Kontrolafgift - Ikke forsøgt at stemple/glemt at stemple

Glemt at stemple

Afgørelse 2016-0124, 7. november 2016- DSB Fjern- og Regionaltog. Klageren glemte at stemple sit klippekort. DSB nedsatte betalingskrevet til billettens pris og administrationsgebyr. Dette betalte klageren ikke. DSB var berettiget til at opretholde kravet om betaling, da kontrolafgiften var pålagt med rette. 

Afgørelse 2016-0047, 14. juni 2016 - Metro. Klageren stemplede ikke sit mobilklippekort, og blev herefter pålagt en kontrolafgift.

Afgørelse 2015-0125, 23. februar 2016 - Metro. Klageren blev pålagt en kontrolafgift, da han ikke havde stemplet sit klippekort.

Afgørelse 2015-0124, 15. december 2015 - Movia. Glemt at stemple sit klippekort efter påstigning af bussen. Klagerens chokerende mobilopkald kunne ikke medføre bortfald af kontrolafgiften.

Afgørelse 2013-0074, 27. juni 2013 - Metro. Efter at klageren var trådt ind i metroen, opdagede han, at han havde glemt at stemple. Kontrolafgiften fastholdt. Spørgsmål om metrosteward havde udsat klageren for frihedsberøvelse måtte afgøres ved en eventuel politianmeldelse. Metro Service pålagt at betale klagerens udgift til klagegebyr, da de ikke havde besvaret klagen over adfærden.

Afgørelse 2013-0448, 17. juni 2014 - Metro. Klageren købte et 2-zoners klippekort, men glemte at stemple dette.

Afgørelse 2013-0452, 3. april 2014 - Metro. Klageren glemte at stemple sit klippekort. Ønskede nedsættelse af kontrolafgift i lighed med glemt abonnementskort. Dette er hverken muligt jf. Metro Services rejseregler eller efter ankenævnets faste praksis.

Afgørelse 2013-0352, 3. april 2014 - Metro. Havde glemt at stemple klippekort, idet klageren plejede at have periodekort.

Afgørelse 2009-0283, 5. maj 2010 - Metro. Glemt at stemple klippekort.

Afgørelse 2010-0275, 31. januar 2011 - Metro. Undlod at stemple, da havde stemplet dobbelt på udturen.

Afgørelse 2010-0170, 3. december 2010 - S-tog. Glemte at stemple/havde fået udleveret girokort.

Afgørelse 2012-0073, 25. juni 2012 - Metro. Glemt at stemple.

Afgørelse 2012-0282, 3. december 2012 - Movia. Glemte at stemple

Afgørelse 2011-0244, 26. marts 2012 - DSB S-tog. Glemte at stemple.

Afgørelse 2011-0256, 26. marts 2012 - DSB S-tog. Glemte at stemple. At klageren tidligere havde fået annulleret en kontrolafgift givet på samme grundlag, kunne ikke føre til andet resultat.

Afgørelse 2011-0059, 28.juni 2011 - S-tog. Glemte at stemple klippekort.

Afgørelse 2011-0022, 11.april 2011 - S-tog. Glemte at stemple.

Afgørelse 2009-0074, 6. oktober 2009 - S-tog. Glemt at stemple. Klage over kontrollør.

Afgørelse 2009-0127, 7. december 2009 - ARRIVA Tog A/S. Glemt at stemple klippekort

Glemt at stemple, ville stige af for at stemple

Afgørelse 2013-0074, 27. juni 2013 - Metro. Klageren havde glemt at stemple sit klippekort, og ville stige af metroen igen for at stemple. Man er dog at betragte som passager når man har passeret trinbrættet, idet man har til hensigt at modtage en transportydelse.

Afgørelse 2013-0200, 28. november 2013 - Metro. Glemte at stemple klippekort, og stod af på næste station for at stemple.

Afgørelse 2013-0174, 28. november 2013 - Metro. Klageren og dennes ægtefælle samt to medpassagerer glemte at stemple klippekort. I alt fire kontrolafgifter på 750 kr. hver.

Afgørelse 2013-0082, 27. juni 2013 - Metro. Glemte at stemple sine nyindkøbte klippekort.

Kunne ikke finde klippemaskine på perronen

Afgørelse 2014-0281, 5. maj 2015 - Metro. Klageren kunne ikke finde klippemaskine på Christianshavn st. 

