Gå til sidens indhold

Information

Ferielukket i uge 30-31. Closed during week 30 and 31

Offentliggørelse

Ankenævnets afgørelser offentliggøres på hjemmesiden.

På trafikvirksomhedens anmodning udelades oplysninger, som virksomheden har en berettiget interesse i ikke kommer til offentlighedens kendskab.

Klagerens navn offentliggøres ikke.

Ankenævnet fører en liste over trafikvirksomheder, der ikke har efterlevet en ankenævnsafgørelse, og som ikke har anlagt en sag ved domstolene om spørgsmålet, som klagen vedrører.

Oplysninger om trafikvirksomhedens navn tages af listen efter 12 måneder.