Gå til sidens indhold

Information

Ankenævnets er lukket for telefoniske henvendelser i uge 23

Kategori:

Afgørelse:

Klager medhold

Dato:

12. april 2023

Selskab:

Movia

Afgørelsen som PDF:

Afgørelse

2022-0274

Klageren, som var turist i København, ville købe billet hos chaufføren, men da hun ikke havde nogen kontanter, henviste chaufføren hende til at køre med til et stoppested, hvor hun kunne købe billet med betalingskort. Da bussen efter at have passeret Hovedbanegården ankom til stoppestedet, Værnedamsvej, steg kontrollører ombord, hvorefter klageren blev pålagt en kontrolafgift for at have rejst 6 stoppesteder uden billet. Klageren henvendte sig dagen efter til Movia og anførte, at hun havde talt med chaufføren om billet, at henvendelsen også drejede sig om hendes samtale med kontrolløren, samt at kontrolløren talte med chaufføren, og hun beskrev endvidere udførligt det passerede i forbindelse hermed. Da Movia undlod at sende sagen i høring hos kontrolløren og chaufføren, fandt ankenævnet, at Movia ikke havde tilvejebragt et tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte klagerens plausible forklaring, hvorfor klageren under disse omstændigheder ikke skulle bære ansvaret for manglende gyldig rejsehjemmel. Ankenævnet pålagde Movia at frafalde kontrolafgiften og at betale sagsomkostninger for sagens behandling i ankenævnet. Klageren medhold