Gå til sidens indhold

Information

Ferielukket i uge 30-31. Closed during week 30 and 31

Gebyr

Det koster 160 kr. at klage. Hvis det omtvistede beløb er mindre end 160 kr., er klagegebyret dog 80 kr. Beløbet skal indbetales på ankenævnets konto reg.nr. 4183 kontonummer 12040768

Du får gebyret refunderet, hvis du får medhold i klagen, eller hvis du trækker klagen tilbage, inden sagen oversendes til ankenævnsbehandling, hvis sagen afsluttes med forlig inden ankenævnsbehandlingen, eller hvis ankenævnet ikke kan behandle klagen.

Først når gebyret og klageskemaet er modtaget i ankenævnet, kan sekretariatet påbegynde sagsbehandlingen. Gebyret indbetales til ankenævnets bankkonto i Danske Bank. Husk at påføre klagerens navn på indbetalingen.

Klagegebyrbetalingen fremgår af lov om forbrugerklager § 6   https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/524

Og af ankenævnets vedtægter § 26. Ankenævnets vedtægter er godkendt af økonomi- og erhvervsministeren.

I vedtægterne fremgår følgende om klagegebyret, jf. § 26, stk. 2:"Ved indgivelse af klage til ankenævnet opkræves et gebyr pr. klage."

Der er derfor ikke mulighed for at påbegynde en klagesagsbehandling, før klageskemaet og klagegebyret er registeret modtaget i ankenævnet.