Gå til sidens indhold

Kategori:

Afgørelse:

Trafikvirksomheden medhold

Dato:

6. april 2022

Selskab:

Metro

Afgørelsen som PDF:

Afgørelse

2022-0002

Mobilbilletten blev først købt og modtaget på klagerens mobiltelefon, efter metroens afgang fra stationen. Uanset at klageren kunne forevise mobilbilletten til stewarden ved kontrollen, var den i henhold til rejsereglerne ikke gyldig. Det lå uden for ankenævnet kompetence at tage stilling til, om det var et brud på persondatabeskyttelsesreglerne, at politiet, som blev tilkaldt i forbindelse med kontrollen, videregav klagerens CPR-nummer til metrostewarden. Ikke medhold