Velkommen

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro behandler klager fra kunder over problemer oplevet i bus, tog eller metro. 

Inden du kan klage til ankenævnet, skal du have klaget skriftligt til eller have modtaget en skriftlig afgørelse fra trafikvirksomheden uden at opnå en tilfredsstillende løsning. 

Når du klager til ankenævnet, skal du benytte vores klageskema, som du kan udfylde her på hjemmesiden ved at klikke på "klageskema" ovenfor. Du kan også få klageskemaet tilsendt ved at skrive eller ringe til sekretariatet.

Det koster 160 kr. i klagegebyr at klage over en kontrolafgift. 

Klagegebyret er 80 kr., hvis  klagen vedrører et beløb på under 160 kr.

Det kan i mange tilfælde betale sig at klage til ankenævnet: I 2015 fik 35 % af klagerne medhold i deres klage. Enten fordi trafikvirksomheden frafaldt sit krav under ankesagen, eller fordi klageren fik helt eller delvist medhold ved i ankenævnet.

Du skal dog være opmærksom på, at i sager, som vedrører manglende registrering af check-ind på rejsekort, har klagerne stort set ikke fået medhold. Du kan læse afgørelserne her 

Det samme gør sig gældende i sager, hvor passageren har rejst i en zone, som ikke var på pågældendes periodekort. Læs her

Og i sager hvor passageren ikke har modtaget sin mobilbillet på telefonen inden ombordstigning. Læs herEnglish: ENGLISH GUIDANCE: (Click here)

 

ENGLISH COMPLAINT FORM(click here)


Mandatory complaint fee: 80 DKK/160 DKK


From abroad:


IBAN: DK6630000012040768


SWIFT: DABADKKK


Full address: 

Danske Bank 

Holmens Kanal 2-12
1092 København K


DO NOT PAY THE FINE ITSELF TO THE ACCOUNT ABOVE. PAY TO THE TRANSPORT COMPANY DIRECTLY.


Telephone number: 

(+45) 36 13 18 91


Opening hours:


Wednesdays and Fridays 9:30-11:30 am
  
The appeal board has been registered as an Alternative and Online Dispute Resolution body by the Commission of the EU. Read more click here
                           Værd at vide:


BETAL IKKE EN KONTROLAFGIFT VIA ANKENÆVNET. DET SKAL SKE DIREKTE TIL TRAFIKVIRKSOMHEDEN 

 

Klagesagsbehandlingen i ankenævnet påbegyndes først efter, at 


klageskemaet er modtaget i ankenævnet og 


klagegebyret er modtaget på ankenævnets konto i 


Danske Bank reg.nr.  4183 


kontonummer 12040768

 

 

 


 


                          Telefonnummer: 

                               36 13 18 91


                              Telefontid:


                   Onsdag og fredag 9:30-11:30