Kontrolafgift - ingen billet

Troede der kunne købes billet om bord

Afgørelse 2016-0263, 7. marts 2017 - Metro. klageren som var turist rejste fra Nørreport st. På stationen ledte de forgæves efter en billetautomat, hvorfor de troede de kunne købe billetter om bord på metroen. Klageren kunne hurtigt have konstateret, at billetter ikke kunne købes om bord. 

Afgørelse 2016-0190, 6. december 2016 - Metro. Klagerne, som var turister,  forsøgte at købe billet i en rejsekortautomat, som ikke udsteder billetter. Ankenævnet fandt, at skiltning og mulighed for køb af billetter på Nørreport st. var tilstrækkelig tydelig til at klagerne burde have set disse.  

Afgørelse 2015-0221, 19. april 2016 - Metro. Klageren, som var turist, troede der kunne købes billet ombord på metroen. Klageren ikke medhold.

Afgørelse 2015-0169, 23. februar 2016 - Metro. Klageren, som var amerikaner, troede der kunne købes billet ombord på metroen. Klageren ikke medhold.

Afgørelse 2014-0280, 5. maj 2015 - Midttrafik. Klageren havde tidligere købt pensionistbillet på bussen. Automaten i den pågældende bus kunne ikke udstede en sådan. Klageren spurgt chauffør til råds. Klageren medhold.

Afgørelse 2014-0266, 14. januar 2015 - Metro. Klagerens datter troede, at der kunne stemples klippekort i metroen, da hun ikke kunne se stempleautomaten på stationen. Klager ikke medhold.

Afgørelse 2014-0219, 14. januar 2015 - Metro. Klageren og hans døtre, som alle var turister, ankom med elevator fra Kgs Nytorv og så ikke piktogram i elevator om, at billetter skulle købes en etage over perron-niveau. De steg om bord uden billetter, da de ikke kunne finde automaten på perronen. Et flertal i ankenævnet fandt, at de burde været steget af metroen ved første stop efter de opdagede, at de ikke kunne købe billetter om bord. De blev kontrolleret flere stop senere. Kontrolafgifterne fastholdt.Dissens 

Afgørelse 2014-0103, 22. september 2014 - Midttrafik. Klageren troede der kunne købes billet ombord. Prøvede efterfølgende uden held at købe en mobilbillet. Ikke medhold.

Afgørelse 2014-0080, 22. september 2014 - Metro. Klageren og hans medrejsende steg om bord på Metroen uden billet, da de ifølge det oplyste ikke havde kunnet finde information om billetkøb på Nørreport st. og derfor fejlagtigt troede, at man kunne købe billetter om bord på Metroen.Klageren og hans medrejsende kunne imidlertid konstatere, at der ikke var mulighed for at købe billet om bord på Metroen. De burde derfor ikke været blevet om bord på Metroen, men skulle være steget ud for at billettere. Klagerne undlod dette og blev i stedet på metroen 6 stop, hvor de blev kontrolleret efter Femøren st. Det var således korrekt i kontrolsituationen, at Metrostewarden pålagde dem hver en kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af gyldig rejsehjemmel.

Afgørelse 2014-0023, 17. juni 2014 - Metro. Klagerens børn på henholdsvis 15 og 18 år stod på metroen uden billet. Klageren gjorde gældende, at børnene troede, at de kunne købe billet ombord samt at den ældste led af dyslexi (ordblindhed). Klageren ikke medhold.

Afgørelse 2013-0295, 27. januar 2014 - Metro. Klageren tog elevatoren ned til perrondækket, kunne ikke finde billetautomat og troede derfor at han kunne købe billet hos stewarden om bord. Blev i toget efter at han havde konstateret, at der ikke kunne købes billet ombord. Metro Service henstilles til i selve elevatoren at markere, hvor passagerer skal stige ud for at billettere.

Afgørelse 2009-0235, 5. maj 2010 - DSB. Kunne ikke købe orangebillet i automat. Troede billet kunne købe om bord.

