Kontrolafgift -Kort forsøgt stemplet/stemplet oveni

Stemplede klippekort i forkert ende

Afgørelse 2014-0368, 4. maj 2015 - Metro. Klageren stemplede klippekortet i den forkerte ende.

Afgørelse 2014-0242, 21. november 2014 - Metro. Klageren stemplede klippekort i den forkerte ende. 

Afgørelse 2014-0019, 17. juni 2014 - Metro. Klageren, som var englænder, stemplede sit klippekort i den forkerte ende. Klageren ikke medhold.

Afgørelse 2013-0308, 27. januar 2014 - Metro. Klippekort stemplet i forkert ende. Den manglende stempling af kortet i den rigtige ende skyldtes ikke en fejl ved klippemaskinen eller klagerens synshandicap, men derimod kortets stand, idet det var bøjet.

Kunne ikke stemple (forhold ved klippekortet)

Afgørelse 2015-0110, 7. november 2016 - Metro. Metro Service skulle ikke bære ansvaret for at klageren ikke kunne stemple sit 3-5 år gamle klippekort inden ombordstigning

Afgørelse 2013-0319, 3. april 2014 - Metro. Klageren kunne ikke stemple sit klippekort i Roskilde, hvorfor en DSB-kontrollør efterfølgende rev klippet af med fingrene, og stemplede kortet med en billettank. Klageren kunne derfor ikke efterfølgende stemple klippekortet. Henset til stewardens forklaring om, at klageren allerede befandt sig på metroen, da stewarden steg på, og klagerens manglende uddybende oplysninger om kontrollen, lægger ankenævnet til grund, at klageren valgte at stige på metroen uden gyldig rejsehjemmel, og først valgte at kontakte stewarden, efter at denne var gået i gang med billetteringen.

Manglende stempling

Afgørelse 2014-0068, 22. september 2014 - Metro. Billet ikke stemplet i automat.

Afgørelse 2009-0205, 12. februar 2010 - DSB. S-tog kunne ikke pålægges risikoen for klagerens manglende stempling. 

Stemplet oveni

Afgørelse 2015-0174, den 15. december 2015. Metro. Forsøgt klippet på klippekort for to passagerer, men klippene blev stemplet forkert, og da der ikke var fejl på busautomatens klippemaskine fik klageren ikke medhold. Ansvar for at undersøge om man har korrekt antal klip påhviler klageren. 

Afgørelse 2013-0330, 3. april 2014 - Metro. Forsøgt klippet på klippekort for to passagerer, men da kortets to nederste klip var stemplet oveni hinanden, var kortet kun gyldig rejsehjemmel for én rejsende. Kortet blev stemplet efterfølgende, hvor der ikke var fejl ved kortet. Ikke registreret fejl på stemplemaskinerne.

Afgørelse 2013-0260, 27. januar 2014 - Metro. Klippekort stemplet oveni et tidligere stempel. Havde klagerens datter undersøgt klippekortet i forbindelse med stemplingen, således som det fremgår af bagsiden af klippekortet, at passageren er forpligtet til, ville det have været åbenbart for hende, at kortet ikke var stemplet korrekt.

Afgørelse 2010-0120, 1. september 2010 - Metro. Stemplet oveni forrige stempel.

Afgørelse 2010-0352, 11. april 2011 - Movia. Stemplet oveni andet stempel.

Afgørelse 2011-0279, 25. juni 2012 - Metro. Klippekort stemplet oveni.

Afgørelse 2011-0192, 5.december 2011 - Metro. Stemplet oveni. Ikke teknisk fejl.

Afgørelse 2009-0015, 3. juni 2009 - S-tog. Dobbeltstempling, klageren havde ikke kontrolleret klippekortet

Klippekort stemplet 11 gange

Afgørelse 2015-0167, 23. februar 2015 - Metro. Klippekort, stemplet 11 gange på et 10-klips klippekort.

Afgørelse 2014-0236, 14. januar 2015 - Metro. Klippekort, stemplet 11 gange på et 10-klips klippekort.

Afgørelse 2013-0280, 27. januar 2014 - Metro. Klippekort stemplet 11 gange. Klageren ikke undersøgt kortet inden ombordstigning. Klippekort ugyldigt, selvom det kunne stemples.

