Rejst på forkert billet/kort

Rejst på en andens rejsekort

Afgørelse 2016-0205, 7. marts 2017 - Movia. Klagerens datter havde ved en fejltagelse medbragt sin kærestes personlige rejsekort. Klageren ikke medhold. 

Afgørelse 2016-0251, 7. marts 2017 - Metro. Klageren rejste på sin mors personlige rejsekort. Klageren ikke medhold. 

Afgørelse 2015-0085, den 21. december 2015. Movia. Klagerens ægtefælle rejste klagerens personlige rejsekort. Uheldig forveksling af rejsekortet medførte ikke bortfald af kontrolafgiften. 

Klippekort klippet en gang for to personer

Afgørelse 2013-0423, 17. juni 2014 - Metro. To kontrolafgifter på hver 750 kr. for anvendelse af 2-zoners klippekort klippet én gang for to personer. Information på engelsk er tilstrækkelig. Klageren ikke medhold.

Information på engelsk

Afgørelse 2013-0423, 17. juni 2014 - Metro. To kontrolafgifter på hver 750 kr. for anvendelse af 2-zoners klippekort klippet én gang for to personer. Information på engelsk er tilstrækkelig. Klageren ikke medhold.

Forkert billettype /udenlandske billetter / flybilletter

Afgørelse 2016-0271, 7. marts 2017 -Metro. Klageren rejste på Øresundsbillet Malmø (A) - Kastrup/København City (F+L). Efter det af Metro Service oplyste var der ikke oversigt over den type billetters gyldighedsområde på Metrostationer. Da klagerens billet også var gyldig til rejse mellem en lang en række metrostationer i zone 01, 03 og 04, og da klageren ved omstigning til metro inden for sin billets gyldighedsområde derfor ikke på en metrostation kunne gøre sig bekendt med billettens gyldighedsområde, fandt ankenævnet, at Metro Service skulle have frafaldet kontrolafgiften mod et ekspeditionsgebyr. Metro skulle betale 10.000 kr. for tabt sag. 

Afgørelse 2016-0196, 6. december 2016 - Metro. Rejse i metroen på Interrailbillet, som ikke gælder i metroen. Ikke medhold. 

Klageren spurgte stewarden til råds, burde hun derfor have oplyst, at hun rejste på en Interrailbillet, da denne oplysning var helt afgørende for, at stewarden kunne give hende den korrekte vejledning.

Afgørelse 2015-0087, 29. september 2015 - Metro. Kontrolafgift for manglende billet, da klageren kun kunne forevise en efterladt cykelbillet fra billetautomaten istedet for den bestilte 2 zoners voksenbillet. Det af klageren fremlagte bankudskrift kunne ikke føre til, at klageren fik medhold.

Afgørelse 2014-0173, 21. november 2014 - Midttrafik. Klageren troede at hun kunne rejse med bybussen i Århus på en DSB-billet.

Afgørelse 2014-0158, 22. september 2014 - Metro. Klageren klippede med sit NT-klippekort (Nordjyllands Trafikselskab) i metroen. Gjorde gældende, at klippekortet til forveksling ligner et 3-zoners klippekort til Hovedstaden. Ikke medhold.

Afgørelse 2014-0026, 22. september 2014 - Metro. Klageren kunne ved kontrol af sin rejsehjemmel i metroen kun fremvise en Estonian-air flybillet gyldig fra København til Tallinn. Det fremgik ikke af billetten, at den derudover skulle være gyldig rejsehjemmel til bus, tog eller metro i København. Kontrolafgiften for manglende gyldig rejsehjemmel i metroen blev herefter pålagt med rette.

Afgørelse 2013-0411, 17. juni 2014 - Metro. Kontrolafgift for at rejse med DeutscheBahn-billet i metroen.

Afgørelse 2013-0267, 27. januar 2014 - Metro. Anvendte billet til SJ - Hellerup - Karlskrona - i metroen. Billet kun gyldig til Øresundstoget.

Afgørelse 2013-0279, 27. januar 2014 - Metro. Foreviste i metroen klippekort fra BAT, der kun er gyldig rejsehjemmel på Bornholm. At klageren efterfølgende stemplede det korrekte klippekort fører ikke til andet resultat.

Afgørelse 2013-0164, 28. november 2013 - Movia. Foreviste klippekort fra Midttrafik ved kontrol i Movia bus. Efterfølgende indsendelse af andet klippekort afvist. 

