Gå til sidens indhold

Kontrolafgift

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Ingen billet 23-0216

Klageren havde fået stjålet sin pung med sit Rejsekort flere dage inden rejsen, men steg alligevel om bord på bussen at købe billet hos chaufføren

17. april 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse 23-0345

Klageren havde glemt sit City-pass på hotellet og havde heller ikke sørget for at købe et Travel-pass, som konferencen, han deltog i, udbød.

17. april 2024 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ingen rejsehjemmel 23-0348

Klageren oplyste at være mentalt udfordret og tog bussen i den forkerte retning, men havde ikke nogen billet eller Rejsekort

17. april 2024 FynBus Trafikvirksomheden medhold
For få zoner 23-0356

Klageren gjorde gældende at en fejl i appen var årsag til, at han først kunne vise billetten i den næste zone. Dette blev ikke lagt til grund

17. april 2024 Metro Trafikvirksomheden medhold
For få zoner 23-0361

Klageren købte en billet til for få zoner hos buschaufføren

17. april 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Rejste før kortets gyldighed 23-0368

Klageren havde modtaget sms og mail om, at der ikke kunne trækkes penge på hans kort til levering af Ungdomskort. Da han fik bestilt et nyt kort, rejste han dagen inden, at dette kort var gyldigt

17. april 2024 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Ingen rejsehjemmel 23-0380

Klageren havde ikke tanket sit Rejsekort op i tide, hun havde kun en 500-kroneseddel, som chaufføren ikke kunne give tilbage på, og hun var grundet snyd blokeret fra at kunne købe mobilbilletter i DOT-appen. Klageren blev ikke afvist i bussen, men blev bedt om at købe en mobilbillet. Dette undlod hun via DSB-app eller sms, og ankenævnet fastholdt den kontrolafgift, hun blev pålagt 14 busstop senere.

17. april 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Kvittering er ikke billet 24-0019

Klageren og hans hustru medtog 2 rejseplaner fra DSB's billetautomat i ankomsthallen i lufthavnen i stedet for de billetter, som de lige havde købt, og ved kontrol i Metroen blev de derfor pålagt hver en kontrolafgift på 750 kr. for ikke at kunne forevise gyldig rejsehjemmel. Et flertal i ankenævnet fandt, at hvis parret havde set på de papirlapper, som de medtog, burde det have stået klart for dem, at det ikke var de købte billetter. Disse medlemmer lagde vægt på, at der hverken fremgik pris, antal zoner eller tidsgyldig, som normalt fremgår af en billet, og endvidere stod der ”Rejseplan” og ikke ”billet” på papirlapperne. Et mindretal i ankenævnet fandt, at det ikke fremgik tydeligt af de printede rejseplaner, at disse ikke gjaldt som billetter, da dette ikke stod direkte anført noget sted på papirlapperne, som – uanset, at der øverst stod Rejseplan Københavns Lufthavn-Lyngby – havde udseende af billetter til parrets rejse. På denne baggrund, og da klageren havdegodtgjort at have foretaget et køb i DSB-billetautomaten svarende til prisen for to 5-zoners pensionistbilletter, fandt disse medlemmer i den helt konkrete sag, at Metro Service skulle frafalde kontrolafgiften. Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertallet. DISSENS

17. april 2024 Metro Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 23-0342

Ifølge klageren var han i gang med at købe mobilbilletter til sig selv og sin hustru, da de steg ombord på Metroen. Imidlertid fremgik det af loggen for købet sammenholdt med Metroens dørrapport, at klageren i strid med rejsereglerne først havde påbegyndt købet efter, at Metroen havde forladt perronen. Ankenævnet fastholdt kontrolafgifterne, som parret var blevet pålagt.

17. april 2024 Metro Trafikvirksomheden medhold
Manglende straksbillettering 23-0346

Kontrolafgift for manglende straks-billettering. Klageren havde for lav saldo på sit Rejsekort til at checke ind, men gik alligevel ind i bussen og satte sig på et sæde. Da der var kontrollører ombord på bussen, rejste hun sig igen og gik op til chaufføren for at købe en billet. Ikke medhold

17. april 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 23-0357

Kontrolafgift for at bestille mobilbillet ombord på bussen efter afgang fra stoppestedet. Ikke medhold

17. april 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 23-0369

Klageren var ombord på bussen i ca. 6 minutter, før han købte en mobilbillet efter, at kontrollører var steget på bussen. Ikke medhold

17. april 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobiltelefon løbet tør for strøm/gået død 23-0205

Klageren gjorde gældende, at hans telefon var løbet tør for strøm, men loggen viste, at han slet ikke havde gennemført billetkøbet, der i øvrigt skete 2 timer inden hans rejse.

