Klageskema

Husk at indbetale klagegebyret på ankenævnets konto reg.nr. 4183 kontonummer 12040768 HUSK AT ANFØRE DIT NAVN


Sagen oprettes først, når både klageskema og klagegebyr er modtaget. Klagegebyrets størrelse er anført nedenfor.


Udfyld klageskemaet herunder
 

Klager du på vegne af en anden person:

 
 
Anfør det selskab, der står i brevhovedet på den afgørelse, du vil klage over
Hvis det er 160 kr. eller derover, er klagegebyret 160 kr. Hvis det er under 160 kr., er gebyret 80 kr.
Du skal have modtaget et skriftligt svar fra  trafikvirksomheden inden denne klage
Du skal være opmærksom på, at det skal være 1.1.2009 eller senere *
 

Jeg giver hermed tilladelse og samtykke til, at sekretariatet for ankenævnet og ankenævnet må indhente, modtage,  anvende og opbevare data og dokumenter om min rejsekorthistorik og data om mine mobilbilletter og mobilperiodekort samt øvrige relevante personlige data inden for datalovgivningens rammer, som måtte være af betydning for sagens oplysning og afgørelse. Jeg kan til enhver tid kan tilbagekalde samtykket ved at skrive til sekretariatet.  

Sådan foregår klageprocessen

  1. Klageren indsender klagen
  2. Klageren indbetaler klagegebyr
  3. Sekretariatet opretter klagen og den sendes i høring
  4. Sagen sendes til ankenævnet
  5. Sagen afgøres på et nævnsmøde og parterne modtager efterfølgende en skriftlig afgørelse.

Abonnér på alle afgørelser


Jeg giver samtidigt samtykke til, at min e-mailadresse opbevares hos databehandleren. Jeg kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde samtykket, hvorved min e-mailadresse slettes hos databehandleren og abonnementsordningen ophører.