Gå til sidens indhold

Information

Ankenævnets er lukket for telefoniske henvendelser i uge 23

Kategori:

Afgørelse:

Trafikvirksomheden medhold

Dato:

12. december 2018

Selskab:

Midttrafik

Afgørelsen som PDF:

Afgørelse

2018-0120

Kontrolafgift grundet manglende korrekt billettering, idet kørsel med natbus kræver 2 enkeltbilletter. Klageren foreviste ved kontrollen den 27. maj 2018 en enkeltbillet i natbussen, hvor der var dobbelttakst. Kontrolafgiften blev dermed pålagt med rette. Ankenævnet lægger til grund som oplyst og vist i den fremsendte video af Midttrafik, at der i tidsrummet mellem kl. 23:45 – 04:30 på Iphones altid ved initiering af købet popper en besked op med information om, at der til natbusser kræves dobbelttakst og derfor skal købes to billetter pr. person. Ankenævnet lægger derfor til grund, at klageren fik denne besked på sin telefon, inden billetkøbet kl. 03:59, idet klageren ikke har givet ankenævnet grundlag for at antage, at beskeden ikke også fremkom på hans Iphone 8. Ankenævnet bemærker, at pligten til at betale natbustakst desuden står anført i handelsbetingelserne, som kunden accepterer både ved download af app’en og ved hvert billetkøb, samt at information om særlig natbustakst også er anført på selve køreplanstavlen for den konkrete natbus. Ankenævnet medgiver klageren, at det er forvirrende, at Midttrafiks prisberegner ikke angiver prisen for en billet til natbus korrekt, men angiver denne som prisen på en almindelig enkeltbillet. Midttrafik bør derfor i muligt omfang informere med tekst i prisberegneren om, at der skal købes dobbelt billet til natbus. Det anførte medfører dog ikke, at kontrolafgiften skal frafaldes.