Rejst i spærretiden

Pensionistkort i spærretiden

Afgørelse 2016-0275, 7. marts 2017 - Metro. Anvendt pensionistkort som rejsehjemmel i spærretiden. Klageren ikke medhold. 

Afgørelse 2015-0070, 23. juni 2015 - S-tog. Anvendt pensionistkort som rejsehjemmel i spærretiden.

Afgørelse 2014-0151, 21. november 2014 - Movia. Anvendt pensionistkort som rejsehjemmel i spærretiden.

Afgørelse 2014-0223, 21. november 2014 - Metro. Anvendt pensionistkort som rejsehjemmel i spærretiden.

Afgørelse 2014-0240, 21. november 2014 - Metro. Klagerne blev pålagt to kontrolafgifter for at rejse med pensionistkort i spærretiden. Ikke medhold.

Afgørelse 2013-0471, 17. juni 2014 - Metro. Rejst på pensionistkort i spærretiden mellem kl. 07:00 og 09:00.

Afgørelse 2013-0222, 27. januar 2014 - Metro (Dissens). Tre medlemmer udtaler: På baggrund af udtalelse fra DSB kan det ikke lægges til grund, at kunden i alle tilfælde ved oprettelse af pensionistkort får oplyst, at der gælder begrænsning i kortets gyldighed. To medlemmer udtaler: At ukendskab til rejsereglerne ikke almindeligvis medfører, at passagerens ansvar for at have gyldig kort eller billet derved ophører, fordi klageren kunne have indhentet information om spærretiden på Metro Services hjemmeside.

Afgørelse 2013-0228, 28. november 2013 - Movia. Anvendt pensionistkort som rejsehjemmel i spærretiden mellem kl. 07 og 09 på en hverdag.

Afgørelse 2011-0247, 26. marts 2012 - Movia. Anvendelse af pensionistkort i spærretiden.

Afgørelse 2011-0233, 6. februar 2012 - S-tog. Anvendelse af pensionistkort i spærretiden. Klageren var bekendt med spærretid, se note.

Afgørelse 2011-0202, 6. februar 2012 - S-tog. Anvendelse af pensionistkort i spærretiden, samt klippet for få zoner.

Afgørelse 2011-0191, 6. februar 2012 - Movia. Anvendelse af pensionistkort i spærretiden.

Cykler i spærretiden

Afgørelse 2015-0246, 19. april 2016 - Metro. Klageren købte en cykelbillet og medbragte sin cykel i metroen i spærretiden, hvorfor han modtog en cykelkontrolafgift. 

Afgørelse 2015-0311, 19. april 2016 - Metro. Klageren, som er engelsktalende, købte en cykelbillet, men blev pålagt en kontrolafgift for at medbringe sin cykel i metroen i spærretiden. Ankenævnet fandt, at spærretiden var tilstrækkeligt skiltet overfor ikke-dansksprogede. Klageren ikke medhold.  

Afgørelse 2015-0155, 15. december 2015 - Metro. Kontrolafgift på 100 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for at rejse med cykel i spærretiden. Klagerens påstand om, at han steg på metroen efter 17.30 ikke taget til følge. Da kontrolafgiften blev påbegyndt 17.22 og politiet blev tilkaldt klokken 17.28. Det beroede på klagerens egne forhold, at han ikke var bekendt med indsigelses- og betalingsfristen, da han nægtede at modtage kontrolafgiften, hvor af denne fremgik. Klageren henvist til at indgive politianmeldelse vedrørende påstand om erstatning for uberettiget tilbageholdelse, idet spørgsmålet falder udenfor ankenævnets virke. 

Afgørelse 2014-0291, 14. januar 2015 - Metro. Kontrolafgift på 100 kr. for at rejse med cykel i metroen i spærretiden. Cykelbillet købt via mobiltelefon gav ikke meddelelse om spærretid for cykler. Ankenævnet fandt at information herom, som gives i højttalere og på displays på perronen, var tilstrækkelig tydelig, men opfordrede til, at der oplyses om evt. spærretid på mobilbilletten.

Afgørelse 2013-0410, 17. juni 2014 - Metro. Cykelkontrolafgift på 100 kr. for at medtage cykel i metroen i spærretiden. Klageren ikke medhold.

Afgørelse 2013-0217, 28. november 2013 - Metro. Klageren købte cykelbillet stemplet kl. 17:15, og valgte at stige på metroen med sin cykel, selvom det  tydeligt fremgik at cykler ikke kunne medtages i perioden 15:30 - 17:30.

Afgørelse 2012-0296, 18. februar 2013 - Metro. Medtog cykel i spærretiden.

Afgørelse 2012-0256, 18. februar 2013 - Metro. Rejst med cykel i spærretiden. Tilstrækkelig information om spærretid for cykler.

2010-0125, 2. september 2010. Medtog cykel i spærretiden i Metro.

Påstigningstidspunktet

Afgørelse 2013-0157, 28. november 2013 - Metro. Klagerens påstand om påstigning inden kl. 07.01 ikke taget til følge. Klageren bærer bevisbyrde for at hendes klage over kontrolafgift er kommet frem til modtageren. Metro Berettiget til at fastholde rykkergebyrer.

Skift af transportmiddel

Afgørelse 2013-0105, 23. september 2013 - Metro. Skift af transportmiddel efter kl. 7:00.

Afgørelse 2012-0165, 18. september 2012 - DSB S-tog. Skiftede tog i spærretiden.

Deltidskort

Afgørelse 2012-0399, 23. april 2013 - Midttrafik. Deltidskort anvendt uden for gyldighedstidspunktet.

Tilstrækkelig information

Afgørelse 2012-0352, 18. februar 2013 - Metro. Tilstrækkelig info om cykelspærretid. Kunne ikke sammenlignes med spærretid for pensionistkort.

Afgørelse 2012-0256, 18. februar 2013 - Metro. Rejst med cykel i spærretiden. Tilstrækkelig information om spærretid for cykler.

Spærretid er forskellig

Afgørelse 2009-0234, 12. februar 2010 - S-tog. Spærretid er forskellig for tog, bus og metro.

Forsinkelser og vejrmæssige forhold

Afgørelse 2010- 0078, 24. juni 2010, S-tog. Forsinkelser på togene dagene før.

Afgørelse 2010-0155, 2. september 2010 - S-tog. DSB annoncerede i radio om at tage hjemmefra i god tid grundet kraftigt snefald. Klageren medhold.

Afgørelse 2009-0210, 12. februar 2010 -S-tog. Togets planlagte afgang er afgørende.

Andet

Afgørelse 2011-0004, 11. april 2011 - Movia. Klagerens ur gik forkert. Ikke chaufførens pligt af egen drift at undersøge tidspunkt.

 


Læs afgørelsen ved at klikke på den