Klippekort var slidt, bøjet, fugtigt mv.

Afgørelse 2014-0271, 14. januar 2015 - Metro. 2 kontrolafgifter grundet manglende stempling af klippekort. Lagt til grund at klippekortet var i en sådan beskaffenhed, at det ikke var muligt at stemple det på vanlig vis. Klager ikke medhold.

Afgørelse 2012-0218, 3. december 2012 - Metro. Klagerens klippekort var fugtigt og kunne ikke stemples.

Afgørelse 2013-0081, 27. juni 2013 - Midttrafik. Klippekort var slidt og krøllet og kunne ikke stemples.

Afgørelse 2009-0055, 30. juni 2009 - S-tog. Klippekort var bøjet.

Afgørelse 2011-0001, 11. april 2011 - Midttrafik. Klippekort bøjet og revet over.

Manglende undersøgelse af klippekort

Afgørelse 2014-0216, 14. januar 2014 - Metro. Klageren burde have undersøgt sit Citypass, selvom klager hørte "klik"-lyden. Citypasset var ikke stemplet, hvorfor klager ikke havde betalt for sin rejse.

Afgørelse 2014-0090, 22. september 2014 - Metro. Klageren er bosiddende i Tyskland, men rejser jævnligt til Danmark. Han troede han havde stemplet klippekortet korrekt. Det fremgår ikke af sagen, om klageren undersøgte klippekortet, inden han steg på S-toget ved Svanemøllen st., eller om han forsøgte at stemple kortet i de andre klippemaskiner på stationen. Hvis klageren havde kigget på klippekortet, måtte det have været åbenbart for ham, at stemplingen ikke var sket korrekt, og han kunne have forsøgt at stemple kortet i en anden maskine eller købe billet på anden vis. Klageren undlod desuden at stemple kortet inden omstigning til Metroen, hvorfor kontrolafgiften blev pålagt med rette. Ankenævnet lagde desuden vægt på, at det af informationstavlerne på samtlige metrostationer (herunder Nørreport) fremgår, at det er passagerens eget ansvar at sørge for gyldig rejsehjemmel.

Afgørelse 2013-0038, 27. juni 2013 - Movia. Klageren undersøgte ikke klippekortet efter stempling og opdagede derfor ikke, at der kun var stemplet en gang og ikke to.

Afgørelse 2013-0100, 27. juni 2013 - DSB S-tog. Klageren burde have undersøgt klippekortet, selv om han hørte "klik"-lyden. Kortet var ikke stemplet eller klippet af hvorfor klageren ikke havde betalt for sin rejse. Kontrolafgiften fastholdt.

Afgørelse 2012-0117, 18. september 2012 - Metro. Ikke undersøgt klippekortet og derfor ikke set, at kortet ikke var stemplet. Blev standset på vej ud ad metroen for at stemple.

Afgørelse 2009-0177, 12. februar 2010 - S-tog. Utydeligt stemplet klippekort, klageren ikke undersøgt kortet.

Afgørelse 2009-0202, 12. februar 2010 - Movia. Klageren undersøgte ikke klippekort/ rykkerprocedure.

Afgørelse 2010-0260, 31. januar 2011 - Metro. Passager undersøgte ikke klippekortet.

Afgørelse 2009-0271, 5. maj 2010 - S-tog. Klageren undersøgte ikke klippekortet.

Afgørelse 2009-0015, 3. juni 2009 - S-tog. Dobbeltstempling, klageren havde ikke kontrolleret klippekortet.

Klippekort sad sammen

Afgørelse 2014-0346, 4. maj 2015 - Metro. Klagerens to klippekort sad sammen ved stemplingen, således, at det ene blev stemplet og det andet blev klippet.

Kort var ikke stemplet

Afgørelse 2012-0430, 23. april 2013 - Movia. Kortet ikke stemplet. Glemte at meddele dette til chauffør ved omstigning.

Flap ikke klippet af

Afgørelse 2012-0428, 23. april 2013 - Metro. Dobbeltstemplet. Hørte to klip, flap ikke klippet af. Undersøgte ikke kortet efter stempling.

