Gå til sidens indhold

Information

Ankenævnets er lukket for telefoniske henvendelser i uge 23

Klagevejledning

Klagens indgivelse

Hvis du ønsker at klage til ankenævnet, skal du være opmærksom på, at der er en række betingelser, der skal være opfyldt:

Inden du klager, skal du have modtaget en skriftlig afgørelse fra trafikvirksomheden, som du ikke er tilfreds med.

Hvis der allerede er afsagt en dom eller indgået et retsforlig mellem dig og trafikvirksomheden, kan ankenævnet ikke behandle klagen.

Det er et krav, at du indbetaler klagegebyret til ankenævnets konto, og at klagen indgives på ankenævnets klageskema. Der vil ikke blive oprettet nogen sag, hvis du ikke opfylder disse betingelser.

Hvis du ikke har mulighed for at udfylde klageskemaet på vores hjemmeside, kan du kontakte ankenævnets sekretariat på e-mail: mail@abtm.dk eller på telefon 22 62 65 00  tirsdag fra kl. 09:30 – 11.30 og fredag fra kl. 09:30-11:30 og bede om at få tilsendt et klageskema. Klagerne kan ikke behandles telefonisk. 

Vi ser helst, at du klager via vores hjemmeside, eller scanner klageskemaet til mail@abtm.dk, men hvis du ikke har mulighed for dette, kan du sende det til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro, Automatikvej 1, 2860 Søborg.

Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem forbrugere og udbydere af bus, tog, letbane  og metro. Dvs. sager af hovedsagelig økonomisk karakter. Sager uden økonomisk indhold kan dog også tages under behandling i visse tilfælde. Hvis ankenævnet ikke kan behandle sagen, vil den blive afvist, og klagegebyret vil blive refunderet til dig.

Klagen kan indgives på et nordisk sprog og engelsk. Korrespondancen kan foregå på engelsk, men ankenævnets afgørelse til parterne er skrevet på dansk.

Du skal være opmærksom på, at Databeskyttelsesforordningen kræver, at du ved at klage til ankenævnet giver et udtrykkeligt samtykke til, at sekretariatet, ankenævnet og trafikvirksomheden modtager, behandler og opbevarer de oplysninger, som du giver til sagen. Desuden kræves, at du giver udtrykkeligt samtykke til, at der kan blive indhentet, behandlet og opbevaret elektroniske logs/udskrifter vedrørende dit Rejsekort, dine mobilbilletter og -kort, periodekort, kontrolafgift(er) og øvrige relevante kvitteringer. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke, men dette indebærer, at ankenævnssagen lukkes uden behandling. Sagens akter slettes, men oplysninger om din indbetaling af klagegebyr og ankenævnets tilbagebetaling af dit klagegebyr vil blive behandlet i medfør af Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, c), fordi vi efter Bodføringsloven § 10 er forpligtet til at opbevare oplysningerne i 5 år efter samtykket er tilbagekaldt. 

Vi behandler de personoplysninger, du giver os, i overensstemmelse med reglerne i Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven og den øvrige lovgivning. Vi behandler kun personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt som et led i udøvelsen af vores virksomhed.