Gå til sidens indhold

Information

Ferielukket i uge 30-31. Closed during week 30 and 31

Klageskema

Udfyld klageskemaet

Klageren

Passageren

Kontaktoplysninger

Detaljer om klagen

Gebyrstørrelse

Hvis beløbet er 160 kr. eller derover, er klagegebyret 160 kr.
Hvis beløbet er under 160 kr., er gebyret 80 kr.

Anfør det journalnummer, som trafikvirksomheden har brugt i korrespondancen med dig. Du skal have modtaget et skriftligt svar fra trafikvirksomheden inden denne klage
Du skal være opmærksom på, at det skal være 1.1.2009 eller senere
Jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a) til, at sekretariatet for ankenævnet og ankenævnet må indhente, modtage, anvende og opbevare data og dokumenter om min rejsekorthistorik og data om mine mobilbilletter og mobilperiodekort samt øvrige relevante personlige data, som måtte være af betydning for sagens oplysning og afgørelse. Jeg kan til enhver tid kan tilbagekalde samtykket til behandling af klagesagen ved at skrive til sekretariatet. Behandlingen af oplysninger om min indbetaling af klagegebyr og ankenævnets tilbagebetaling af klagegebyr til mig sker i medfør af Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c). Disse oplysninger vil derfor ikke blive slettet, da ankenævnet er forpligtet til at opbevare disse oplysninger i 5 år, jf. Bogføringsloven § 10.
Jeg har allerede klaget til trafikvirksomheden og har modtaget en afgørelse (*skal udfyldes)

Sådan foregår klageprocessen

  1. Klageren indsender klagen
  2. Klageren indbetaler klagegebyr
  3. Sekretariatet opretter klagen og sender den i høring hos parterne
  4. Når sagen er tilstrækkeligt oplyst, sendes akterne til ankenævnets medlemmer.
  5. Sagen afgøres på et nævnsmøde og parterne modtager efterfølgende en skriftlig afgørelse.