Velkommen

BETAL IKKE EN KONTROLAFGIFT VIA ANKENÆVNET. DET SKAL SKE DIREKTE TIL TRAFIKSELSKABET

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro behandler klager fra kunder over problemer oplevet i bus, tog eller metro. 

Det er et krav, at du først har rettet skriftlig henvendelse til trafikselskabet uden at opnå en tilfredsstillende ordning. 

Hvis du vil klage til ankenævnet, skal du benytte vores klageskema, som du kan udfylde her på hjemmesiden. Du kan også få klageskemaet tilsendt ved at skrive eller ringe til sekretariatet.

Det koster 160 kr. i klagegebyr at klage over en kontrolafgift.  Der gælder et selvbetjeningsprincip i den kollektive trafik, hvorefter det er passagerens ansvar at være i besiddelse af gyldig rejsehjemmel. 

Hvis du har haft få zoner til rejsen, bør du læse ankenævnets tidligere afgørelser HER for at vurdere, om du vil gennemføre en klagesag, da vi ikke tilbagebetaler klagegebyret, hvis du taber sagen.  

Vedrørende rejsekortklager om manglende tjek-ind og -ud anbefaler vi, at du læser ankenævnets afgørelser HER, inden du beslutter, om  du vil klage. 

Har du rejst hvor dit periodekort ikke var gyldigt vil du som udgangspunkt ikke få medhold i en klage i ankenævnet. Læs afgørelserne HER
Telefontid:

Onsdag -fredag kl. 9.30 -11.30
Tlf: 36 13 18 91

 ANKENÆVNET ER LUKKET fra 30. marts - 6. april begge dage inkl. 

Værd at vide:

 

Klagen skal indgives på ankenævnets klageskema

 

Sagsbehandlingen påbegyndes først efter at 


klageskemaet er modtaget i ankenævnet og 


klagegebyret er modtaget på ankenævnets konto i 


Nordea reg.nr. 2149 konto nr. 7562405970

 

From abroad:

IBAN:DK9120007562405970

SWIFT:NDEADKKK


DO NOT PAY THE FINE TO THE ACCOUNT ABOVE. PAY TO THE TRANSPORT COMPANY DIRECTLY

 

Før du beslutter dig for at klage, er det en god idé at undersøge om ankenævnet tidligere har truffet afgørelse i en sag, der minder om din. Du kan læse ankenævnets afgørelser ved at klikke her: Afgørelser

 

ENGLISH GUIDANCE

 

ENGLISH COMPLAINT FORM