Kontrolafgift - kvittering ikke billet

Medtog kun den ene billet (samt kvittering)

Afgørelse 2016-0170, 7. marts 2017 - Metro. DISSENS. Klageren medtog kun den ene af 2 billetter, da han opfattede teksten på billetten; "Fra zone 1/2" som "Fra zone 1 til 2 personer". Et flertal i ankenævnet udtalte: .."Vi finder, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at kontrolafgiften skal frafaldes. Vi har ved denne afgørelse fundet, at billetten efter sit indhold sammenholdt med, at der kun blev udstedt én billet, med tilstrækkelig tydelighed angiver, at den kun var gyldig for én person. Vi har endvidere lagt vægt på, at der fandtes tilstrækkelig og tydelig information på Frederiksberg st. vedrørende billetter og zoner, hvorfor klageren skulle have orienteret sig bedre inden påstigning på metroen. ....Vi bemærker dog, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis Metro Service ændrer billetterne ved at sætte et 1-tal foran ”voksen”, så det gøres tydeligere for passagerne, at billetten kun er gældende for én passager. "

Afgørelse 2016-0211, 7. marts 2017 - Metro. Klageren købte to billetter og medtog én billet og to kvitteringer fra tidligere kundes køb. Billetterne blev udskrevet med 13 sekunders mellemrum. Klageren undersøgte ikke billetterne nøjere og derfor ikke sikrede sig, at det købte svarede til det udleverede. Klageren ikke medhold.  

Afgørelse 2016-0132, 6. december 2016 - Metro. 12 sekunder mellem udskrivelsen af de to billetter, men klageren medtog kun den ene. Bankkvittering for køb af to billetter ikke tilstrækkeligt til at kontrolafgiften skulle frafaldes.

Afgørelse 2016-0010, 14. juni 2016 - Metro. Klageren købte to billetter i billetautomaten, men medtog kun den ene, samt en kvittering fra en anden kundes afbrudte køb. Efterfølgende bankudskrift kunne ikke føre til frafald af kontrolafgiften.

Afgørelse 2015-0177, den 15. december 2015. Metro. Klageren købte to billeter fra billetautomaten med medtog kun én billet samt èn kvittering for købet. Efterfølgende bankudskrift kunne ikke medføre frafald af kontrolafgiften. 

Afgørelse 2015-0140, den 15. december 2015. Metro. Klageren forvekslede en kvittering fra billetautomaten, som værende en billet. Klager ikke medhold.

Afgørelse 2013-0435, 3. april 2014 - Metro. Svenske turister købte to billetter i billetautomaten, men medtog kun den ene. Klageren havde ikke undersøgt talonen inden påstigning af metroen.

Afgørelse 2013-0272, 27. januar 2014 - Metro. Tog kun én af to printede billetter fra billetautomaten. Undersøgte ikke om billetten var gældende for én eller to personer, inden han og hans medpassager steg ind i metroen. Efterfølgende indsendelse af bankudskrift kan ikke føre til andet resultat, da billetten skal kunne forevises ved kontrollen.

Afgørelse 2013-0265, 27. januar 2014 - Metro. Tog kun to ud af tre købte billetter i billetautomaten. Gik ud fra at den ene var kvittering, og den anden var billet til alle tre personer men undersøgte ikke billetterne inden påstigning på metroen.

Afgørelse 2013-0326, 3. april 2014 - Metro. Havde købt to billetter i billetautomat til 2 rejsende, men kun medtaget den ene billet samt kvittering. Havde klageren undersøgt billetten inden påstigning på metroen, ville det have været åbenbart for ham, at han ikke havde medtaget begge billetter. At man ved køb af billetter i DSB's billetautomater via et aktivt valg kan få udskrevet flere billetter på samme talon, kan ikke føre til andet resultat.

Afgørelse 2013-0265, 27. januar 2014 - Metro. Klageren medtog to ud af tre billetter fra billetautomaten og undersøgte ikke billetterne, inden han og hans to medrejsende steg på metroen, hvorfor han ikke opdagede, at kun to af dem havde gyldig billet.

Afgørelse 2013-0272, 27. januar 2014 - Metro. Klageren medtog kun en af de to betalte billetter fra automaten og undersøgte ikke billetten, inden han og hans medpassager steg ind i metroen, hvorfor han ikke opdagede, at de kun havde én og ikke to gyldige billetter.

Afgørelse 2013-0178, 28. november 2013 - Metro. Klageren og hendes datter medtog kun den ene af to betalte billetter fra billetautomaten.

Afgørelse 2009-0288, 24. juni 2010 - Metro. Medtog kun den ene af to billetter.

Medtog kvittering i stedet for billet

Afgørelse 2016-0012, 14. juni 2016 - Metro. Klageren og dennes mand medtog kvittering fra tidligere kundes køb istedet for billet. Efterfølgende forevisning af kontoudtog kan ikke føre til et andet resultat. 

Afgørelse 2014-014, 22. september 2014 - Metro. Klageren medtog kun kvitteringen og kiggede ikke på denne inden påstigning. Efterfølgende forevisning af kontoudtog kan ikke føre til et andet resultat.

Afgørelse 2014-0067, 17. juni 2014 - Metro. Klageren og hendes ægtefælle rejste med metroen fra Lufthavnen til Ørestad st. Fra billetautomaten medtog de to taloner og gik ud fra at der var tale om billetter, idet der på hver af dem stod 24 kr. 

