Gå til sidens indhold

Information

Ankenævnets er lukket for telefoniske henvendelser i uge 23

Velkommen til ABTM

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro behandler klager fra kunder over problemer oplevet i bus, tog, letbane og metro.

Husk inden du klager

Inden du kan få din klage behandlet i ankenævnet, skal du have modtaget en skriftlig afgørelse fra trafikvirksomheden, som du ikke er tilfreds med.

Når du klager til ankenævnet, skal du benytte vores klageskema, som du kan udfylde her på hjemmesiden ved at klikke på klageskema ovenfor.

Det koster et klagegebyr at få din sag behandlet.

Klagegebyrbetalingen fremgår af lov om forbrugerklager § 6 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/524

Og af bekendtgørelse https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/413 samt af ankenævnets vedtægter.

Ankenævnets vedtægter er godkendt af økonomi- og erhvervsministeren.

I vedtægterne fremgår følgende om klagegebyret, jf. § 26, stk. 2: "Ved indgivelse af klage til ankenævnet opkræves et gebyr pr. klage."

Der er derfor ikke mulighed for at påbegynde en klagesagsbehandling, før klageskemaet og klagegebyret er registeret modtaget i ankenævnet.

Hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret til dig. Hvis du ikke vinder sagen i ankenævnet, tilbagebetaler vi ikke klagegebyret.

Du skal være opmærksom på, at Databeskyttelsesforordningen kræver, at du ved at klage til ankenævnet giver et udtrykkeligt samtykke til, at sekretariatet, ankenævnet og trafikvirksomheden modtager, behandler og opbevarer de oplysninger, som du giver til sagen. Desuden kræves det, at du giver udtrykkeligt samtykke til, at der kan blive indhentet, behandlet og opbevaret elektroniske logs/udskrifter vedrørende dit rejsekort, dine mobilbilletter og -kort, periodekort, kontrolafgift(er) og øvrige relevante kvitteringer.

Vi behandler de personoplysninger, du giver os, i overensstemmelse med reglerne i Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Vi behandler kun personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt som et led i udøvelsen af vores virksomhed.

Hvad koster det at klage?

Det koster 160 kr. i klagegebyr at få behandlet en klage. Klagegebyret er dog 80 kr., hvis klagen vedrører et beløb under 160 kr., eller hvis klagen udelukkende angår et principielt spørgsmål og ikke drejer sig om penge.

Beløbet skal indbetales på ankenævnets konto

Reg.nr. 4183 kontonummer 12040768

HUSK at anføre dit navn på indbetalingen!

Man får sit klagegebyr retur, hvis man vinder sagen.

Kan det betale sig at klage?

Det kan i mange tilfælde betale sig at klage til ankenævnet: I 2022 fik ca. 50 % af klagerne medhold i deres klage. Enten fordi trafikvirksomheden frafaldt sit krav under ankesagen, eller fordi klageren fik helt eller delvist medhold i ankenævnet.

Du skal dog være opmærksom på, at i sager, som vedrører manglende registrering af check-ind på rejsekort, har klagerne stort set ikke fået medhold. Du kan læse afgørelserne her

Det samme gør sig gældende i sager, hvor passageren har rejst i en zone, som ikke var på pågældendes periodekort. Læs her

Og i sager hvor passageren ikke har modtaget sin mobilbillet på telefonen inden ombordstigning. Læs her

Vil du klage?

Når du klager til ankenævnet, skal du benytte vores klageskema, som du kan udfylde her på hjemmesiden:

Du kan også få tilsendt et klageskema ved at skrive eller ringe til sekretariatet på mail@abtm.dk eller tlf. +45 22 62 65 00.

Telefon åbningstid:

Tirsdag 09:30-11:30
Fredag: 09:30-11:30

Se afgørelser

Her kan du se alle afgørelser fra ankenævnet. Du kan sortere på trafikselskab og resultat:

Abonnér på alle afgørelser

Få tilsendt en email, når der er nye afgørelser på siden. Udfyld formularen her:

Jeg giver samtidigt samtykke til, at min e-mailadresse opbevares hos databehandleren. Jeg kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde samtykket, hvorved min e-mailadresse slettes hos databehandleren og abonnementsordningen ophører.

ABTM in English

Want ABTM in English? We have a guide for you.