Kontrolafgift - fejl på klippemaskine

Klippekortets beskaffenhed var skyld i manglende stempling

Afgørelse 2012-0270, 18. februar 2013 - Metro. Klageren medbragte hverken rede penge eller mobiltelefon og måtte selv bære risikoen for, at han ikke kunne købe billet på anden vis, hvis klippekortet ikke kunne stemples. Ikke registreret fejl på klippemaskinerne, men Metro Service undersøgte først dette i klagesagen ved ankenævnet, hvorfor de skulle godtgøre klagerens udgifter til klagegebyret

Afgørelse 2013-0248, 27. januar 2014 - Metro. Klageren kunne ikke stemplet klippekort inden påstigning på metro. Ikke registreret fejl på klippemaskinerne, hvorfor den manglende stempling skyldtes forhold ved klagerens klippekort.

Afgørelse 2013-0206, 28. november 2013 - Metro. Klagerens datter, der bor i Oslo,  kunne ikke stemple sit klippekort inden ombordstigning af metroen, og forventede at hun i lighed med i Oslo kunne stemple sit klippekort når hun steg af metroen. Ikke registret fejl på klippemaskinerne.

Afgørelse 2013-0167, 28. november 2013 - Metro. Klageren valgte at stige på metroen, selvom han ikke havde gyldig rejsehjemmel. Ikke registreret fejl på klippemaskinerne. Klageren bærer risikoen for ikke at kunne købe gyldig billet, ud over det medbragte klippekort.

Klippekort klippet, men ikke stemplet

Afgørelse 2013-0349, 3. april 2014 - Metro. Klippekortet klippet, men ikke stemplet. Klageren havde ikke sikret sig, at stemplingen var korrekt, som det fremgår af bagsiden af kortet, passageren skal. Klageren må selv rette henvendelse til DSB S-tog, hvis hun vil rejse spørgsmålet om godtgørelse for de 2 klip, som ikke blev stemplet.

Afgørelse 2013-0390, 3. april 2014 - Metro. Klippekort klippet, men ikke stemplet. Havde klageren kigget på klippekortet, ville det have været åbenbart for ham, at kortet ikke var stemplet, og kunne have gjort buschaufføren opmærksom på det, og modtaget refusion for klip, for derefter at stemple klippekortet på ny inden omstigning til metroen.

Ikke registreret fejl på klippemaskine

Afgørelse 2015-0108, den 15. december 2015. Metro. Klippekort ikke klippet. Der var billetsalg, som klageren ikke benyttede.

Afgørelse 2012-0387, 23. april 2013 - Metro. Ikke registreret fejl på klippemaskine eller modtaget andre klager over samme forhold.

Klippemaskine fejlstemplede / teknisk fejl

Afgørelse 2015-0144, 15. december 2015 - Metro. Klippemaskine havde fejlstemplet dato på klagerens to klippekort. DSB kunne ikke udelukke, at der havde været en periodisk fejl på klippemaskinen, og stemplingen 03 kunne forveksles med datoen 13. Klageren medhold.    

Afgørelse 2015-0357, 23. juni 2015 - Metro. Automat havde fejlstemplet klokkeslæt på klagerens klippekort. Klageren undersøgte kortet, men undlod at skaffe sig gyldig rejsehjemmel. Ikke medhold.

Afgørelse 2015-0002, 4. maj 2015 - Metro. Automat havde fejlstemplet datoen på klagerens klippekort. Klageren undersøgte ikke klippekortet inden påstigning på metroen.  Ikke medhold.

Afgørelse 2014-0169, 21. november 2014 - Metro. Klageren stemplede klippekort inden kontrolafgift, som var udstedt kl. 00:56. Klippekortet var imidlertid tidsstemplet kl. 11 den efterfølgende formiddag, hvorfor ankenævnet lagde til grund, at klippemaskinen var fejlbehæftet, og at klageren havde betalt for rejsen. 

Afgørelse 2012-0227, 18. februar 2013 - Movia. Klippemaskine fejlstemplede klippekort. Movia ikke løftet bevisbyrden, da prøvekort ikke gemmes.

Afgørelse 2010-0356, 11. april 2011 - Midttrafik. Klippemaskinen itu, tvivl om det faktiske hændelsesforløb 

Afgørelse 2010- 0209, 3. december 2010 - Metro. Teknisk fejl ved klippemaskinen på S-togsstation. Klageren medhold.