Afgørelse 2013-0459, 17. juni 2014 - Metro.  Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Medtog kvittering fra automat i stedet for billetten.

Afgørelse 2013-0087, 27. juni 2013 - Metro. Tog kvitteringen for købet i stedet for selve billetten.

Afgørelse 2010-0131, 2. september 2010 - Metro. Medtog kvittering i stedet for billet.

Kvittering for afvist betaling

Afgørelse 2016-0274, 7. marts 2017 - Metro. Klageren medtog kun kvittering for afvist køb af billet med dankort, da han ikke kunne læse kvitteringen uden briller og antog, at det var billet ham og sønnen. Ikke medhold.  

Afgørelse 2015-0054, 23. juni 2015 - Metro. Klageren og 2 medrejsende forsøgte at købe billet i en billetautomat med betalingskort og modtog en talon, hvorefter de steg på metroen. I stedet for billet havde de medtaget en kvittering på, at deres køb var blevet afvist. Ikke medhold.

Afgørelse 2013-0457, 17. juni 2014 - Metro. Klagerens datter forsøgte at købe en billet i en billetautomat med sit Master Card og modtog en talon, hvorefter hun steg på metroen. I stedet for billet havde hun medtaget en kvittering på, at hendes køb var blevet afvist. Ikke medhold.

Afgørelse 2009-0020, 3. juni 2009 - S-tog. Kvittering for afvist betaling.

Bankkvittering ikke nok

Afgørelse 2014-0004, 17. juni 2014 - Metro. Klageren kunne ved sin kontrol ikke finde sin billet. Bankkvittering ikke tilstrækkeligt.

Afgørelse 2012-0370, 23. april 2013 - Metro. Glemte billetten i automaten. Bankudskrift ikke nok.

Fejl fra selskabets side

Afgørelse 2013-0394, 17. juni 2014 - Metro. Klageren medtog kvittering i stedet for billet. Det beroede på en fejl fra Metro Services side, at kvitteringer i en periode blev udskrevet på to taloner. Klageren medhold.

Troede billetterne ville blive udskrevet samlet

Afgørelse 2013-0336, 3. april 2014 - Metro. Klageren købte billet til sig selv og sin cykel i billetautomat, men medtog kun den ene talon, da hun troede billetterne ville blive udskrevet samlet. Modtog kontrolafgift på 100 kr. for manglende cykelbillet.

Talon med ordene "Credit Card Receipt not a ticket"

Afgørelse 2016-0077, 7. marts 2017 - Metro. Dissens. Et flertal i ankenævnet fandt, at klageren måtte være klar over, at købet ikke var gennemført, når der på betalingskortautomaten stod "Declined" og på billetautomaten stod "you have cancelled the sale"

Afgørelse 2016-0039, 7. november 2016 -Metro. Dissens. Et flertal i ankenævnet fandt, at klageren selv måtte bære ansvaret for sin undladelse af at bruge briller under købsforløbet, der gjorde, at han overså muligheden for at vælge engelsk som sprog på billetautomaten.

Afgørelse 2015-0295, 7. november 2016. Genoptagelsessag. Metro. Dissens. Et flertal i ankenævnet fandt, at klageren måtte være klar over, at købet ikke var gennemført, når der på betalingskortautomaten stod "Declined" og på billetautomaten stod "you have cancelled the sale"

Afgørelse 2013-0118, 28. november 2013 - Metro. Klager medtog 2 taloner med ordene "Not a ticket" fra billetautomat, efter hun to gange havde forsøgt at købe billet. klageren burde derfor være klar over, at hun ikke havde gyldig rejsehjemmel .

Medtog forrige passagers kvittering

Afgørelse 2012-0330, 18. februar 2013 - Metro. Medtog forrige passagers kvittering.

Afgørelse 2012-0297, 18. febraur 2013 - Metro. Medtog forrige kundes kvittering for afbrudt køb i stedet for en billet.

Afgørelse 2009-0285, 5. maj 2010 - Metro. Medtog forrige passagers kvittering.

Afgørelse 2010-0001, 24. juni 2010 - Metro. Medtog forrige passagers kvittering.

Kvittering for køb af klippekort / billet

Afgørelse 2012-0193, 3. december 2012 - Metro. Kvittering for køb af klippekort.

Afgørelse 2011-0161, 5.december 2011 - Metro. Kvittering for køb af billet ved Metros billetautomat, antaget for værende billet.

Print-selv billet

Afgørelse 2010-0135, 2. september 2010 - DSB. Print-selv billet ikke medtaget.

Afgørelse 2010-0044, 24. juni 2010- DSB. Kvittering for print-selv-billet. Ikke selve billetten.

Ulæselig kvittering

Afgørelse 2009-0312, 29. april 2010 - Metro. Helt ulæselig kvittering. Undskyldeligt at klageren tog fejl. Klageren medhold.

Cykelkvittering

Afgørelse 2010-0015, 24. juni 2010 - Metro. Cykelkvittering ikke billet.

Afgørelse 2012-0059, 25. juni 2012 - Metro. Ingen billet. Medtog kun cykelbillet fra automaten.

Dankortkvittering

Afgørelse 2009-0001, 3. juni 2009 - Metro. Dankortkvittering for billetkøb. Klik på "afgørelse" for at læse den