Kontrolafgift- betalingsautomat ude af drift

Ikke fejl på maskinen

Afgørelse 2016-0041, 14. juni 2016 - Lokaltog A/S. Klagerens søn steg på toget uden gyldig rejsehjemmel, klageren gjorde gældende, at billetautomaten var ude af drift. Logs fra automaten viste, at det havde der havde været købt billetter umiddelbart inden og efter sønnen steg på toget. Klageren ikke medhold. 

Afgørelse 2015-0238, 23. februar 2016 - Metro. Steg på metroen uden gyldig rejsehjemmel, idet klagerens betalingskort blev afvist 4 gange i billetautomaten. Ikke registreret fejl på maskinen.

Afgørelse 2013-0176, 27. januar 2014 - Metro. Steg på metroen uden gyldig rejsehjemmel, idet han ikke kunne stemple sit klippekort eller kunne anvende sit betalingskort i automaten. Der er ikke registreret fejl på hverken klippemaskiner eller billetautomater på Kastrup Station. Klagerens anmodning om at en it-sagkyndig skal vurdere, om det er muligt efterfølgende at ændre kontrolrapporter fra billetautomaten, findes der ikke grundlag for at imødekomme.

Afgørelse 2013-0250, 27. januar 2014 - Metro. Klagerens dankort afvist. Ikke registreret fejl på billetautomaten. Klageren skulle have kontaktet Metro Services kontrolrum, eller f.eks. købt billet via SMS.

Afgørelse 2012-0076, 25. juni 2012 - Midttrafik. Ikke registreret fejl på automaten.

Afgørelse 2012-0051, 25. juni 2012 - Metro. Oplysninger om tyggegummi i automaten ikke dokumenteret.

Afgørelse 2012-0050, 25. juni 2012 - Metro. Ikke registreret fejl på automaten.

Afgørelse 2010-0199, 3. december 2010 - DSB. Automat var ikke skyld i, at klageren ikke kunne anvende sit dankort.

Afgørelse 2010-0029, 24. juni 2010- S-tog. Ikke registreret fejl. Kan ikke købe billet på S-tog.

Afgørelse 2009-0292, 24. juni 2010 - DSB S-tog. Ikke registeret fejl ved automat. Logfil kan ikke fremfindes, da klageren henvendte sig for sent

Afgørelse 2009-0227, 12. maj 2010 - S-tog. Ikke registeret fejl på automaten.

Fejl på maskinen

Afgørelse 2015-0158, 23. februar 2016 - Metro. Den ene billetautomat var ude af drift, den anden virkede. Klageren ikke medhold.

Afgørelse 2009-0030, 30. juni 2009 - Metro. Dokumenteret at automat var ude af drift. 

Afgørelse 2009-0207, 29. april 2010 - Metro. Ikke tilstrækkeligt godtgjort at automat var uden fejl. Klageren medhold.

Burde have billetteret på anden måde

Afgørelse 2013-0362, 3. april 2014 - Metro. En ud af to billetautomater funktionsdygtig på Forum Station Klageren havde mulighed for at købe billet pr. SMS eller modtage hjælp fra de gule opkaldspunkter, der er opsat ved billetautomaten.

Afgørelse 2013-0420, 3. april 2014 - Metro. Den ene af to billetautomater på Forum st. ude af drift. Klageren ikke udfoldet rimelige bestræbelser for at erhverve sig en billet. Steg på metroen selvom hun vidste, at hun ikke havde gyldig billet.

Afgørelse 2012-0404, 23. april 2013 - Metro. Automat tog kun mønter. Klageren var i besiddelse af mobiltelefon og burde have købt SMS-billet eller kontaktet kontrolrummet via det gule opkaldspunkt.

Afgørelse 2012-0333, 18. februar 2013 - Metro. Fremlagt udskrift fra dankortsalg imødegik klagerens oplysninger. Klageren kunne have købt billet i betjent billetsalg på Nørreport Station.

Afgørelse 2013-0294, 3. april 2014 - Metro. Den ene billetautomat var ude af drift, hvilket blev meddelt på skærmen ved betalingsforsøg. Den anden automat på perronen ca. 10 meter derfra var i drift. Klagerne steg på metroen velvidende om at de ikke havde gyldig rejsehjemmel.

Indsættelse af betalingskort efter billetbestilling

Afgørelse 2012-0382, 18. februar 2013 - Metro. Betalingsautomaten kan først gennemføre transaktionen, hvis betalingskortet indsættes efter billetbestillingen er indtastet på touch-screenen.

Klippekortsautomat løbet tør for klippekort

Afgørelse 2012-0301, 18. februar 2013 - Metro. Klippekortsautomat løbet tør for klippekort, men klageren kunne have købt billet eller klippekort i betjent billetsalg på Nørreport Station. Metro Service skal godtgøre klagerens udgifter til klagegebyr, da den indledende sagsbehandling var utilstrækkelig.

Vejledning ved opkald til kontrolrummet

Afgørelse 2011-0152, 5. december 2011 - Metro. Ikke tilstrækkelig vejledning ved opkald til kontrolrummet. Klageren medhold.

Andet

Afgørelse 2012-0304, 3. december 2012 - Midttrafik. Klagerens forklaring ikke lagt til grund.

2010-0083, 2. september 2010 - Metro. Ikke købt billet ved omstigning.

Afgørelse 2009-0107, 12. oktober 2009 - S-tog. Åben Kort&Godt butikKlik på Afgørelse for at læse den.