Fortolkning af rejseregler (cykler, hunde mv.)

Afgørelse 2015-0204, 23. februar 2016 - Metro. Klageren troede, at en hund kunne medbringes på ungdomskort qua, at hunden skulle betale for børnebillet, og at to børn under 12 år kunne medbringes på ungdomskortet. Klager ikke medhold. Dissens. 

Afgørelse 2014-0225, 21. november 2014 - Metro. Spørgsmål om hunden var i taske eller ej. 

Afgørelse 2013-0385, 17 juni 2014 - Metro. Kontrolafgift på 100 kr. for manglende cykelbillet.

Afgørelse 2011-0028, 28.juni 2011 - DSBfirst. Valgte at undlade at købe cykelbillet.

Afgørelse 2013-0383, 3. april 2014 - Metro. Klageren medbragte hund i metroen og en taske. Hunden var ikke i tasken. Hvis hunde ikke er i tasker, skal der købes en hundebillet.

Kontrolafgift anvendt som billet

Afgørelse 2016-0165, 7. december 2016 - Metro. Klageren troede, at kontrolafgiften var gyldig som billet længere end den station, han havde angivet til stewarden som sin destination.

Afgørelse 2013-0402, 3. april 2014 - Metro. Klageren havde modtaget kontrolafgift i S-tog. Klageren anvendte denne som billet i metroen. Kontrolafgiften var dog kun gyldig billet til en uafbrudt rejse til en S-tog station jf. DSBs forretningsbetingelser. Dette fremgik ligeledes af den udstedte kontrolafgift.

Betaling med kreditkort i automat ikke muligt

Afgørelse 2015-0211, 23. februar 2016 - Metro. Klageren steg på metroen uden billet, da det ikke lykkedes hende at købe billet med sit betalingskort. Den ene billetautomat tog kun imod mønter. Klageren ikke anset for at have udvist rimelige bestræbelser på at erhverve gyldig rejsehjemmel.

Afgørelse 2014-0260, 4. maj 2015 - Metro. Klageren kunne ikke købe billet i billetautomaten med sit betalingskort, da hun fik følgende meddelelse på displayet "Betalingskort kan i øjeblikket ikke benyttes grundet teknisk fejl". 

Afgørelse 2013-0355, 3. april 2014 - Metro. Klagerne stod på metroen, selvom de vidste at de ikke havde gyldig rejsehjemmel, idet det ikke havde været muligt for dem at betale med American Express i billetautomaten. Automaten var funktionsdygtig, men baggrunden for at klagerne ikke kunne anvende deres kreditkort kunne være, at de skulle vente med at isætte kortet, til de på touch-screenen havde gennemført deres bestilling.

Afgørelse 2012-0275, 3. december 2012 - Midttrafik. Betaling med dankort ikke muligt i bybusserne

Afgørelse 2009-0278, 5. maj 2010 - ARRIVA. Klagerens betalingskort spærret. Havde kun sedler.

Der kan ikke købes orangebillet i automat 

Afgørelse 2009-0235, 5. maj 2010 - DSB. Kunne ikke købe orangebillet i automat. Troede billet kunne købe om bord.

Havde kun sedler/mønter 

Afgørelse 2015-0162, den 15. december 2015 - Metro. Klagerne, som var turister, rejste fra Kongens Nytorv og havde lige penge til billetter i sedler og mønter, men billetautomaten tog ikke imod sedler. De steg herefter på metroen uden billet. Klagerne ikke medhold. 

Afgørelse 2015-0142, den 15. december 2015 - Arriva. Klageren havde kun pengesedler, som ikke kunne bruges i billetautomaten. Klagere ikke medhold.

Afgørelse 2012-0251, 3. december 2012 - Midttrafik. Havde kun 200 kr. seddel. Klagerens forklaring ikke lagt til grund. 

Afgørelse 2012-0148, 18. september 2012 - Midttrafik. Klageren kunne kun betale med mønter på trinbræt på Odderbanen. Ikke naturligt i 2012 at man ikke kan betale med andet end mønter på så øde et sted.

