Gå til sidens indhold

Information

Ferielukket i uge 30-31. Closed during week 30 and 31

Kontrolafgift

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Forkert billettering 23-0358

Klagerens datter, som var fyldt 16 år, rejste på en 2-zoners børnebillet, men skulle rettelig have haft en 8-zoners voksenbillet. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften.

19. juni 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Billet/periodekort udløbet 23-0372

Kontrolafgift for udløbet Ungdomskort fastholdt.

19. juni 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
For få zoner 24-0027

Ankenævnet lagde på baggrund af de tekniske logs og den elektroniske kontrolafgift til grund, at kontrollen fandt sted efter, at Metroen havde forladt Øresund st. og ikke, som anført af klageren, før Øresund st. Dermed var Metroen kørt ind i zone 01, hvortil datterens mobilbillet ikke var gyldig, og ankenævn fastholdt den udstedte kontrolafgift. Ankenævnet udtalte, at det i den konkrete sag ikke kunne føre til et andet resultat, at datteren efter det oplyste lider af en psykisk sygdom. Indklagede var endvidere berettiget til at opkræve et rykkergebyr på 100 kr. for fremsendelse af en betalingspåmindelse.

19. juni 2024 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Ingen billet 24-0034

Klageren, som er udlændig, rejste uden billet i bussen og oplyste, at det var hendes første dag i København, samt at hun var på vej til Hovedbanegården for at købe et Rejsekort. Kontrolafgift for manglende billet blev fastholdt af ankenævnet.

19. juni 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 23-0320

Klageren gjorde gældende, at han var checket ind på sit Rejsekort og blot hjalp en anden kinesisk passager med at oversætte kontrollørens ord, og pludselig udstedte kontrolløren en kontrolafgift til klageren i stedet. Ankenævnet lagde vægt på, at kontrolløren, der befandt sig i bussen, havde set klageren sætte sig på et sæde og først derefter var begyndt at bestille en mobilbillet, hvilket var for sent.

19. juni 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 24-0067

Klageren nåede ikke at købe mobilbillet, før han steg ombord på toget, som han troede afgik for tidligt. Imidlertid afgik det planmæssigt. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften for ikke at modtage mobilbilletten på telefonen før påstigning, men påIagde indklagede at godtgøre klagerens udgift til klagegebyret, da de ikke havde svaret klageren korrekt og fyldestgørende under deres 1. instans behandling af sagen.

19. juni 2024 Arriva Tog (nu GoCollective) Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 24-0077

Klageren påbegyndte bestilling af billetten 7 sekunder efter, at bussen havde forladt stoppestedet, hvilket var for sent, når mobilbilletter skal være modtaget på telefonen inden påstigning.

19. juni 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Billet/periodekort udløbet 24-0094

Klagerens Ungdomskort var udløbet, og kunne først leveres med gyldighed fra dagen efter hans rejse, hvilket ankenævnet fandt var oplyst tilstrækkeligt tydeligt, blandt andet med farven grå, der skifter til blå, når kortet er gyldigt.

19. juni 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Tillægsbillet ikke tilstrækkeligt 24-0093

Klagerens pendlerkort var udløbet, hvorfor hendes tilkøbsbillet på 1 zone ikke var gyldig, da en billet minimum skal købes til 2 zoner

19. juni 2024 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Manglende fornyelse af periodekort / periodekort udløbet 24-0021

Klageren sikrede sig ikke at have modtaget noget pendlerkort på telefonen efter, at hans betalinger ikke var gået igennem.

19. juni 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbillet købt i forkert zone / for få zoner 24-0055

Klageren kom ved en fejl til at bestille billetten fra en anden zone end den, hun påbegyndte sin rejse i, hvorved hun potentielt fik mulighed for at rejse i flere andre zoner. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften

19. juni 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Ingen billet 23-0216

Klageren havde fået stjålet sin pung med sit Rejsekort flere dage inden rejsen, men steg alligevel om bord på bussen at købe billet hos chaufføren

17. april 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse 23-0345

Klageren havde glemt sit City-pass på hotellet og havde heller ikke sørget for at købe et Travel-pass, som konferencen, han deltog i, udbød.