Afgørelse 2009-0256, 29. april 2010 - S-tog. Teknisk fejl, da flap ikke blev revet af ved stempling. Klageren medhold.

Afgørelse 2010-0020, 28. juni 2010 - Metro. Teknisk fejl ved klippemaskinen. Klageren medhold.

Afgørelse 2009-0080 - DSB S-tog. Registreret at maskinen ikke kunne klippe.

Fejlstempling ikke lagt til grund

Afgørelse 2015-0080, 23. juni 2015 - S-tog. Klagerens påstand om fejlstempling ikke lagt til grund.

Afgørelse 2011-0222, 6. februar 2012 - Movia. Klagerens påstand om fejlstempling ikke lagt til grund. 

Afgørelse 2011-0212, 6. februar 2012 - Movia. Klagerens påstand om at klippekort var fejlstemplet ikke lagt til grund.

Prøveklip

Afgørelse 2012-0349, 18. februar 2013 - Midttrafik. Klagerens forklaring ikke godtgjort, da kontrolløren foretog prøveklip efterfølgende.

Ikke oplyst på hvilken station der blev forsøgt stemplet

Afgørelse 2012-0258, 3. december 2012 - Metro. Klageren aldrig oplyst, hvilken station, der blev forsøgt stemplet på. 

Ikke forsøgt stemplet i alle maskiner

Afgørelse 2014-0062, 22. september 2014 - Metro. Klageren forsøgte at stemple på Ørestad st., hvilket ikke lykkedes. Klageren prøvede ikke de øvrige maskiner og billetterede ikke på anden vis.

Afgørelse 2011-0232, 26. marts 2012 - Metro. Klageren forsøgte at stemple sit klippekort i to maskiner, prøvede ikke de øvrige

Afgørelse 2010-0223, 3. december 2010 - ARRIVA Tog A/S. Ikke prøvet andre klippemaskiner.

Afgørelse 2009-0016, 3. juni 2009 -  S-tog- ikke prøvet alle klippemaskiner.

Afgørelse 2009-0037, 12. august 2009 - S-tog. Ikke prøvet alle klippemaskiner.

Afgørelse 2010-0137, 2. september 2010- Metro. To klippemaskiner ude af drift. Prøvede ikke de øvrige.

Ikke undersøgt stempling inden påstigning

Afgørelse 2015-0248, 19. april 2016 - Metro. Klippemaskinen ikke klippet og stemplet klagerens klippekort. Klageren ikke undersøgt stemplingen inden påstigning.

Afgørelse 2015-0062, 29. september 2015 - Metro. Klippemaskine ikke klippet klagernes klippekort, der var ikke registreret fejl på klippemaskine. klagerne ikke undersøgt stemplingen inden påstigning. 

Afgørelse 2015-0019, 29. september 2015 - Metro. Klippemaskinen på Vanløse st. stemplet oven i tidligere stempel, hvorfor flappen ikke var klippet af, - klageren ikke undersøgt stemplingen inden påstigning.  

Afgørelse 2015-0043, 23. juni 2015 - Metro. Klippemaskinen i bussen ikke stemplet den rette dato, - klageren ikke undersøgt stemplingen inden omstigning til metro.

Afgørelse 2015-0029, 23. juni 2015 - Metro. Klagerens klippekort blev stemplet oveni et tidligere stempel - klageren ikke undersøgt stemplingen inden påstigning.

Afgørelse 2011-0119, 5. december 2011 - Metro. Klippemaskine ikke stemplet - klageren ikke undersøgt stemplingen inden påstigning.

Maskine forkert stempling

Afgørelse 2009-0162, 10. december 2009 - S-tog. Klippemaskine stemplede zonekombination, der ikke findes - klager medhold.

Andet

Afgørelse 2014-0471, 17. juni 2014 - Metro. Klageren og dennes ægtefælle forsøgte at stemple 7-zoners klippekort på Rungsted Kyst. Klagerens to andre klippekort kunne stemples dér og blev forevist ved kontrollen. Klageren ikke medhold.

Afgørelse 2012-0042, 25. juni 2012 - Metro. Klagerens forklaring om stempling i natbus ikke lagt til grund.


Klik på afgørelsen for at læse denne