Afgørelse 2012-0053, 25. juni 2012 - Metro. Ingen billet. Havde kun sedler. 

Afgørelse 2010-0166, 3. december 2010 - ARRIVA. Havde kun sedler.

Afgørelse 2009-0024, 6. oktober 2009 -DSB. Havde kun sedler.

Afgørelse 2009-0109, 7. december 2009 - ARRIVA. Havde kun sedler.

Afgørelse 2009-0295, 29. april 2010 - DSB. Klageren havde kun sedler. Var 14. år og kom direkte fra udlandet midt om natten. Billetsalg ikke åbent før 4 timer senere. Klageren medhold.

Afgørelse 2009-0320, 24. juni 2010 - S-tog. Klageren havde ikke mønter nok, men Dankort.

Deleklip / gruppebilletter

Afgørelse 2015-0021, 23. juni 2015 - Metro. Klageren og en medrejsende rejste på samme rejsekort, ved omstigning til metroen blev de adskilt, hvorved klageren blev pålagt en kontrolafgift. Ikke medhold.


Afgørelse 2013-0287, 27. januar 2014 - Metro. Kom ikke med samme metro som ægtefællen, som havde de stemplet klippekort. Efter fast praksis kan efterfølgende forevisning af klippekort ikke tages i betragtning ved bedømmelse af, om der ved kontrollen blev forvist gyldig rejsehjemmel.

2011-0240, 6. februar 2012 - Midttrafik. Klageren var ikke i besiddelse af billet til forevisning i bussen, da billetten var en gruppebillet og ikke udleveret af rejselederen

Engelsk information tilstrækkelig

Afgørelse 2015-0212, 19. april 2016 - Metro. Englændere kunne ikke finde engelsk information vedrørende om de skulle købe billet, samt hvor billetautomaten befandt sig. Ikke medhold.

Afgørelse 2015-0010, 23. juni 2015 - Metro. Englændere kunne ikke finde engelsk information vedrørende om de skulle købe billet. Ikke medhold.

Afgørelse 2013-0291, 27. januar 2014 - Metro. Udenlandske turister havde kun købt klippekort til deres cykler og ikke til dem selv. Den engelske information ved klippekortautomaten på metroens station finder ankenævnet tilstrækkeligt.

Divergerende oplysninger

Afgørelse 2016-0147, 6. december 2016 -Metro. Klagerens forklaring om rejseruten var ikke troværdig. Kontroalfgift kan ikke bruges til anden rute. 

Afgørelse 2013-0237, 28. november 2013 - Metro. Klageren har afgivet divergerende oplysninger om grundlaget for udstedelse af kontrolafgiften, hvorfor stewardens generelle udtalelse er blevet lagt til grund

Billet med gebyr konverteret til kontrolafgift

Afgørelse 2013-0023, 23. september 2013 - DSB. Klagerens søn havde ikke købt billet to gange inden for 12 måneder. Den ene billet med gebyr blev konverteret til kontrolafgift. Kundeambassadøren burde have betragtet klagerens henvendelse som en anmodning om yderligere vejledning i at søge rejsetidsgaranti.

Garantibillet først skrabet efter kontrollen

Afgørelse 2012-0357, 18. februar 2013 - Metro. Svensk garantibillet først skrabet efter kontrollen.

Chaufførs ægtefælle kontrolafgift

Afgørelse 2012-0286, 3. december 2012 - Midttrafik. Chaufførs ægtefælles kontrolafgift annulleret, da chaufføren accepteret manglende billet. Klageren medhold.

Utilstrækkelig information / fejlagtige oplysninger

Afgørelse 2012-0104, 18. september 2012 - Metro. Klageren ville vente med at købe billet til ankomst til Nørreport Station hvor han ville undersøge, hvad en 24-timers billet kostede, da denne ikke kunne finde info på Christianshavns Station. 