Hvor blev der forsøgt stemplet

Afgørelse 2012-0252, 3. december 2012 - Metro. Klageren afgivet divergerende forklaringer om, hvor klippekort blev forsøgt stemplet.

Afgørelse 2012-0169, 18. september 2012 - Metro. Kun prøvet én stempelmaskine. Steward kontrolleret andre passagerer, som havde kunnet stemple på omhandlede station.

Utydelig stemplet

Afgørelse 2011-0280, 25. juni 2012 - Metro. Utydelig stempling af klippekort.

Afgørelse 2009-0177, 12. februar 2010 - S-tog. Utydeligt stemplet klippekort, klageren ikke undersøgt kortet.

Ikke prøvet alle maskiner

Afgørelse 2009-0231, 12. maj 2010 - S-tog. Klageren ikke prøvet alle klippemaskiner.

Afgørelse 2009-0016, 3. juni 2009 - S-tog. Ikke prøvet alle klippemaskiner/billetkontor åbent.

Afgørelse 2009-0037, 12. august 2009 - S-tog. Ikke prøvet alle klippemaskiner.

Afgørelse 2009-0059, 6. oktober 2009 - S-tog. Flere klippemaskiner/åbent billetsalg.

Afgørelse 2009-0067, 6. oktober 2009 - Metro. Ikke prøvet flere automater.

Afgørelse 2009-0085, 12. oktober 2009 - S-tog. Ikke prøvet flere klippemaskiner. Rykkergebyr godkendt.

Afgørelse 2010-0034, 24. juni 2010 - ARRIVA Tog A/S. Børn på 13 år, ikke prøvet alle klippemaskiner.

Kø ved klippemaskine

Afgørelse 2009-0014, 30. juni 2009 - S-tog. Kø ved anden klippemaskine.

Skrev selv på klippekortet

Afgørelse 2009-0050, 30. juni 2009 - S-tog. Klageren skrev selv på klippekortet.

Klippekort virkede ikke

Afgørelse 2009-0042, 6. oktober 2009 - S-tog. Klippekort virkede ikke. Klageren ikke indsendt kortet til teknisk undersøgelse.

Klippekort sad fast i maskinen / klippekort blev beskadiget i maskinen

Afgørelse 2009-0080 - DSB S-tog. Klippekort sad fast i maskinen. Fejlregistrering meldte at maskinen ikke kunne klippe.

Afgørelse 2009-0099, 12. oktober 2009 - S-tog. Klippemaskine beskadigede kortet/ikke opsøgt billetsalg.

Fejl på klippemaskiner

Afgørelse 2009-0142, 7. december 2009 - S-tog. Tre klippemaskiner kunne ikke stemple klippekort. Ikke pligt til at oplyse sidste 4 cifre i cpr-nummer.

Afgørelse 2009-0186, 7. december 2009- S-tog. Prøvede klippemaskiner på fire forskellige stationer.

Afgørelse 2009-0171, 12. februar 2010 - Metro. Ikke registreret fejl på maskiner.

Afgørelse 2009-0220, 12. februar 2010 - S-tog. Ikke fejlmelding på klippemaskinen.

Afgørelse 2009-0246, 6. maj 2010 - Metro. 2 ud af 7 maskiner fejlmeldt.

Glemte at stemple

Afgørelse 2014-0293, 14. januar 2015 - Metro. Glemte at stemple klippekort.

Afgørelse 2010-0153, 2. september 2010 -  S-tog. Glemte at stemple to gange i stedet for en.

Aftaler med selskabet

Afgørelse 2010-0305, 31. januar 2011 - DSBFirst. Ikke antaget af aftale med train-manager om at kunne stige om bord uden stempling.

Afgørelse 2009-0298, 5. maj 2010 - S-tog. Ifølge klageren skyldtes manglende stempel kortets tilstand. Klagerens forklaring om aftale med DSBansat ikke lagt til grund.

Billetkontor var åbent

Afgørelse 2009-0013, 3. juni 2009 - S-tog. Billetkontor var åbent. 

Du skal klikke på "Afgørelse" for at læse afgørelsen