Gå til sidens indhold

Kvittering er ikke billet

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Kvittering er ikke billet 23-0293

Klageren og ægtefællen fra England havde købt billetter for at rejse med S-tog og Metro. Undervejs i skiftet mellem tog og Metro, blev ægtefællerne væk fra hinanden på vej til lufthavnen. Klageren holdt ikke billetten, og han blev ved kontrol pålagt en kontrolafgift, som ankenævnet fastholdt, fordi der var tale om en upersonlig billet, der kun er gyldig for ihændehaveren.

7. februar 2024 Metro Trafikvirksomheden medhold
Kvittering er ikke billet 23-0314

Klageren mistede sin billet undervejs på rejsen. Kontrolafgiften blev fastholdt, da kvittering for køb af en upersonlig billet, ikke kan fungere som rejsehjemmel.

7. februar 2024 Metro Trafikvirksomheden medhold
Medtog forrige passagers kvittering 2022-0239
Klageren medtog den forrige kundes kvittering i stedet for sin egen billet fra billetautomaten. Ankenævnet udtalte, at upersonlige billetter kun er gyldige for ihændehaveren på kontroltidspunktet, og klagerens efterfølgende indsendelse af bankudskrift, som viste, at hun havde betalt for en billet, kunne derfor efter ankenævnets faste praksis ikke medtages i bedømmelsen af, om hun havde gyldig rejsehjemmel ved kontrollen. Ikke medhold
8. februar 2023 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
Kvittering er ikke billet 2022-0252
Ved kontrollen kunne klageren ikke finde sin én-dags billet, men kun kvitteringen på 80 kr., hvorfor hun blev pålagt en kontrolafgift, som ankenævnet fastholdt efter sin faste praksis om, at en kvittering for køb af en upersonlig billet ikke kan sidestilles med en billet. Ikke medhold
8. februar 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Kvittering for køb af klippekort / billet 2022-0075
Klageren var turist i København og havde købt en City-Pass-billet, som hun lagde på sit hotelværelse og glemte at medbringe på en rejse med Metroen. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, der blev udstedt til klageren for at rejse uden billet, da en City-Pass-billet er en upersonlig billet, som kun er gyldig for ihændehaveren.
12. september 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Kvittering for køb af klippekort / billet 2021-0172
Klageren havde tabt sin billet ud af lommen og kunne alene forevise en kreditkortkvittering for et køb i billetautomaten på Ørestad st. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, da en billet købt i en billetautomat er upersonlig og kun gyldig for ihændehaveren, der foreviser billetten ved kontrollen. Ikke medhold
6. april 2022 Metro Trafikvirksomheden medhold
Kvittering er ikke billet 2020-0051
Kontrolafgift grundet manglende forevisning af billet. Ifølge klageren havde han tabt sin billet. Ikke medhold
23. juni 2020 Arriva Tog Trafikvirksomheden medhold
Troede billetterne ville blive udskrevet samlet 2019-0288
To passagerer medtog kun én billet fra billetautomaten, som de troede gjaldt for dem begge. Det indsendte kontoudtog, som viste, at der var købt to billetter, kunne ikke medtages i bedømmelsen af, om klageren havde gyldig rejsehjemmel ved kontrollen, da zonebilletter er upersonlige og kun gyldige for ihændehaveren på kontroltidspunktet. Ikke medhold
1. maj 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Bankkvittering ikke nok 2020-0004
Klageren kunne ikke finde sin kontantbillet ved kontrollen, hvorfor hun blev pålagt en kontrolafgift. Den efterfølgende indsendelse af en bankkvittering ændrede ikke herved, og ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.
1. maj 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Bankkvittering ikke nok 2020-0027
Klageren troede, at deres billetter blev udskrevet på det samme stykke papir, hvorfor han ikke undersøgte dette, inden han og ægtefællen steg på Metroen. De havde imidlertid kun rejsehjemmel til een person, hvorfor klageren ved kontrol blev pålagt en kontrolafgift. Selv om klageren kunne forevise en bankkvittering for køb af 2 billetter, fastholdt Metro Service kontrolafgiften. Denne afgørelse fastholdt ankenævnet efter den faste praksis.
1. maj 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Bankkvittering ikke nok 2019-0277
Tog den forrige kundes kvittering for billetkøb fremfor sin egen billet.
19. februar 2020 Metro Trafikvirksomheden medhold