Afgørelse 2011-0099, 27.september - Arriva Tog. Ingen billet. Ombygning af billetkontor, ingen henvisning til billetautomat. Klageren medhold

Afgørelse 2010- 0322 - DSB. Fejlagtig oplysning om mulighed for køb af klippekort i automat - begge parters sagsomkostninger ophævet.

Hypercard

Afgørelse 2012-0172, 18. september 2012 - Midttrafik. Link til Hypercard kunne ikke aktiveres fra klagerens computer. Ventede med at betale Hypercard på posthus til efter kontrolafgift var pålagt.

JoJo-kort

Afgørelse 2016-0143, 6. december 2016 - Metro. Klageren rejste på JoJo-kort, men havde ingen JoJo-kvittering. Ikke medhold. 

Afgørelse 2016-0033, 14. juni 2016 - Metro. Kontrolafgift for manglende forevisning af JoJo-kort kvittering. Efterfølgende indsendelse ikke accepteret, da kortet er upersonligt.

Afgørelse 2014-0278, 4. maj 2015 - Metro. Kontrolafgift, da klageren havde tabt sit JoJo-kort, efterfølgende indsendelse ikke accepteret, da kortet er upersonligt.

Afgørelse 2014-0306, 4. maj 2015 - Metro. Kontrolafgift for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede.

Kontrollør inddrog gyldig billet

Afgørelse 2012-0083, 25. juni 2012 - Movia. Ingen billet. Oplysning om at kontrolløren skulle have inddraget gyldig billet kunne ikke lægges til grund.

Politi til identifikation

Afgørelse 2012-0035, 25. juni 2012 - Movia (Lokalbanen Hillerød). Manglende stempling efter påstigning. Politiet medvirkede til identifikation af passageren.

Utydelig stempling / ugyldig klip

Afgørelse 2015-0023, 23. juni 2015 - Metro. Udfaset klippekort ikke gyldig rejsehjemmel.

Afgørelse 2011-0280, 25. juni 2012 - Metro. Utydelig stempling af klippekort.

Afgørelse 2011-0264, 26. marts 2012 - Metro. Klip ugyldigt. Klippekort uden top og bund. Erstatning for inddraget klippekort afvist.

2011-0137, 5. december 2011 - S-tog. Ugyldigt klippekort forevist ved kontrol - gyldigt klippekort efterfølgende indsendt.

Gratis Søndag

Afgørelse 2011-0093, 27. september - Metro. Gratis søndag.

Afgørelse 2011-0066, 27. september - Metro. Gratis søndag.

Afgørelse 2011-0010, 11. april 2011 - Metro og S-tog. Gratis søndage.

Afgørelse 2010-0354, 11. april 2011 - S-tog. Gratis søndage.

Afgørelse 2010-0346, 11. april 2011 - Metro. Gratis søndage.

Afgørelse 2011-0086, 27. september - DSBFirst. Klippekort udløbet

Afgørelse 2011-0043, 28. juni 2011 - Metro. Gratis søndage.

Udløbet kort eller billet / ikke betalt for kort

Afgørelse 2016-0186, 7. marts 2017 - Sydtrafik. Klagerens datter kunne ikke forevise en kvittering sammen med ungdomskortet, som ikke var blevet betalt. Ikke medhold.

Afgørelse 2015-0047, 23. juni 2015 - Midttrafik. Ankenævnet ikke lagt klagerens forklaring, om billetautomaten udstedte en billet med forkert dato, til grund.

Afgørelse 2014-0226, 14. januar 2015 - Metro. Kontrolafgift, da klager havde købt billetten dagen før.

Afgørelse 2011-0008, 27. juni 2011 - Movia. Forevist udløbet uddannelseskort.

Afgørelse 2011-0025, 27. juni 2011 - Midttrafik. Ikke betalt for uddannelseskort.

Afgørelse 2010-0284, 31. januar 2011 - Movia. Tillægsbillet udløbet. Passager oplysninger stemte ikke overens med bussens GPS.

Udlevering af videooptagelser

Afgørelse 2010-0337, 31. januar 2011. Manglende straksbillettering i Århus bybus. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Smed billet ud

Afgørelse 2010-0208, 3. december 2010 - Metro - sealed station, fandt en billet.

