Rejsetidsgaranti

Taxaregning iht. rejsegarantiordningen

Afgørelse 2015-0171, 23. februar 2016 - Nordjyllands Trafikselskab. Klagerens taxaregning ikke omfattet af Nordjyllands trafikselskabs rejsegarantiordning, da bussen ifølge GPS-data afgik planmæssigt.

Afgørelse 2014-0274, 14. januar 2015 - Movia. Gay Parade i København medførte omlægninger af busruten, hvilket var annonceret på www.rejseplanen.dk og Movias hjemmeside i god tid. Klageren fik ikke godtgjort udgifter til taxa

Afgørelse 2014-0249, 21. november 2014 - Nordjyllands Trafikselskab. Klagerens taxaregning var ikke omfattet af rejsegarantien. 

Afgørelse 2013-0428, 17. juni 2014 - Movia. Godtgørelse af taxaregning på 277 kr. i henhold til rejsetidsgarantiordningen. Movia berettiget til at afvise klagerens krav.

Afgørelse 2013-0116, 23. september 2013 - Movia. Movia skal udbetale 807 kr. i Rejsetidsgaranti, da klageren havde en berettiget forventning om at tre personer kunne tage en taxi fra Præstø til Køge.

Afgørelse 2012-0432, 27. juni 2013 - Movia. Klageren søgte om rejsegaranti indenfor fristen men gav muligvis forkerte oplysninger, som han først korrigerede 3 måneder efter Movias afvisning af kravet. Klageren måtte bære risikoen for at sagen ikke længere kunne undersøges og Movia fik medhold i afvisning af kravet.

Afgørelse 2011-0194, 6. februar 2012 - DSB. Klagerens taxaregning ikke omfattet af rejsegarantien, da erstatnings-tog indsat efter 20 minutters forsinkelse.

Afgørelse 2012-0384, 23. april 2013 - DSBØresund. Taxaregning på 395 kr. kunne ikke kræves godtgjort, da de indsatte togbusser var annonceret i tilstrækkelig god tid og på en tilstrækkelig tydelig måde.

Afgørelse 2012-0102, 18. september 2012 - DSB S-tog. Taxaregning på 182 kr. ikke godtgjort, da ikke dokumenteret tilsagn fra personalet, og da næste tog afgik efter 30 minutter. Klageren tillagt rejsetidsgarantigodtgørelse, og godtgørelse for den del af billetten, som ikke blev anvendt grundet taxaturen. 

Afgørelse 2012-0130, 18. september 2012 - DSB S-tog. Taxaregning på 240 kr. ikke godtgjort. Klageren ikke dokumenteret tilsagn fra personalet til taxa. Togbus indsat inden for en time.

Afgørelse 2011-0048, 27.juni 2011 - DSB. Ikke omfattet af rejsetidsgarantien, da ikke aftalt med DSB.

Afgørelse 2010-0323, 11. april 2011 - DSB S-tog.  Ikke godtgjort taxa-regning ved forsinkelse.

Afgørelse 2010-0077, 1. september 2010 - DSB. Taxaregning på 800 kr. kunne ikke kræves betalt efter 7 minutters forsinkelse. 

Ikke overholdt ansøgingsfristen

Afgørelse 2013-0427, 3. april 2014 - NT. Klagerens søn gjorde brug af NT's rejsetidsgodtgørelse den 29. september 2013. Klageren underskrev ansøgning om rejsetidsgaranti den 12. oktober 2013, men brevet er først poststemplet den 20. november 2013, og derefter sendt til forkert selskab, således at NT først modtog ansøgningen den 4. november 2013. Ansøgningsfrist på 14 dage ikke overholdt.

Fortolkning og andet

Afgørelse 2013-0116, anden afgørelse efter genoptagelse, 28. november 2013 - Movia. Ikke grundlag for at ændre den trufne afgørelse, da formålet med Rejsetidsgarantien er at få foretaget en rejse, man er blevet forhindret i grundet forhold hos Movia/denne operatør. 

Refusion

Afgørelse 2013-0140, 28. november 2013 - DSB Øresund. Klageren ikke berettiget til refusion jf. reglerne om Rejsetidsgaranti, idet klageren ikke havde sikret sig DSBs tilsagn om at afholde udgifterne hertil. Ikke grundlag for klagerens krav på 5.000 kr. i erstatning for tort efter dansk rets erstatningsretlige regler.

Afgørelse 2012-0013, 26. marts 2012 - Movia. Klageren berettiget til at tro, at der var givet tilladelse til refusion af taxatur. Klageren medhold.

Rejsegarantibillets gyldighedsperiode

Afgørelse 2011-0249, 25. juni 2012 - DSB. Rejsetidsgarantibillets gyldighedsperiode.

Beregning af rejsegaranti

Afgørelse 2011-163, 5. december 2011 - DSB. Beregning af rejsetidsgaranti.

Klage over forsinkelse

Afgørelse 2011-0167, 5. december 2011 - DSBFirst. Kompensation for forsinkelse, samt klage over toiletforhold. Klageren medhold.

Afgørelse 2010-0117, 1. september 2010 - DSB. Godtgørelse for forsinkelse/krav om originale billetter.

Ekstraordinære vejrforhold

Afgørelse 2011-0017, 15. august 2011 - FynBus. Godtgjort at ekstraordinære vejrforhold gjorde, at rejsetidsgarantien ikke skulle dække taxaregning.

Helligdage, nytårsaftensdag, mv.

Afgørelse 2011-0020, 27.juni 2011 - Movia. Nytårsaftensdag kører busser som lørdag, derfor ikke forsinket og derfor ikke omfattet af rejsetidsgarantien.

Cpr-nummer ved udbetaling via NEMKonto

Afgørelse 2010-0273, 31. januar 2011 - DSB. Krav om cpr-nummer. til udbetaling via NEMKonto berettiget.

Ikke omfattet af rejsegaranti

Afgørelse 2010-0268, 31. januar 2011 - Midttrafik. Forholdet ikke omfattet af rejsegaranti, da ikke tog en taxa.

Afgørelse 2010-0178, 3.december 2010 - Movia. Forholdet ikke omfattet af rejsetidsgaranti/ikke lidt et tab.

Formkrav

Afgørelse 2009-0145, 12. februar 2010 - DSB. Krav om anvendelse af særligt skema til ansøgning var berettiget.
Klik på afgørelsen for at læse denne