Rejsekort -tank-op-aftale

Rejsekortkonto i minus trods opfyldning

Afgørelse 2014-0037, 22. september 2014 - Metro. Grundet for lav saldo, kunne klageren ikke checke ind. Rejsekortsystemet overførte i samme forbindelse via klagerens tank-op-aftale 100 kr. til rejsekortet, men saldoen var fortsat minus 75 kr. Klageren steg efterfølgende på en metro vel vidende, at hendes rejsekort ikke var checket ind. Klageren har anført, at hun steg om bord på metroen, mens hun forsøgte via selvbetjening på www.rejsekort.dk at overføre 400 kr. til sit rejsekort. Det var ikke en fejl i rejsekortsystemet, der gjorde, at klageren ikke kunne indsætte mere end 100 kr. ad gangen 1 x i døgnet, men klageren selv, der i september 2013 havde oprettet en tank-op-aftale med dette beløb. En tank-op-aftale på kun 100 kr. 1 x i døgnet indebærer, at der ikke kan foretages lange rejser på rejsekort, uden at rejsekortsaldoen bliver negativ. Imidlertid er det ankenævnets opfattelse, således som www.Rejsekort.dk er formuleret om fordelene med en tank-op-aftale, hvorefter det står anført: Med en tank-op-aftale har du altid penge på dit rejsekort, så du er klar til at hoppe på bussen eller toget, når det passer dig, kan bibringe rejsekortindehaveren den fejlagtige opfattelse, at der altid er penge på rejsekortet. Klageren ikke medhold.

Ikke gået 4 timer efter tank op

Afgørelse 2013-0171, 6. december 2016 -Metro. Klageren forsøgte at checke inden der var gået 5 timer, som der stod i mailen, at der kunne gå. Hun undlod at anvende rejsekortet de følgende 30 dage, hvorefter tank-op-beløbet automatisk blev tilbageført til hendes bankkonto. Saldoen var derfor fortsat for lav ved efterfølgende forsøg på check-ind. Den omstændighed, at hun straks kontaktede stewarden om bord, havde derfor ingen betydning. 

Afgørelse 2013-0312, 3. april 2014 - Metro. Klageren blev ved "tank op" på tilstrækkelig tydelig vis informeret om, at der via selvbetjening kan gå op til 4 timer før bestillingen overføres til kundens rejsekort.

Afgørelse 2013-0133, 26. februar 2014 - Metro. Der var ikke gået 4 timer efter tank-op. Beskeden om at der kan forløbe 4 timer før kortet kan anvendes var tilstrækkelig tydelig

I busser kan der gå op til 24 timer før optankningen kan overføres til rejsekort

Afgørelse 2014-0162, 21. november 2014 - Movia. Kontrolafgift for manglende check-ind på rejsekort. Klageren tankede op på datterens rejsekort, men beløbet var ikke indgået inden påstigning på bussen.

Fejlberegning af rejsens pris

Afgørelse 2013-0115, 23. september 2013 - Movia. Erstatningskrav på 50 kr. for medgået tid med at klage. Spørgsmål om beløb iht. tank-op-aftale var trukket for tidligt som følge af fejlberegning af rejsens pris.

Beløb overført til rejsekortkontoen men ikke trukket fra den tilknyttede bankkonto

Afgørelse 2014-0123, 22. september 2014 - DSB Fjern- og Regionaltog. Klageren tankede i alt 400 kr. op på sit rejsekort via selvbetjening. Klagerens saldo blev forøget med 400 kr., men beløbet blev ikke trukket fra klagerens konto. DSB udsendte efterfølgende en faktura til klageren, da pengene var lagt ud af trafikselskabet. Denne nægtede klageren at betale. 

Manglende spærring af rejsekort/manglende meddelelse om nyt betalingskort

Afgørelse 2016-0002, 14. juni 2016 - DSB. Klageren havde ikke oplyst til DSB, som administrerede klagerens tank-op-aftale, at han havde fået nyt betalingskort. Derfor tankede DSB rejsekortene op i alt 7 gange med efterfølgende fremsendelse af fakturaer, som dog var benævnt "rykker". Ankenævnet fandt, at DSB var berettiget til at opkræve de 2.100 kr., som klageren havde rejst for på rejsekortene, men henstillede til DSB om at ændre betegnelsen "rykker". 

Afgørelse 2015-0086, 15. december 2015 - Metro. Klagerens søn havde et personligt rejsekort samt en tank op-aftale hos DSB. I en periode fra 19. juni 2014 til 20 marts 2015 kunne DSB ikke trække betalingen på sønnens betalingskort, da dette ikke længere var aktivt. DSB udsendte derfor ialt 19 fakturaer á 300 kr. for optankning af sønnens rejsekort. Beløbet var ikke omtvistet i sagen. En del af disse fakturaer oplevede DSB at få retur med påtegningen "ubekendt adresse". Det fremgik af rejsekorts kortbestemmelser, at kortindehaveren er forpligtet til at oplyse enhver ændring i: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt ændret betalingskort tilknyttet en evt. tank op-aftale. Klagers påstand om at optankningen burde være stoppet ikke taget til følge, da der ikke er en pligt for trafikselskabet til at kortindehaveren ikke overholder betingelserne.

Afgørelse 2015-0049, 29. september 2015 - Movia. Klageren overlod i en periode sit personlige rejsekort til sin søn, som 33 gange ikke checkede dette rejsekort ud. Rejsekortet blev ikke spærret. Grundet rejsekortets historik kunne det ikke ligges til grund, at klagerens søn var uvidende om korrekt anvendelse af et rejsekort. Det forhold, at Rejsekort Kundecenter havde forholdt sig passiv, da det blev konstateret, at der ikke blev checket ud på rejsekortet kunne ikke føre til kravet på betalingen af de 33 gange forudbetaling. Ankenævnet bemærkede dog, at det var kritisabelt, at DSB benævnte faktureringer som rykkere.