Afgørelse 2014-0155, 21. november 2014 - Metro. Klageren kunne ikke finde klippemaskinen på perronen.

Fejl på klippemaskinen

Afgørelse 2013-0445, 17. juni 2014 - Metro. Klageren stemplede sit 2-zoners klippekort en gang til en rejse, som kræver 3 zoner. Hun havde forgæves ledt efter en metromedarbejder, da klippemaskinen kun ville stemple det ene klip. Klageren ikke medhold.

Afgørelse 2013-0202, 28. november 2013 - Metro. Forsøgt stemplet, men ikke undersøgt om klippekort var stemplet inden ombordstigning. At én af stationens klippemaskiner var fejlmeldt den pågældende dag, fratager ikke passageren for at undersøge om klippekort er klippet korrekt.

Havde ikke stemplet

Afgørelse 2013-0374, 27. januar 2014 - Lokalbanen. Divergerende oplysninger om det passerede. Passagerens billet skal være skal være gyldig på afgangstidspunktet. Klageren ikke stemplet inden det angivet tidspunkt.

Afgørelse 2013- 0017, 23. april 2013 - Movia. Forsøg i linje 4A med indstigning ad bagdøren med gyldig billet. Klageren havde ikke gyldig billet og havde ikke stemplede klippekortet ved kontrol to stop efter påstigning.

Afgørelse 2012-0035, 25. juni 2012 - Movia (Lokalbanen Hillerød). Manglende stempling efter påstigning. Politiet medvirkede til identifikation af passageren.

Afgørelse 2011-0260, 26. marts 2012 - Movia. Manglende stempling af klippekort. Klageren henvist til indstigning ved midterdøren og faldt derefter i søvn uden at klippe. Klageren ikke medhold. 

Sagsbehandlingsfejl

Afgørelse 2013-0182, 28. november 2013 - Metro. Klageren og kæreste ej stemplet klippekort. Ved anke til selskabet, fik kæresten men ikke klageren, grundet en sagsbehandlingsfejl, eftergivet kontrolafgift. Klageren ikke medhold.

Vidste / troede ikke man skulle stemple

Afgørelse 2010-0112, 1. september 2010 - S-tog. Troede ikke kort skulle stemples.

Afgørelse 2010-0134, 2. september 2010 - S-tog. Troede ikke kort skulle stemples.

Afgørelse 2010-0191, 3. december 2010 - S-tog. Vidste ikke at kort skulle stemples.

Afgørelse 2009-0141, 7. december 2009 - S-tog. Vidste ikke at klippekort skulle stemples.

Nåede ikke at stemple

Afgørelse 2014-0332, 5. maj 2015 - Movia. KLagerens søn blev i følge klageren mast forbi klippemaskinen og nåede ikke at stemple. Movia medhold. Dissens

Afgørelse 2011-0045, 27. juni 2011 - S-tog. Nåede ikke at stemple før påstigning.

Afgørelse 2009-0250, 24. juni 2010 - S-tog. Nåede ikke at stemple på station, da Lokalbanen var forsinket.

Sygdom og andet

Afgørelse 2010- 0249, 31. januar 2011 - Metro. Fik astmaanfald.

Afgørelse 2009-0168, 7. december 2009 - Movia. Klageren var syg.

Afgørelse 2009-0290, 12. februar 2010 - Sydtrafik. Klageren faldt og slog sin tå inden påstigning.

Stemplede ikke ved omstigning / togskifte

Afgørelse 2010-0213, 3.december 2010 - S-tog. Havde haft brand i huset, stemplede heller ikke ved omstigning.

Afgørelse 2009-0300, 24. juni 2010 - S-tog. Sporomlægning. Stemplede heller ikke ved togskifte.

Stemplede ikke, da tidligere stemplet for mange zoner

Afgørelse 2010-0187, 3. december 2010 - S-tog. Stemplede ikke, da tidligere stemplet for mange zoner.

Havde lige købt klippekort

Afgørelse 2009-0010 og 0011, 3. juni 2009 - S-tog. Havde været til afhøring / lige købt klippekort.

Afgørelse 2009-0069, 6. oktober 2009 - S-tog. Havde lige købt klippekort.

Klik på "Afgørelse" for at læse den