Afgørelser

Underkategori
Afgørelse
Dato
Selskab
Beskrivelse
 
Kontrolafgift
2018-0095
03. oktober 2018
Kontrolafgift grundet manglende mobilbillet. Ægtefællen steg af metroen med mobilbilletten.
2018-0096
03. oktober 2018
Kontrolafgift grundet udløbet pensionistkort. Pensionistkortet havde været ugyldigt i to dage og klageren fornyede først kortet efter kontrollen.
Rejsekort
2018-0082
03. oktober 2018
Kontrolafgift grundet manglende check ind på rejsekort. Klageren kom ved en fejl til at checke ud lige efter at have checket ind.
Kontrolafgift
2018-0109
03. oktober 2018
Kontrolafgift grundet SMS-billet modtaget efter påstigning. Billetten var modtaget inden kontrollen men efter påstigning.
2018-0093
03. oktober 2018
Kontrolafgift grundet manglende billet til et barn. Klageren købte en børnebillet og en voksenbillet med medtog kun voksenbilletten fra billetautomaten.
Rejsekort
2018-0103
03. oktober 2018
Kontrolafgift grundet manglende check ind på rejsekort. Klageren havde kort inden han forsøgte at checke ind tanket sit kort op, men da pengene ikke var registreret i systemet endnu kunne han ikke checke ind. Klageren var i tvivl om det var på grund af den sene optankning eller standeren at hans rejsekort ikke ville checke ind. Ifølge klageren steg han på S-toget med intention om at forsøge at checke ind på næste station.
Udstedt til rette person
2018-0108
03. oktober 2018
Klageren kunne muligvis grundet beruselse ikke huske om han var blevet pålagt en kontrolafgift. Modtageren af kontrolafgiften havde oplyst klagerens cpr. nr. Klageren ville ikke underskrive tro- og loveerklæring på at han ikke havde rejst med metroen i det pågældende tidsrum. Det blev dokumenteret at der var betalt for et Ungdomskort for perioden, men først efter fristens udløb.
Rejst på forkert billet/kort
2018-0072
03. oktober 2018
Klageren rejste på en andens personlige rejsekort uden at denne var med og checket ind.
Kontrolafgift
2018-0086
03. oktober 2018
3 passagerer fik hver en kontrolafgift grundet manglende billet. Billetautomaten ville ikke tage imod klagerens kreditkort.
2018-0099
03. oktober 2018
Kontrolafgift grundet en manglende zone på periodekort. Klageren havde fået hjælp både af medarbejderen i 7-Eleven hvor hun købte kortet men også telefonisk af en DSB medarbejder.
Rejst på forkert billet/kort
2018-0142
03. oktober 2018
Kontrolafgift grundet manglende check ind på rejsekort. Klageren rejste på sønnens personlige rejsekort men de havde kun checket en person ind på rejsekortet da sønnen rejste på sit Ungdomskort, den første der checker ind på et rejsekort vil dog altid være kortindehaveren, hvorfor klageren ikke var checket ind.
Kontrolafgift
2018-0110
03. oktober 2018
To passagerer modtog hver en kontrolafgift grundet SMS-billet købt efter påstigning.
Personale-adfærd
2018-0029
03. oktober 2018
Ifølge klageren var hun i tvivl om hun var checket korrekt ind på sit rejsekort og ville spørge kontrolløren, men han viftede hende bare ind i metroen, hvorefter han pålagde hende en kontrolafgift. Klageren kunne ikke dokumentere sin historie og der var mange andre check ind standere på stationen hun kunne have benyttet.
Ikke vist kort/billet
2018-0041
03. oktober 2018
Sagen vedrørte to kontrolafgifter til samme person. Første kontrolafgift blev modtaget fordi klageren havde glemt sit gyldig Ungdomskort derhjemme. Denne blev efterfølgende nedskrevet til et administrationsgebyr på 125 kr. Den anden kontrolafgift blev modtaget efter at Ungdomskortet var udløbet. Han havde bestilt en fornyelse inden det udløb men den blev annulleret grundet manglende indbetaling.
