Erstatningssager

Glemte sager

Afgørelse 2013-0298, 27. januar 2014 - Movia. Glemt pung i bussen. Sagen skal behandles som erstatningssag udenfor kontrakt, idet kravet ikke relaterer sig til den ydede transport som sådan. Movia havde ikke handlet ansvarspådragende, idet det beroede på klagerens egne forhold, at han glemte sin pung i bussen.

Afgørelse 2012-0339, 18. februar 2013 - Metro. Klageren glemte nyindkøbte sko til 800 kr. i metroen grundet driftsforstyrrelser. Manglende påregnelighed.

Erstatning for svie og smerte

Afgørelse 2013-0140, 28. november 2013 - DSBØresund. Nåede ikke lokalbanetoget og tog en taxa for at komme til pinsefrokost. Ikke grundlag for at erstatte taxaregningen eller klagerens krav på 5.000 kr. for svie og smerte.

Fortolkning af regler

Afgørelse 2014-0230, 21. november 2014 - FynBus. Chaufføren burde ikke have afvist klageren, som havde en berettiget forventning ud fra foto på www.Ungdomskort.dk om at kunne rejse på barnebillet med bussen i Odense. Klageren havde dog ikke et erstatningsberettiget krav på 1.500 kr., hvorfor sagsomkostningerne for ankenævnet blev ophævet.

Tingsskade ved kraftig opbremsning mv.

Afgørelse 2012-0408, 27. juni 2013 - Movia. Indklagede kunne ikke efter færdselsloven eller andre erstatningsretlige regler anses for rette indklagede vedrørende tingsskade i forbindelse med en kraftig opbremsning, hvorfor sagen blev afvist. Dissens.

Afgørelse 2010-0016, 24. juni 2010, Movia. Briller slået itu. Ikke godtgjort at skaden var sket i bussen.

Taxaregninger og hotel

Afgørelse 2015-0126, den 15. december 2015. DSB. Klager fik ikke refusion for taxaregning, da toget afgik planmæssigt. Der var informationer om togets afgang på perronen, og klageren kunne ikke uden godkendelse fra DSB tage en taxa på DSB´s regning. 

Afgørelse 2012-0425, 23. april 2013 - Sydtrafik.  Erstatning for taxaregning i anledning af at bussen ikke stoppede ved stoppestedet. Klageren medhold.

Afgørelse 2011-0186, 6. februar 2012 - DSBFirst. Erstatning for taxa og hotel i anledning af aflysning af dagens sidste tog.

Afgørelse 2009-0239, 12. februar 2010 - Movia. Ikke godtgørelse for taxa-regning ved driftsforstyrrelser.

Mistet bagage

Afgørelse 2016-0129, 7. marts 2017 - Rødbillet.dk. Klageren havde ikke gjort buschaufføren opmærksom på, at han medbragte en særligt kostbar cykel, hvorfor han ikke kunne kræve erstatning ud over det beløb, som han allerede havde fået fra sit forsikringsselskab. 

Afgørelse 2012-0277, 23. januar 2013 - Gråhundbus/Bornholmerbussen. Klageren fik erstattet bagage for 6.000 kr., ikke tilstrækkeligt opsyn med bagagen og generel ansvarsfraskrivelsesklausul kunne ikke gøres gældende.

Refusion af togbillet og telefonregning samt frimærker

Afgørelse 2012-0044, 25. juni 2012 - DSB Fjern- og Regionaltog. Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift, samt udgifter til korrespondance/telefon afvist.

Kontrolafgift forsinkede klager

Afgørelse 2011- 0232, 26. marts 2012 - Metro. Notering af kontrolafgift forsinkede klager. Erstatning for kørselsforbrug og timeforbrug afvist.

Missede fly som følge af forsinkelser (driftsforstyrrelser)

Afgørelse 2012-0332, 18. februar 2013 - DSBØresund. Klageren ikke beregnet nok tid mellem ankomst og check ind (18 minutter).

Afgørelse 2011-0145, 6. februar 2012 - Metro. Missede fly på grund af 1 time og 16 minutters driftsforstyrrelse. Klageren delvist medhold, men kun godtgørelse for en togbillets pris.  

Afgørelse 2011-0195, 6. februar 2012 - DSB. Missede fly. Klageren ikke beregnet nok tid til check-in.

Afgørelse 2011-0223, 6. februar 2012 - Midttrafik. Krav om erstatning til ny flybillet afvist. Klageren ikke beregnet nok tid.

Afgørelse 2011-0141, 5. december 2011 - Midttrafik. Krav om erstatning for misset fly, da lufthavnsbus blev aflyst. Klageren medhold.

Afgørelse 2011-0032, 27.juni 2011 - DSB. Erstatning for flybilletter. Klageren medhold.

Afgørelse 2010-0218, 3. december 2010 - DSB. Ikke erstatningsansvarlig for mistet flyforbindelse ved personpåkørsel.

Afgørelse 2010-0068, 3. december 2010 - Metro. Ikke erstatning til køb af nye flybilletter. Rejst i forkert retning.

Ikke undersøgt billets gyldighed

Afgørelse 2014-0239, 14. januar 2015 - DSB. Klageren skulle have sin cykel med i toget fra Århus til Kbh., hvorfra han skulle nå et fly. Klageren ikke beregnet nok tid til at sikre sig korrekt cykelbillet, hvorfor køen i billetsalget gjorde, at han ikke nåede det planlagte tog men måtte tage et senere tog, som var forsinket i ankomst til Kbh. Dette bevirkede, at han ikke nåede sit fly. Ikke erstatningsgrundlag for DSB.

Afgørelse 2011-0209, 6. februar 2012 - Deutche Bahn. Billetter fejludstedt. Klageren ikke undersøgt billetternes gyldighed. Klageren delvis medhold.

Personskade

Afgørelse 2011-0146, 5.december 2011 - Abildskou A/S. Krav om erstatning for personskade kan ikke behandles af nævnet. Krav om erstatning på grund af forsinkelse som følge af ekstraordinære vejr- og vej forfold (skybrud) afvist.

Stjålne ting

Afgørelse 2015-0099, 15. december 2015 - Metro. Uspecificeret erstatningskrav for ejendele bortkommet under klagerens ildebefindende på metrostation. Kravet var forældet.

Afgørelse 2011-0173, 5. december 2011 - DSB. Erstatningskrav for stjålet DSB-gavekort ved fest, værdi 2300 kr.

Ekstraordinære vejrmæssige forhold 

Afgørelse 2011-0170, 5. december 2011 - DSB. Ønskede erstatning for taxa-regning på 3.082 kr. i forbindelse med at togene ikke kørte på grund af skybrud. Ekstraordinære vejrmæssige forhold. 

Afgørelse 2011-0146, 5.december 2011 - Abildskou A/S. Krav om erstatning for personskade kan ikke behandles af nævnet. Krav om erstatning på grund af forsinkelse som følge af ekstraordinære vejr- og vej forfold (skybrud) afvist.

Afgørelse 2010-0049, 24. juni 2010 - DSB. Nåede ikke forbindelsestog i udlandet på grund af snevejr og teknisk fejl. Selskabet ikke erstatningsansvarlig.

Lufthavnsbusser

Afgørelse 2011-0141, 5. december 2011 - Midttrafik. Krav om erstatning for misset fly, da lufthavnsbus blev aflyst. Klageren medhold.

Klageren forsinket hvorfor billetter var udløbet

Afgørelse 2011-0075, 27. september 2011 - DSB Fjern- og Regiontog. Klageren blev forsinket på flyrejsen fra Tenerife, og kunne derfor ikke anvende DSB Orangebilletter fra Hamburg. Intet erstatningsgrundlag hos DSB.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste / svie og smerte

Afgørelse 2011-0039, 27. juni 2011 - S-tog. Krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste/ svie og smerte ikke imødekommet.

Bortkomne billetter

Afgørelse 2010-0308, 31. januar 2011 - DSB. Ikke erstatning for bortkomne billetter.

Rejst i forkert retning

Afgørelse 2010-0068, 3. december 2010 - Metro. Ikke erstatning til køb af nye flybilletter. Rejst i forkert retning.

Aflysninger, busser som udgår, tekniske fejl, driftsforstyrrelser mv.

Afgørelse 2010-0128, 1. september 2010 - Movia. Bus udgik. Erstatning for ny togbillet. Klageren delvist medhold.

Afgørelse 2010-0049, 24. juni 2010 - DSB. Nåede ikke forbindelsestog i udlandet på grund af snevejr og teknisk fejl. Selskabet ikke erstatningsansvarlig.

Afgørelse 2009-0239, 12. februar 2010 - Movia. Ikke godtgørelse for taxaregning ved driftsforstyrrelser.

Afgørelse 2012-0339, 18. februar 2013 - Metro. Klageren glemte nyindkøbte sko til 800 kr. i metroen grundet driftsforstyrrelser. Manglende påregnelighed.
Klik på afgørelsen for at læse denne.