Refusion

Rejsegaranti

Afgørelse 2014-0044, 17. juni 2014 - DSB Øresund. Klagerens rejser er ikke omfattet af DSB Øresunds Basis Rejsetidsgaranti. Ingen godtgørelse.

Driftsforstyrrelser, vejarbejde, brolukning, vejrmæssige forhold

Afgørelse 2013-0027, 17. juni 2014 - DSB. Ikke godtgørelse af taxaregning på 3000 kr. som følge af driftforstyrrelser grundet storm.

Afgørelse 2011-0284, 26. marts 2012 - DSB. Refusion af del af periodekort på 506 kr. mens Storstrømsbroen var lukket. 1. klasse opgradering.

Afgørelse 2009-0239, 12. februar 2010 - Movia. Ikke refusion af taxa-regning ved driftsforstyrrelser i Movia.

Sporarbejde

Afgørelse 2013-0473, 17. juni 2014 - DSB. Sporarbejdet var annonceret – godt nok ikke med eksakte togtider, men dog med oplysning om indsættelse af tog-busser på en del af strækningen, således at klageren ved sin fornyelse af pensionistkortet måtte være klar over, at sporarbejdets indflydelse på rejsetiden ville kunne have indflydelse på pensionistkortets tidsmæssige anvendelsesområde på hans morgenrejser til Vesterport st.

Afgørelse 2010-0332, 11. april 2011 - DSB. Ikke refundering af taxaregning ved annonceret sporarbejde og togbusser.

Afgørelse 2010-0250, 31. januar 2011 - S-tog. Ikke refundering af udgift til ekstra klip ved eget valg af ruteomlægning ved sporarbejde.

Beregningsmåden for pendlerrejsetidsgaranti

Afgørelse 2013-0344, 17. juni 2014 - DSB. Beregningsmåden for pendlerrejsetidsgaranti. Klageren mente at have et beløb på 2463 kr. til gode. Klageren delvist medhold.

Refusion af klip, klippekort, billetter mv.

Afgørelse 2016-0184, 6. december 2016 - Fynbus. Klageren ønsker hel eller delvis tilbagebetaling af differencen mellem den pris, der er betalt for et ungdomskort til 16 – 19 årige og prisen for et ungdomskort til ungdomsuddannelser. Delvist medhold. 

Afgørelse 2016-0149, 7. november 2016 - Abildskou. Klageren ønskede refusion af 2.700 kr. for et 10-turskort, som hun havde sendt med almindelig post til Abildskou. Kortet var bortkommet i posten, hvorfor hun ikke kunne få det refunderet. Klager fik ikke medhold. 

Afgørelse 2015-0209, 23. februar 2016 - Movia. Klageren købte cykelbillet på strækning, hvor det var gratis at medtage sin cykel. Ikke grundlag for refusion af prisen på cykelbilletten.

Afgørelse 2015-0186, 23. februar 2016 - Abildskou. Klageren krævede busbillet refunderet samt erstattet togbillet, da bussen i følge klagerne ikke kom. Klagerens forklaring ikke taget til følge, da bussens køreskive viste, at bussen var ankommet til tiden, samt da klageren forklarede, at han så efter en blå bus, da bussen den pågældende dag ikke var blå.

Afgørelse 2014-0210, 14. januar 2015 - DSB. DSB havde nedsat kontrolafgift til 125 kr. og 24 kr. for billettens pris. Da klageren havde betalt for et Ungdomskort, som var gyldigt på tidspunktet for kontrolafgiften, kunne DSB ikke også opkræve beløb for en særskilt billet. 

Afgørelse 2014-0087, 26. september 2014 - DSB. Der var hverken i DSBs forretningsbetingelser eller på www.ungdomskort.dk bestemmelser om, at kunden i perioden fra Ungdomskort bestilles, til kortet modtages, havde krav på at få allerede købte billetter refunderet.

Afgørelse 2013-0280, 27. januar 2014 - Metro. Krav om refusion af to klip, klippet men ikke stemplet. Ikke grundlag for at statuere, at klageren har lidt et tab, idet det er uafklaret, hvorvidt han anvendte disse som rejsehjemmel, uden at blive kontrolleret. Metro Service har først ved behandling i ankenævnet taget stilling til klagerens krav. Idet klageren burde have haft en gratis bedømmelse af denne del af klage først, skal Metro godtgøre klageren klagegebyret.

Afgørelse 2013-0161, 16. december 2013 - ARRIVA. Klageren havde krav på godtgørelse af differencen mellem prisen på den solgte billet og en billigere SMS-billet, da medarbejderen i billetsalget burde have oplyst klageren om, hvor der kunne findes information om andre billettyper. Passagerrettighedsforordningen.

Pladsbillet, udgået togvogn mv.

Afgørelse 2013-0089, 23. september 2013 - DSB Fjern- og Regionaltog. Refusion af del af rejsens pris grundet udgået togvogn og manglende siddeplads trods pladsbillet. Klageren delvist medhold.

Fortolkning af regler

Afgørelse 2013-0012, 23. april 2013 - Sydtrafik. Spørgsmål om trækning af beløb til HyperCard inden den i reglerne beskrevne frist. Klageren medhold.

Refusion som følge af forsinkelser

Afgørelse 2012-0006, 26. marts 2012 - DSB. Krav om refundering af den fulde billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse afvist, men 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. 

Afgørelse 2011 - 0167, 5. december 2011 - DSB First. Refusion af billetter grundet forsinkelse. Klageren medhold.

Tilbagebetaling af årskort

Afgørelse 2011-0147, 5.december 2011 - DSB. Krav om tilbagebetaling af delvis ubrugt årskort, ialt 8.000 kr. afvist.

Refusion af taxaregning

Afgørelse 2015-0251, 19. april 2016 - Midttrafik. Klageren skulle fra Århus busstation til Billund Lufthavn. Klageren anførte, at hun inden afgang havde set på Midttrafiks hjemmeside, at bussen havde afgang klokken 11.52. Klagerens forklaring ikke lagt til grund. Da det fremgik af køreplanerne, at bussen havde afgang allerede klokken 11.20.

Afgørelse 2010-0332, 11. april 2011 - DSB. Ikke refundering af taxaregning ved annonceret sporarbejde og togbusser.

Afgørelse 2011-0074, 27 september 2011 - DSB. Ikke refundering af taxaregning efter, at klageren var blevet nægtet at stige på toget, efter at han havde krydsede sporerne.

Gyldighedsdag

Afgørelse 2009-0191, 12. februar 2010 - DSB. Ikke refundering af billet efter gyldighedsdag.

Print-selv-billet

Afgørelse 2010-0044, 24, juni 2010 - DSB. Print-selv-billet, ekspeditionsgebyr og rykkergebyr berettiget. 

Manglende betaling

Afgørelse 2014-0212, 21. november 2014 - DSB. Klageren skulle ikke betale for Ungdomskort, som var udsendt med et sort felt, der hvor der skulle være foto af indehaveren. 

Afgørelse 2009-0284, 29. april 2010 - Sydtrafik. Uddannelseskort ikke betalt som anvist på posthus eller i bank. Sidestillet med manglende betaling. Klageren medhold.

Klik på afgørelsen for at læse den