Kontrolafgift
2018-0031
03. oktober 2018
Kontrolafgift grundet mobilbillet købt og modtaget efter påstigning. Klageren gik med krykker og skulle derfor sidde ned for at kunne købe billet.
2018-0052
03. oktober 2018
Kontrolafgift grundet manglende zone på periodekort. Klageren havde købt et mobilklippekort men modtog og klippede det ikke inden påstigning.
Ikke vist kort/billet
2018-0113
03. oktober 2018
Klageren modtog først en kontrolafgift fordi hans Ungdomskort var udløbet. Derefter fornyede han Ungdomskortet men modtog ikke dette inden han modtog sin anden kontrolafgift. Den anden kontrolafgift blev dog nedskrevet til et administrationsgebyr fordi kortet var gyldigt.
Rejsekort
2018-0135
03. oktober 2018
Manglende check ind af rejsekort grundet for lav saldo. Kontrolafgift nedskrevet til 125 kr.
Kontrolafgift
2018-0061
03. oktober 2018
Kontrolafgift grundet manglende straksbillettering. Klageren rejste sig først fra sit sæde og købte en billet i billetautomaten da kontrolløren steg på bussen.
2018-0066
03. oktober 2018
Kontrolafgift for at køre på DSB Orange billet i bussen. Klageren checkede ikke sit rejsekort ind straks, da hun steg på bussen, da hun afventede svar fra kontrollørerne på, hvorvidt DSB-billetten var gyldig i bussen.
2017-0256
18. juni 2018
Kontrolafgift grundet en zone for lidt på mobilpendlerkort. Klageren anvendte DOT Mobilapplikation til finde ud af hvilke zoner hun skulle købe, men hun kom ved en fejl til at vælge en rute som vidste zone 02 og 03 og købte zoner herefter, men rejste en anden rute som krævede zone 01 og 02.
Principielle spørgsmål
2017-0298
18. juni 2018
Spærring af 3 rejsekort efter flere tilfælde af undladt check ud på det ene rejsekort. Klageren havde flere gange glemt at checke ud på det ene rejsekort, spørgsmålet vedrørte om dette også berettigede spærring af de to andre rejsekort. Klageren krævede gratis oprettelse af to nye rejsekort magen til de to gamle der ikke havde været misbrugt. Derudover krævede han erstatning for øgede rejseudgifter og kompensation for besværet.
Kontrolafgift
2017-0301
18. juni 2018
2 kontrolafgifter, en til klageren som er voksen og en til dennes søn, for at mangle en zone på mobilbillet. Sagen har været genoptaget vedrørende spørgsmålet om man kan dele zoner således at zonerne på de to billetter lægges sammen så den ene har tilstrækkeligt antal zoner og derfor ikke kan pålægges en kontrolafgift eller om begge skal pålægges en kontrolafgift.
Ikke vist kort/billet
2018-0035
18. juni 2018
Kontrolafgift grundet manglende billet. Klageren anførte at billetautomaten på stationen ikke virkede.
Kontrolafgift
2018-0026
18. juni 2018
To kontrolafgifter grundet udløbne billetter. Passagererne vidste ikke at billetterne havde et udløbstidspunkt. Den ene var nedskrevet til ekspeditionsgebyr på 125 kr. grundet særlige omstændigheder. Begge passagerer var turister.
Rejsekort
2018-0034
18. juni 2018
Kontrolafgift grundet check ud i stedet for skifte check ind. Klageren kom ved en fejl til at anvende check ud standeren i stedet for check ind standeren da han skulle foretage sit skifte check ind.
2018-0036
18. juni 2018
Kontrolafgift grundet check ud i stedet for skifte check ind. Klageren kom ved en fejl til at anvende en check ud stander i stedet for en check ind stander, da han skulle foretage sit skifte check ind.
Kontrolafgift
2017-0304
18. juni 2018
Kontrolafgift grundet for få zoner. Klageren rejste sammen med en ven men kun klagerens kontrolafgift var til behandling. De havde hver en billet til 2 zoner men rejsen krævede 3 zoner. Klageren anførte at det ikke var med vilje og at en af dem som minimum havde gyldig rejsehjemmel fordi de havde 4 zoner i det hele.