Afgørelse 2013-0027, 27. juni 2013 - Metro. Operation Dagsværk billet ifølge påtrykt tekst ikke gyldig til rejse med Metroen. Metro Service besvarede klagerens henvendelse med et standardbrev, som af klageren kunne opfattes således, at Metro Service ikke havde taget konkret stilling til klagen. Metro Service pålagt at godtgøre klagerens udgift til klagegebyr i ankenævnet.

Afgørelse 2012-0264, 18. februar 2013 - Metro. Rejste på NT (Nordjyllands Trafikselskabs) klippekort med Metroen i København.

Afgørelse 2012-0334, 18. februar 2013 - Metro. Rejste på DSB billet, der ikke gjaldt til omstigning til metroen. Metro Service skal godtgøre klagegebyret til klageren, da den indledende sagsbehandling utilstrækkelig.

Afgørelse 2012-0350, 18. februar 2013 - Metro. Rejste på DSB Rejsetidsgarantibillet, der ikke gælder til Metroen.

Afgørelse 2012-0180, 3. december 2012 - Metro. Rejst på Øresundskort (F+L) i zone 2 uden for sædvanlig rejserute. Selskab medhold. Dissens.

Afgørelse 2012-0261, 3. december 2012 - Metro. Rejst på SJ-billet.

Afgørelse 2012-0262, 3. december 2012 - Movia. Rejst på "legitimationskort" som periodekort.

Afgørelse 2012-0244, 3. december 2012- Metro. Rejste på cykelklippekort.

Afgørelse 2012-0326, 3. december 2012 - Movia. Rejst på HyperCard til Fyn i Hovedstadsområdet.

Afgørelse 2012-0062, 25. juni 2012 - Metro. Rejst på forkert periodekort, sagsbehandlingsfejl hos DSB. Klageren havde selv ansvaret for gyldig rejsehjemmel.

Afgørelse 2010-0198, 3. december 2010 - Movia. Rejst på DeutscheBahn-billet i bus.

Afgørelse 2009-0232, 5. maj 2010 - Metro. Gratis SMSbillet med S-tog til og fra DHL-løb ikke gyldig i Metro.

Afgørelse 2010-0023, 24. juni 2010 - Metro. Rejst på S-togs éndagsbillet i Metro.

Orangebillet

Afgørelse 2016-0154, 6. december 2016 - Metro. Dissens. Klageren rejse på Orange Gruppebillet Udland købt i betjent billetsalg 3 mdr. før afrejsen. Ikke gyldig til rejse med metroen. Et flertal i ankenævnet udtalte: "Vi lægger vedvores afgørelse vægt på, at klageren købte billetten i et betjent billetsalg påKøbenhavns Hovedbanegård, og da hun var nærmest til at vide, at hun og demedrejsende skulle rejse med metroen for at komme helt hjem, burde hun haveforespurgt salgsmedarbejderen, om billetten var gyldig til denne del af rejsen.Særligt når hun tidligere havde oplevet, at Orange billetter ikke var gyldigetil bus og metro, havde hun en anledning til at forespørge om den konkretebillets gyldighed.Vi bemærkervidere, at billetten blev købt næsten 3 måneder før afrejsen, hvorfor klagerenhavde rig lejlighed til at kontakte DSB eller Metro Service telefonisk ogforhøre sig om billettens gyldighedsområde.Imidlertidundlod klageren dette, hvilket efter vores opfattelse indebærer, at hun og deto medrejsende - og ikke Metro Service - må bære risikoen for, at de steg ombord på metroen uden gyldig rejsehjemmel.Det bemærkes,at udstedelsen af en kontrolafgift ikke er betinget af, om passageren bevidsthar søgt at unddrage sig betaling for rejsen. Herefter finder vi, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at kontrolafgifterne skal frafaldes.

Afgørelse 2016-0029, 13. september 2016 - Movia. Rejst på Orange DSB billet i bussen.

Afgørelse 2012-0403, 23. april 2013 - Metro. Rejst på Orange DSB Billet.

Afgørelse 2012-0108, 18. september 2012 - Movia. Rejst på Orange Billet i bussen. Tydeligt anført til passageren, at billetten ikke kan anvendes i bus eller metro. 

Afgørelse 2011-0113, 27.september - S-tog. Kørte på "Orange Byturskort" uden for gyldigt tidspunkt, og havde ikke stemplet kortet.

Afgørelse 2011-0003, 28.juni 2011 - Movia. Anvendt Orange billet i bus. Dissens.

Afgørelse 2010-0188, 3. december 2010 - Metro. Orange billet til Intercity Bornholm anvendt i Metro.

Rejsekort

Afgørelse 2013-0172, 28. november 2013 - Midttrafik. Anvendt rejsekort i Aarhus bybus, der imidlertid ikke er tilmeldt rejsekort.

Børneklippekort /børnebillet

Afgørelse 2014-0041, 22. september 2014 - Metro. Klagerens datter var indehaver af rejsekort barn, som er gyldigt til børn under 16 år. Da datteren fyldte 16 år rejste hun derfor på rejsekortet uden at ændre dette, da hun ikke vidste, at man selv skulle ændre status på rejsekortet til rejsekort voksen.

Afgørelse 2013-0384, 3. april 2014 - Movia. Klagerens søn der var fyldt 16 år rejste på et børneklippekort, hvor han havde stemplet én gang.

Afgørelse 2013-0442, 3. april 2014 - Movia. Stemplede ved en fejl et børneklippekort. Uanset at der ikke er grund til at betvivle klagerens oplysning om at det skyldtes en fejl, var Movia berettiget til at fastholde kontrolafgiften.

Afgørelse 2013-0316, 27. januar 2014 - Metro. Havde ved en fejl stemplet børneklippekort, der kun er gyldigt for passagerer under 16 år, i stedet for et voksenklippekort.

Afgørelse 2013-0296, 27. januar 2014 - Metro. Havde ved fejl stemplet børneklippekort, der kun er gyldigt for passagerer under 16 år, istedet for voksen-klippekort. Påstand om kortenes visuelle lighed, kan ikke føre til et andet resultat, idet såvel pris som målgruppe står trykt på kortene.

Afgørelse 2013-0283, 27. januar 2014 - Metro. Havde ved en fejl stemplet børneklippekort, der kun er gyldigt for passagerer under 16 år, i stedet for voksenklippekort.

Afgørelse 2012-0419, 23. april 2013 - ARRIVA-tog. Børneklippekort og børnebillet behandles efter samme regelsæt.

Afgørelse 2012-0409, 23. april 2013 -FynBus. Rejst på børnebillet 2 gange samme dag, selv om 17 år.

Afgørelse 2009-0244, 6. maj 2010 - S-tog. Rejst på børneklippekort. Ikke kontrolleret ved købet. 

Afgørelse 2010-0047, 24. juni 2010 -S-tog. Rejst på datterens børneklippekort ved en fejl.

Afgørelse 2010-0037, 24. juni 2010- S-tog. Klageren tog fejl af klippekortene/børneklippekort.

Afgørelse 2009-0264, 5. maj 2010 - FynBus. Rejst på børnebillet selv om 17 år. Bad chauffør udstede "en billet".

Afgørelse 2009-0198, 2. februar 2010 - Midttrafik. Rejst på børnebillet. Fyldt 16 år.

Afgørelse 2009-0138, 7. december 2009 - S-tog. Børnebillet selv om over 16 år.

Afgørelse 2010-0206, 3. december 2010 - S-tog. Stemplede børneklippekort ved en fejl.

Afgørelse 2012-0033, 26. marts 2012 - Midttraffik. Rejst på børneklippekort selv om fyldt 16 år. Ankenævnet ikke kompetent til at afgøre om markedsføringsloven er overtrådt.

Afgørelse 2011-0166, 5. december 2011 - Movia. Kørt på børnebillet 3 uger efter fyldt 16 år.

Afgørelse 2012-0255, 3. december 2012 - Metro. Rejst på børneklippekort selv om fyldt 16 år.

Afgørelse 2010-0360, 11.april 2011 - Movia. Stemplet børneklippekort. Klagerens forklaring ikke lagt til grund.

Dobbeltklip på børneklippekort

Afgørelse 2013-0102, 23. september 2013 - Movia. Passager over 16 år kan ikke klippe dobbelt på et børneklippekort.

Afgørelse 2013-0148, 23. september 2013 - Movia. Passager over 16 kan ikke klippe dobbelt på børneklippekort uanset at prisen på et voksenklippekort er den samme.

Afgørelse 2009-0308, 24. juni 2010 - S-tog. Klippet dobbelt på børneklippekort. Fyldt 16 år.

Tredjemand kan ikke forpligte selskaber til at yde gratis transport uden aftale

Afgørelse 2013-0278, 27. januar 2014 - Metro. Klageren deltog i Cph Fashion week august 2013, og anvendte i den forbindelse indgangsbillet til messen, som rejsehjemmel. På billet var angivet "Valid for Øresundståg only from 7-11 August 20163". Klageren havde modtaget forkert vejledning om at billetten også kunne anvendes i metroen. En uvedkommende tredjemand kan ikke forpligte Metro Service om at yde gratis metrotransport uden udtrykkelig aftale herom.