7. februar 2024 Nordjyllands Trafikselskab Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 23-0206

Klageren sagde, at langsomt netværk var skyld i, at billetten først blev registreret som leveret til telefonen efter hans påstigning. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, eftersom bussen var i fart, da billetten blev leveret til telefonen.

7. februar 2024 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Manglende zone på periodekort 23-0281

Klagerens datters pendlerkort omfattede ikke den zone, som hendes skole ligger i, og som hun rejste i ved kontrol. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, men Movia skulle godtgøre klagerens udgift til klagegebyr til ankenævnet, da de angav en forkert zone i deres oprindelige afgørelse.

7. februar 2024 Movia Klager medhold
Kvittering er ikke billet 23-0293

Klageren og ægtefællen fra England havde købt billetter for at rejse med S-tog og Metro. Undervejs i skiftet mellem tog og Metro, blev ægtefællerne væk fra hinanden på vej til lufthavnen. Klageren holdt ikke billetten, og han blev ved kontrol pålagt en kontrolafgift, som ankenævnet fastholdt, fordi der var tale om en upersonlig billet, der kun er gyldig for ihændehaveren.

7. februar 2024 Metro Trafikvirksomheden medhold
Kvittering er ikke billet 23-0314

Klageren mistede sin billet undervejs på rejsen. Kontrolafgiften blev fastholdt, da kvittering for køb af en upersonlig billet, ikke kan fungere som rejsehjemmel.

7. februar 2024 Metro Trafikvirksomheden medhold
Fortolkning af rejseregler (cykler, hunde mv.) 23-0310

Hundekontrolafgift på 375 kr. Ankenævnet fandt, at det fremgår tilstrækkelig tydeligt af rejsereglerne, at små hunde kun kan medbringes gratis, hvis de under hele rejsen er anbragt i en dertil indrettet taske, og da klageren ikke havde købt en børnebillet til sin lille hund, som hun sad med på skødet, blev kontrolafgiften fastholdt.

7. februar 2024 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 23-0064
Klageren havde ikke modtaget sin billet på telefonen inden påstigning på Metroen. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften på baggrund af de elektroniske logs, hvorefter klagerens bestilling af den første mobilbillet kl. 15:21:22 ikke blev gennemført med betaling og efterfølgende modtagelse på klagerens telefon. Den næste billet blev modtaget på telefonen kl. 15:22:27, hvilket var næsten 1 minut efter at bussen havde forladt stoppestedet.
13. december 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Kontrolafgift 23-0151 13. december 2023 FynBus Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 23-0097
Kontrolafgiften til klagerens datter blev fastholdt af ankenævnet.
6. december 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Billet udløbet 23-0161
Klageren og hans ægtefælle, der var turister i København, havde købt to billetter, hvorpå det var trykt på dansk og engelsk, at billetterne var gyldige fra kl. 11:07 til kl. 12:22. Kontrolafgifterne blev udstedt kl. 13:34, hvorfor billetterne var udløbet på det tidspunkt, hvor klageren og ægtefællen steg ombord på Metroen.
6. december 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 23-0167
Ankenævnet fastholdt kontrolafgift for at stige ombord på bussen, før mobilbilletten var modtaget på klagerens mobiltelefon.
6. december 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 23-0173
Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften til klageren, der bestilte en mobilbillet kl. 19:07:55, og betalingen gik igennem kl. 19:08:14, hvor billetten blev leveret til hendes telefon. Kontrollørerne loggede deres påstigning til kl. 19:07:44, og klageren oplyste, at hun steg om bord, selv om det ikke var lykkedes for hende at købe en billet ”idet appen loadede”. Klageren havde derfor i relation til rejsereglerne ikke gyldig rejsehjemmel, fordi hun ikke havde modtaget billetten på det tidspunkt, hvor hun steg på bussen, uanset at hun ved den efterfølgende kontrol foreviste billetten til kontrolløren.
6. december 2023 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilprodukter 23-0181
Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften til klageren for ikke at have modtaget pendlerkortet på sin telefon inden påstigning, eftersom Metroen forlod stationen kl. 16:37:16, klageren påbegyndte betalingen ved at swipe i Mobilepay kl. 16:37:40, Time of sale på billetten var kl. 16:39:41, og pendlerkortet blev hentet i appen kl. 16:39:45. De Fælles landsdækkende rejseregler kræver, at pendlerkortet er modtaget på telefonen inden påstigning, for at passageren har gyldig rejsehjemmel. Selv om den kontrolafgift, som stewarden udfyldte og udleverede til klageren, var tidsfæstet kl. 16:39, og klagerens betaling skete kl. 16:39:41, betyder det ikke, at klageren havde gyldig rejsehjemmel ved kontrollen, idet det afgørende er, hvornår kunden modtager rejsehjemlen på telefonen, hvilket skal ske inden påstigning.
6. december 2023 Metro Trafikvirksomheden medhold