"Sealed station"

Afgørelse 2010-0166, 3. december 2010 - ARRIVA. Havde kun sedler.

Afgørelse 2010-0146, 2. september 2010 - Metro. "Sealed station". Metro ikke løftet bevisbyrde.

Kort&godt kiosk åben

Afgørelse 2010-0095, 2. september 2010 - S-tog. Kort&Godt kiosk var åben.

Overfyldt tog

Afgørelse 2010-0150, 2. september 2010 -  DSBFirst. Ville ikke købe billet til 1. klasse, da toget var proppet.

Billet købt efter kontrol

Afgørelse 2009-0090, 12. oktober 2009 - S-tog. Billet købt efter kontrollen.

Mindreårige

Afgørelse 2009-0295, 29. april 2010 - DSB. Klageren havde kun sedler. Var 14. år og kom direkte fra udlandet midt om natten. Billetsalg ikke åbent før 4 timer senere. Klageren medhold.

Havde ikke opkrævet kontrolafgift

Afgørelse 2010-0050, 28. juni 2010 - DSB. Ikke anset for at have opkrævet en kontrolafgift - klageren medhold.

Havde checket ud - ingen billet til videre rejse

Afgørelse 2014-0064, 22. september 2014 - Metro. Det fremgår af udskriften fra klagerens kærestes rejsekort, at klageren og kæresten var checket ind på ruten fra Espergærde til Ørestad st., og at kæresten checkede dem begge ud på Ørestad st. Herefter blev der foretaget et check-ind på Ørestad st. og et check-ud på Bella Center st. Klageren, som herefter ikke længere var checket ind på kærestens rejsekort, rejste i en anden ret-ning end kæresten og havde i øvrigt ikke billetteret på anden vis, hvorfor han ikke havde nogen gyldig rejsehjemmel på rejsen med metroen fra Ørestad st. til Vestamager st., således som rejse-reglerne foreskriver. Kontrolafgiften blev herefter pålagt med rette. Den omstændighed, at check-ud skete i zone 03, og at klagerens videre rejse også skete i zone 03, kan ikke føre til et andet resultat. Ankenævnet har ved afgørelsen heraf lagt vægt på, at når der checkes ud på et rejsekort, er rej-sen afsluttet, hvorefter rejsekortsystemet beregner rejsens pris. Hvis det accepteres, at der rejses videre på rejsekort, som er checket ud, og som ikke kan forevises, vil der være stor mulighed for omgåelse af reglerne om at betale for sin rejse

Minimumskøb er to zoner

Afgørelse 2016-0191, 7. marts 2017. - Metro. Klageren og hans ægtefælle var på ferie i danmark og skulle et stop, indenfor zone 01. De troede derfor de kunne købe en tillægsbillet på 1 zone til dem hver. Klageren ikke medhold. 

Afgørelse 2014-0055, 22. september 2014 - Metro. Klageren og dennes mor troede, at det var gratis at rejse fra i samme zone. De blev begge pålagt en kontrolafgift hver. Den omstændighed, at Metro Service begik en sådan sagsbehandlingsfejl ved efterfølgende at annullere klagerens mors kontrolafgift, medfører efter ankenævnets opfattelse ikke, at Metro Service derved er forpligtet til også at annullere klagerens kontrolafgift.

Fødselsdagsbesked

Afgørelse 2016-0085, 7 november 2016 - Metro. Klageren modtog til sin fødselsdag en besked fra DSB Plus, af beskeden fremgik, at klageren og en ven kunne rejse gratis med S-toget på klagerens fødselsdag.  Klageren rejste med metroen, hvor hun modtog en kontrolafgift på 750 kr. Klageren ikke medhold. Dissens. 