Wild-card og ung-billetter

Afgørelse 2013-0474, 17. september 2014 - Movia. Klageren kunne ved kontrol i bussen ikke forevise et WildCard i tilknytning til sit rejsekort Ung. Det var derfor i kontrolsituationen korrekt at pålægge ham en kontrolafgift for manglende gyldig rejse-hjemmel. Men da der ikke på tidspunktet for klagerens køb af rejsekort ung havde været tilstrækkelig tydelig information om, at Wildcard var en gyldighedsbetingelse for at anvende Rejsekort Ung, og da der ikke blev opnået rabat på en rejse inden for Hovedstadsområdet, skulle Movia efterfølgende have frafaldet kontrolafgiften.

Afgørelse 2013-0141, 23. september 2013 - Movia. Kontrollørs bemærkning på kontrolafgiften skabte tvivl om, hvorvidt klagerens Wild-Card var forevist, således som klageren gjorde gældende. Klageren medhold

Afgørelse 2013-0078, 27. juni 2013 - Metro. DSB Ungbillet med Wildcard ikke gyldig i metroen.

Afgørelse 2010-0156, 3. september 2010 - ARRIVA Tog A/S - Ungbillet uden WildCard. Kl. medhold. Dissens.

Afgørelse 2009-0218, 12. februar 2010 - DSB. Wildcard ikke gyldigt efter det 26. år. Klageren medhold.

Afgørelse 2009-0181, 12. februar 2010 - S-tog. Wildcard udløbet, mangelfuld vejledning. Klageren medhold. 

Cykler

Afgørelse 2014-0218, 21. november 2014 - Metro. Rejste på cykelklippekort i stedet for 2-zoners klippekort. 

Afgørelse 2013-0016, 23. april 2013 - Metro. Voksenklippekort stemplet for en cykel. Hjemvist til fornyet behandling da klagerens henvendelse til Metroselskabet burde have haft opsættende virkning på indsigelsesfristen.

Afgørelse 2012-0422, 23. april 2013 - Metro. Klippet to dyrere voksenklip i stedet for cykelbillet til cykel. Kunne ikke købe cykelbillet i automat. Klageren medhold.

Afgørelse 2012-0244, 3. december 2012 - Metro. Rejste på cykelklippekort.

Købt dyrere billet til kortere strækning

Afgørelse 2012-0248, 3. december 2012 - ARRIVA. Købt dyrere billet til kortere strækning. Kontrolafgift annulleret.

S-more klippekort

Afgørelse 2012-0266, 3. december 2012 - Metro. Anvendt DSB S-more klippekort i Metro.

Afgørelse 2011-0036, 28.juni 2011 - Movia. Anvendt S-more klippekort i bus.

Afgørelse 2009-0150, 7. december 2009 - Metro. Rejst på S-more klippekort i Metro. 

Afgørelse 2009-0158, 7. december 2009 - Metro. Rejst på S-more klippekort i Metro. Girokort ansås for udleveret til passageren/henstilling til Metro om fast procedure.

Afgørelse 2009-0301, 5. maj 2010 - Metro. Rejste med Metro med S-morekort grundet sporarbejde.

Billigdag

Afgørelse 2011-0273. 26. marts 2012 - ARRIVA. Rejst på to-klips-billet til billigdag på ikke-billigdag. Klageren ikke medhold. Dissens.

Personalebillet

Afgørelse 2011-0227, 6. februar 2012 - Movia. DSB-personalebillet ikke gyldig i Movia-busser

Ekspeditionsfejl

Afgørelse 2009-0182, 7. december 2009 - S-tog. Ekspeditionsfejl skyld i forkert klippekort til samme pris. Klageren medhold.

Tog fejl af klippekort

Afgørelse 2014-0228, 14. januar 2015 - Metro. Klager tog fejl af et 2-zoners klippekort og en Øresundsbillet. 

Afgørelse 2010-0123, 7. september 2010 - S-tog. Klageren tog fejl af klippekort/S-more.

Afgørelse 2009-0266, 5. maj 2010 - S-tog. Tog fejl af klippekortene i pungen.

Andet

Afgørelse 2010-0150, 2. september 2010 - DSBFirst. Ville ikke købe billet til 1. klasse, da toget var proppet.

Afgørelse 2010-0152, 2. september 2010 - Midttrafik. Rejst på klippekort, som stammede fra tyveri.

Afgørelse 2011-0149, 5.december 2011 - Movia. Ikke-gyldigt klippekort forvist ved kontrol - gyldigt klippekort efterfølgende indsendt.

Afgørelse 2009-0272, 5. maj 2010 - S-tog. Købt periodekort til forkerte zoner, da skiftet arbejde.


Klik på afgørelsen for at læse den