Rykkergebyrer
2017-0308
18. juni 2018
2 betalingspåmindelser med hver et rykkergebyr på 100 kr. Klageren overholdt ikke betalingsfristen for kontrolafgiften og der blev derfor sendt en rykker som klageren dog påstår aldrig at have modtaget. Et par dage senere betalte hun kontrolafgiften men ikke rykkergebyret. Nogle dage senere modtog hun andet rykkergebyr men 8 dage efter at Metro Service havde udstedt det. Hun anførte derfor at hvis hun havde fået det første rykkergebyr ville det formentlig først være nået frem efter at hun havde betalt kontrolafgiften og hun mente derfor ikke hun skulle betale for de to rykkergebyrer.
2018-0033
18. juni 2018
Rykkergebyrer, renter og inkassoomkostninger pålagt i forbindelse med opkrævning af 300 kr. for optankning af klagerens rejsekort. Klageren påstod at han først blev gjort bekendt med kravet og rykkerskrivelserne da han modtog inkassovarslet på hans nye adresse. Han anførte at han ikke havde modtaget nogen mail og at han ikke længere boede på den gamle adresse hvor faktura og rykkergebyrer var blevet tilsendt. Han anførte desuden at han pga. ferie og travlhed ikke kunne gøre noget ved kravet før efter der var blevet pålagt inkassoomkostninger.
Rejsekort
2017-0290
18. juni 2018
Kontrolafgift grundet manglende check ind på rejsekort anonymt. Klageren var overbevist om at hun var checket ind. Der havde tidligere været problemer med kortet.
Kontrolafgift
2017-0291
18. juni 2018
Kontrolafgift fordi klageren manglede zone 41 på sit abonnementskort. Klageren påstod at kontrolløren henvendte sig til hende allerede i zonen før zone 41 og sagde at det var zone 41 og at hun derfor blev pålagt en kontrolafgift, selvom hun havde rejsehjemmel. Ifølge kontrollørens data stod de først på i zone 41.
Rejsekort
2017-0307
18. juni 2018
Kontrolafgift for manglende registrering af check ind på rejsekort. Klageren var overbevist om at hun var checket ind.
Kontrolafgift
2018-0039
18. juni 2018
Kontrolafgift fordi passageren manglede en zone på sin billet. Hun påstod at en steward havde rådgivet hende i valget af antal zoner.
2018-0049
18. juni 2018
Kontrolafgift grundet udløbet pensionistkort. Klageren foreviste et udløbet pensionistkort og hævdede at have glemt det nye derhjemme. Klageren købte et nyt pensionistkort senere samme dag og påstod at han havde haft gyldig rejsehjemmel.
Principielle spørgsmål
2018-0058
18. juni 2018
Klageren anmodede om at der blev taget stilling til hvorvidt der for unge mellem 16 og 18 år kan kræves voksenkontrolafgift og om der er tilstrækkelig information om dette.
Kontrolafgift
2018-0076
18. juni 2018
Kontrolafgift for manglende zone på periodekort. Klageren misforstod ringzonesystemet. På Metro Services hjemmeside stod at man pga. ringzonesystemet maksimalt skulle betale for 3 zoner i metroens system. Klageren havde periodekort til zone 01, 02 og 03 og troede derfor ikke at han skulle købe billet for at rejse i zone 04.
2018-0069
18. juni 2018
Kontrolafgift grundet for få zoner på mobilbillet. Klageren skulle til at vælge zone 01 som startzone men opdagede at det var hendes startzone tidligere og at hendes startzone nu skulle være 42. Ifølge klageren kom hun herefter til at bestille 1 zone fra zone 42 i stedet for 4 zoner fra zone 42. Systemet accepterer dog ikke kun 1 zone hvorefter hun accepterede 2 zoner fra zone 42.