Afgørelse 2015-0133, 15. december 2015 - Metro. Klageren modtog til sin fødselsdag en besked fra DSB Plus, af beskeden fremgik, at klageren og en ven kunne rejse gratis med S-toget på klagerens fødselsdag. Klageren rejste med denne i metroen, hvorved hun modtog en kontrolafgift på 750 kr. klageren anførte, at det fremgik af Metros hjemmeside, at eneste undtagelse til, at man kunne anvende den samme billet i Hovedstaden i bus, tog og metro, var DSB's zonesamlerbillet, hvorfor hun havde en forventning om, at billetten kunne anvendes i metroen. Klageren medhold. 

Afgørelse 2015-0117, 29. september 2015 - Metro. Klageren modtog til sin fødselsdag en besked fra DSB Plus, af beskeden fremgik, at klageren og en ven kunne rejse gratis med S-toget på klagerens fødselsdag. Da klageren imidlertid selv havde et gyldigt periodekort, rejste hans kone på beskeden i metroen, hvorved hun modtog en kontrolafgift, da beskeden kun var gyldig til rejser med DSB S-tog. Klageren ikke medhold. Dissens.  

Medtog ikke alle billetter fra automaten

Afgørelse 2016-0192, 7. marts 2017- Arriva. Klageren købte en billet i billetautomaten på Aarhus st., men medtog ikke billetten med derimod en pladsbillet til 0 kr. udstedt til strækningen Fredericia - København H. Efterfølgende indsendelse af bankudskrift, kan efter ankenævnets faste praksis ikke føre til et andet resultat. Klageren ikke medhold. 

Afgørelse 2016-0097, 7. november 2016 - Metro. Medtog ikke sin billet fra automaten, da hun glemte denne og var stresset, da toget kom. Klageren ikke medhold. 

Afgørelse 2016-0105, 7. november 2016 - Metro. Det beroede på klagerens eget forhold, at der blev bestilt 2 tillægsbilletter, og at han kun medtog den ene billet. 

Afgørelse 2016-0166, 7. november 2016 - Metro. Klageren og hans ægtefælle medtog kun ene billet fra atutomaten, efter at have købt billet til to personer. Det beroede på klagerens og ægtefællens forhold, at de enten glemte at medtage den anden billet eller ikke ventede på, at denne blev udskrevet

Afgørelse 2016-0135, 7. november 2016- Metro. Klageren og dennes ægtefælle købte to billetter i billetautomaten, men medtog kun én billet og troede denne gjaldt for to personer. 

Afgørelse 2016-0081, 13. september 2016. Klageren og dennes medrejsende medbragte deres cykler i metroen, hvorfor de købte to cykelbilletter i billetautomaten, men medtog kun den ene. Herved blev klageren pålagt en cykelkontrolafgift.

Afgørelse 2016-0014, 14. juni 2016. Klageren, som var tysker, medtog kun den ene af 2 billetter fra automaten. Et flertal i nævnet mente, at der ikke var noget på selve billettens tekst, som skulle indikere, at billetten gjaldt for mere end een passager. Et mindretal mente, at billettens danske tekst er fuldstændig uforståelig for ikke-dansktalende. DISSENS. Det samlede nævn henstillede til Metro Service om, at teksten også skrives på engelsk. 

Afgørelse 2016-0083, 14. juni 2016 - Metro. Kontrolafgift for manglende billet. Klageren købte to billetter en til sig selv og en til sin cykel, men medtog kun cykelbilletten. 

Afgørelse 2015-0188, 23. februar 2016 - Metro. Kontrolafgift for manglende billet. Klageren og dennes medrejsende købte 2 billetter i billetautomaten, men medtog kun den ene.

ANDET

Afgørelse 2015-0205, 23. februar 2016 - Metro. Kontrolafgift for manglende billet. Klageren, som er bosiddende i England, troede man kunne rejse to på et Citypass. Klageren ikke medhold. Dissens.

Afgørelse 2015-0026, 23. juni 2015 - Midttrafik. Klageren rejste med bussen, da hun opdagede, at hun havde glemt sin taske med hendes pung. Hun steg derefter på bussen i modsatte retning uden gyldig rejsehjemmel.
 

Tryk på afgørelsen for at læse denne.