Medtog forrige passagers kvittering 2018-0268
Kontrolafgift for at have medtaget en anden passagers p-billet fra billetautomaten. Klageren ønsker, at ankenævnet annullerer kontrolafgiften, da han gør gældende, at han havde købt en billet i billetautomaten.
8. maj 2019 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Medtog forrige passagers kvittering 2019-0037
Kontrolafgift grundet manglende forevisning af rejsehjemmel. Klageren medtog en tidligere kundes kvittering fra billetautomaten.
8. maj 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Bankkvittering ikke nok 2018-0229
Kontrolafgift grundet manglende rejsehjemmel. Klageren købte to billetter i billetautomaten, men medtog kun den ene. Trafikselskab medhold.
6. marts 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Bankkvittering ikke nok 2018-0276
Kontrolafgift grundet, at klageren ikke havde billet, men ved en fejl havde medtaget en tidligere kundes kvittering. Trafikselskab medhold.
6. marts 2019 Metro Trafikvirksomheden medhold
Kvittering for køb af klippekort / billet 2018-0044
Nævnet afslog at genoptage sagens behandling med den begrundelse, at det udtrykkeligt stod anført i de interne retningslinjer for selskaberne, at billetter var gyldige uanset rejseretning i metro.
1. februar 2019 Metro Afslag på genoptagelse
Kvittering for køb af klippekort / billet 2018-0044
Klageren rejste med Jojo-kort uden billetten, som automaten i Sverige ikke havde udskrevet. Nævnet fandt, at klageren med sin saldokvittering kunne dokumentere at have købt en billet, som kun var gyldig med Jojo-kortet. Derfor var der ikke omgåelsesrisiko. På billetten kunne klageren havde rejst i DK til kl. 04 - og med metroen behøver rejsen ikke at være i fremadskridende retning. Metro Service blev pålagt at nedskrive kontrolafgiften som ved efterfølgende indsendelse af gyldigt personligt kort samt at betale sagsomkostninger på 10.000 kr. til ankenævnet
3. oktober 2018 Metro Klager delvist medhold
Medtog kun den ene billet (samt kvittering) 2018-0020
Ingen billet. De var to rejsende men medtog kun en billet fra automaten, hvorfor den ene passager blev pålagt en kontrolafgift. Bankudskrift for de to billetter indsendt efterfølgende.
20. april 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Medtog forrige passagers kvittering 2017-0213
Klageren havde i en automat købt billet til 2 zoner, men medtog en kreditkortkvittering fra den forrige passagers afviste køb i stedet for billetten.
21. december 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Kvittering for afvist betaling 2017-0227
Klageren der ikke er dansk-talende købte 2 billetter i en billetautomat, men kortet blev afvist, så der kun udkom en kvittering og ingen billet. På kvitteringen var det kun på dansk angivet at kortet var blevet afvist.
21. december 2017 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Medtog forrige passagers kvittering 2017-0247
Klageren havde ved en fejl medtaget en tidligere kundes kvittering i stedet for hans egen og hans 2 medpassagerers billet.
21. december 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Medtog kvittering i stedet for billet 2017-0002
Klageren tog den forrige kundes kvittering i billetautomaten og ikke sin egen billet.
19. september 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Bankkvittering ikke nok 2017-0020
Klagerens og hans kæreste købte to billetter til metroen. Ved kontrollen havde de ved en fejl, kommet til at tage billetterne fra dagen før med og smidt de nye billetter ud. Efter ankenævnets faste praksis har det ikke betydning, om der fremlægges bankudskrift fra billetkøbet, idet billetter skal kunne forevises ved kontrollen. Klageren ikke medhold.
15. juni 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Talon med ordene ***Credit Card Receipt not a ticket*** 2016-0264
Dissens. Klagerens foreviste kvittering for afvist køb af billetter fremfor gyldige billetter. Klageren som var turist, havde ikke opdaget, at det ikke var en billet hun havde fået i automaten, men en kvittering på, at hendes kort var blevet afvist. Klageren ikke medhold.
2. maj 2017 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Kvittering for køb af klippekort / billet 2011-0161
Kvittering for køb af billet ved Metros billetautomat, antaget for værende billet.
25. april 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold