Gå til sidens indhold

Berostillelse

Når trafikvirksomheden modtager din klage i høring via ankenævnet, skal trafikvirksomheden stille inddrivelsen af kravet imod dig/passageren i bero. Dette betyder, at trafikvirksomheden hverken må sende rykkerbreve, sende sagen til inkasso eller udtage stævning mod klageren (passageren) om de forhold, som klagesagen angår.

Klageren (passageren) kan heller ikke anlægge sag ved domstolene mod trafikvirksomheden om de forhold, som klagen vedrører, så længe klagen er under behandling i ankenævnet.