martintester

Hvis du ønsker at klage til ankenævnet, skal du være opmærksom på, at der er en række betingelser, der skal være opfyldt:

 

Den tvist, du har med trafikselskabet, skal angå en omstændighed, der er indtruffet den 1. januar 2009 eller senere.

 

Inden du klager, skal du have rettet skriftlig henvendelse til trafikselskabet og forgæves have søgt at få en tilfredsstillende ordning med selskabet.

 

Din klage må ikke vedrøre personskade eller erstatning herfor, da dette er dækket af trafikudbyderens lovpligtige ansvarsforsikring.

 

Hvis der allerede er afsagt en dom eller indgået et retsforlig mellem dig og trafikselskabet, kan ankenævnet ikke behandle klagen.

 

 

Det er et krav, at klagen indgives på ankenævnets klageskema. Hvis du ikke har mulighed for at udfylde klageskemaet på vores hjemmeside, kan du kontakte ankenævnets sekretariat på e-mail mail@abtm.dk eller på telefon 36 13 18 91 onsdag-fredag fra 9.00 – 11.30 og bede om at få tilsendt et klageskema.

 

Vi ser helst, at du klager via vores hjemmeside, eller scanner klageskemaet til mail@abtm.dk men hvis du ikke har mulighed for dette, kan du telefaxe klageskemaet til 36 13 18 77 eller sende det til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby.

 

Det bemærkes, at ankenævnets korrespondance og afgørelser er på dansk.