2018-0051
18. juni 2018
Kontrolafgift grundet AB kort udløbet samt manglende billet. Klageren havde inden ombordstigning opdaget at hans AB kort var udløbet og forsøgte derfor at købe en billet af chaufføren men chaufføren havde ikke nok penge til at veksle for klageren. Chauffører er kun forpligtet til at veksle op til nærmeste hundrede. Klageren ville forny sit AB kort i bussen, men nåede det ikke inden kontrollen. Klageren anførte senere at chaufføren ikke ville lukke ham ud efter han fandt ud af at han ikke kunne veksle og at han skulle have grinet ad ham ved modtagelsen af kontrolafgiften.
2018-0070
18. juni 2018
Kontrolafgift grundet manglende zone på billet købt ombord på bus. Ifølge klageren havde han bedt chaufføren om en billet til lufthavnen og chaufføren havde givet ham billetten med den manglende zone. Det var for sent at indhente udtalelse fra chaufføren der efter over en måned ikke kunne huske det konkrete forløb men som udtalte at han fra det pågældende stoppested ville have udstedt en billet til 3 zoner hvis vedkommende skulle til Lufthavnen st.
Rejsekort
2018-0079
18. juni 2018
Kontrolafgift grundet manglende check ind af flere rejsende. Den ene passager havde holdt rejsekort op foran standeren to gange fordi de troede det var sådan man checkede to ind. Der var derfor kun checket en ind på rejsekortet hvorfor klageren modtog en kontrolafgift.
Rejst på forkert billet/kort
2018-0043
18. juni 2018
Kontrolafgift for som voksen at rejse på børnebillet. Klageren troede at børnebilletten var gyldig rejsehjemmel sammen med hans DSB Ung Kort. Han misforstod beskeden i DSBs app som anfører at man på Sjælland kan rejse på børnebillet hvis man har Ungdomskort. Misforståelsen beroede på at klageren troede af hans DSB Ung Kort var et Ungdomskort. Klageren anførte at han havde gjort det før uden at være blevet gjort opmærksom på det af kontrolpersonalet.
Refusion
2018-0084
18. juni 2018
Klageren anmodede om refusion af rejsens pris, da der lå afføring i elevatoren på Nørreport st. som han trådte i. Klageren skulle pga. sporarbejde skifte på Nørreport st. og ville tage elevatoren fordi han havde cykel med.
Kontrolafgift
2018-0090
18. juni 2018
Kontrolafgift grundet en for få zoner. Klageren var stadig ombord på metroen da zonerne skiftede. Ifølge klageren henvendte kontrolløren sig til ham inden han de nåede sidste station før zoneskiftet. Ifølge klageren stod kontrolløren og diskuterede med klageren ind til zonen skiftede og han kunne pålægge ham en kontrolafgift. Klageren anførte at stewarden havde dårlig konduide.
2018-0085
18. juni 2018
Kontrolafgift grundet mobilbillet modtaget efter påstigning. Movia skulle godtgøre klagers udgifter ved klage, da deres afgørelse var korrekt men deres begrundelse var mangelfuld.
Rejsekort
2018-0059
18. juni 2018
Manglende check ind af flere rejsende grundet for lav saldo på rejsekort.
Refusion
2018-0062
18. juni 2018
Klageren ønskede delvis refusion af rejsens pris, da rejsekortsystemet registrerede klagerens rejse som to separate rejser. Klageren medtog en cykel på sit rejsekort undervejs på rejsen og måtte derfor checke ud for herefter at checke ind igen sammen med cyklen.
Ikke vist kort/billet
2017-0306
20. april 2018
Klageren foreviste ikke nogen billet i kontrollen., da han ikke kunne finde den. Upersonlig billet indsendt efterfølgende.
Kontrolafgift
2017-0310
20. april 2018
Hun foreviste et udløbet periodekort samt en tillægsbillet.
Ikke vist kort/billet
2017-0289
20. april 2018
Manglende gyldig billet. Klageren gjorde gældende at han havde fået lov af chaufføren til at købe en mobilbillet efter påstigning. Ved kontrollen fremviste klager et rejsekort der ikke var checket ind. Klageren havde over for kontrolløren ikke oplyst at han havde fået tilladelse af chaufføren. Der var ikke registreret forsøg på køb af mobilbillet.