17. april 2024 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Ingen rejsehjemmel 23-0348

Klageren oplyste at være mentalt udfordret og tog bussen i den forkerte retning, men havde ikke nogen billet eller Rejsekort

17. april 2024 FynBus Trafikvirksomheden medhold
For få zoner 23-0356

Klageren gjorde gældende at en fejl i appen var årsag til, at han først kunne vise billetten i den næste zone. Dette blev ikke lagt til grund

17. april 2024 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
For få zoner 23-0361

Klageren købte en billet til for få zoner hos buschaufføren

17. april 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Rejste før kortets gyldighed 23-0368

Klageren havde modtaget sms og mail om, at der ikke kunne trækkes penge på hans kort til levering af Ungdomskort. Da han fik bestilt et nyt kort, rejste han dagen inden, at dette kort var gyldigt

17. april 2024 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Ingen rejsehjemmel 23-0380

Klageren havde ikke tanket sit Rejsekort op i tide, hun havde kun en 500-kroneseddel, som chaufføren ikke kunne give tilbage på, og hun var grundet snyd blokeret fra at kunne købe mobilbilletter i DOT-appen. Klageren blev ikke afvist i bussen, men blev bedt om at købe en mobilbillet. Dette undlod hun via DSB-app eller sms, og ankenævnet fastholdt den kontrolafgift, hun blev pålagt 14 busstop senere.

17. april 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Kvittering er ikke billet 24-0019

Klageren og hans hustru medtog 2 rejseplaner fra DSB's billetautomat i ankomsthallen i lufthavnen i stedet for de billetter, som de lige havde købt, og ved kontrol i Metroen blev de derfor pålagt hver en kontrolafgift på 750 kr. for ikke at kunne forevise gyldig rejsehjemmel. Et flertal i ankenævnet fandt, at hvis parret havde set på de papirlapper, som de medtog, burde det have stået klart for dem, at det ikke var de købte billetter. Disse medlemmer lagde vægt på, at der hverken fremgik pris, antal zoner eller tidsgyldig, som normalt fremgår af en billet, og endvidere stod der ”Rejseplan” og ikke ”billet” på papirlapperne. Et mindretal i ankenævnet fandt, at det ikke fremgik tydeligt af de printede rejseplaner, at disse ikke gjaldt som billetter, da dette ikke stod direkte anført noget sted på papirlapperne, som – uanset, at der øverst stod Rejseplan Københavns Lufthavn-Lyngby – havde udseende af billetter til parrets rejse. På denne baggrund, og da klageren havdegodtgjort at have foretaget et køb i DSB-billetautomaten svarende til prisen for to 5-zoners pensionistbilletter, fandt disse medlemmer i den helt konkrete sag, at Metro Service skulle frafalde kontrolafgiften. Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertallet. DISSENS

17. april 2024 Metro Service Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 23-0342

Ifølge klageren var han i gang med at købe mobilbilletter til sig selv og sin hustru, da de steg ombord på Metroen. Imidlertid fremgik det af loggen for købet sammenholdt med Metroens dørrapport, at klageren i strid med rejsereglerne først havde påbegyndt købet efter, at Metroen havde forladt perronen. Ankenævnet fastholdt kontrolafgifterne, som parret var blevet pålagt.

17. april 2024 Metro Service Trafikvirksomheden medhold
Manglende straksbillettering 23-0346

Kontrolafgift for manglende straks-billettering. Klageren havde for lav saldo på sit Rejsekort til at checke ind, men gik alligevel ind i bussen og satte sig på et sæde. Da der var kontrollører ombord på bussen, rejste hun sig igen og gik op til chaufføren for at købe en billet. Ikke medhold

17. april 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 23-0357

Kontrolafgift for at bestille mobilbillet ombord på bussen efter afgang fra stoppestedet. Ikke medhold

17. april 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 23-0369

Klageren var ombord på bussen i ca. 6 minutter, før han købte en mobilbillet efter, at kontrollører var steget på bussen. Ikke medhold

17. april 2024 Movia Trafikvirksomheden medhold
Mobiltelefon løbet tør for strøm/gået død 23-0205

Klageren gjorde gældende, at hans telefon var løbet tør for strøm, men loggen viste, at han slet ikke havde gennemført billetkøbet, der i øvrigt skete 2 timer inden hans rejse.

7. februar 2024 Nordjyllands Trafikselskab Trafikvirksomheden medhold
Mobilbilletter skal være modtaget inden påstigning 23-0206

Klageren sagde, at langsomt netværk var skyld i, at billetten først blev registreret som leveret til telefonen efter hans påstigning. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften, eftersom bussen var i fart, da billetten blev leveret til telefonen.

7. februar 2024 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold