Gå til sidens indhold

Kategori:

Afgørelse:

Trafikvirksomhed medhold (dissens)

Dato:

6. april 2022

Selskab:

Arriva Tog

Afgørelsen som PDF:

Afgørelse

2022-0001

Mobilbilletten blev først modtaget på klagerens mobiltelefon, efter togets afgang fra stationen, hvorfor den i henhold til rejsereglerne ikke var gyldig. To ankenævnsmedlemmer afgav dissens vedrørende kontrolafgiftsbeløbet, som Arriva har hævet fra 750 kr. til 1.000 kr. Der blev truffet afgørelse i henhold til stemmeflertallet. Ikke medhold