Velkommen til ABTM

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro behandler klager fra kunder over problemer oplevet i bus, tog og metro.
 

Husk inden du klager

Inden du kan klage til ankenævnet, skal du have klaget skriftligt til eller have modtaget en skriftlig afgørelse fra trafikvirksomheden uden at opnå en tilfredsstillende løsning.

Når du klager til ankenævnet, skal du benytte vores klageskema, som du kan udfylde her på hjemmesiden ved at klikke på "klageskema" ovenfor. Du kan også få klageskemaet tilsendt ved at skrive eller ringe til sekretariatet.

Hvad koster det at klage?

Det koster 160 kr. i klagegebyr at klage over en kontrolafgift.

Klagegebyret er 80 kr., hvis klagen vedrører et beløb på under 160 kr.

Kan det betale sig at klage?

Det kan i mange tilfælde betale sig at klage til ankenævnet: I 2015 fik 35 % af klagerne medhold i deres klage. Enten fordi trafikvirksomheden frafaldt sit krav under ankesagen, eller fordi klageren fik helt eller delvist medhold ved i ankenævnet.

Du skal dog være opmærksom på, at i sager, som vedrører manglende registrering af check-ind på rejsekort, har klagerne stort set ikke fået medhold. Du kan læse afgørelserne her

Det samme gør sig gældende i sager, hvor passageren har rejst i en zone, som ikke var på pågældendes periodekort. Læs her

Og i sager hvor passageren ikke har modtaget sin mobilbillet på telefonen inden ombordstigning. Læs her

English

English Guidance - Click here.
ENGLISH COMPLAINT FORM: (click here)

Mandatory complaint fee: 80 DKK/160 DKK
From abroad:

IBAN: DK6630000012040768
SWIFT: DABADKKK
 

Full address:

Danske Bank
Holmens Kanal 2-12
1092 København K
 

DO NOT PAY THE FINE ITSELF TO THE ACCOUNT ABOVE. PAY TO THE TRANSPORT COMPANY DIRECTLY.

Telephone number: (+45) 36 13 18 91
Opening hours: Wednesdays and Fridays 9:30-11:30 am

The appeal board has been registered as an Alternative and Online Dispute Resolution body by the Commission of the EU. Read more click here