Klageskema

Husk at indbetale klagegebyret på ankenævnets konto reg.nr. 4183 kontonummer 12040768 HUSK AT ANFØRE DIT NAVN


Sagen oprettes først, når både klageskema og klagegebyr er modtaget. Klagegebyrets størrelse er anført nedenfor.


Udfyld klageskemaet herunder
 

Klager du på vegne af en anden person:

 
 
Anfør det selskab, der står i brevhovedet på den afgørelse, du vil klage over
Hvis beløbet er 160 kr. eller derover, er klagegebyret 160 kr. Hvis beløbet er under 160 kr., er gebyret 80 kr.
Du skal have modtaget et skriftligt svar fra  trafikvirksomheden inden denne klage
Du skal være opmærksom på, at det skal være 1.1.2009 eller senere *
 

Jeg giver hermed tilladelse og samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a) til, at sekretariatet for ankenævnet og ankenævnet må indhente, modtage,  anvende og opbevare data og dokumenter om min rejsekorthistorik og data om mine mobilbilletter og mobilperiodekort samt øvrige relevante personlige data, som måtte være af betydning for sagens oplysning og afgørelse. Jeg kan til enhver tid kan tilbagekalde samtykket til behandling af klagesagen ved at skrive til sekretariatet.  Behandlingen af oplysninger om min indbetaling af klagegebyr og ankenævnets tilbagebetaling af klagegebyr til mig sker i medfør af Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c). Disse oplysninger vil derfor ikke blive slettet, da ankenævnet er forpligtet til at opbevare disse oplysninger i 5 år, jf. Bogføringsloven § 10. 

Sådan foregår klageprocessen

  1. Klageren indsender klagen
  2. Klageren indbetaler klagegebyr
  3. Sekretariatet opretter klagen og sender den i høring hos parterne
  4. Når sagen er tilstrækkeligt oplyst, sendes akterne til ankenævnets medlemmer.
  5. Sagen afgøres på et nævnsmøde og parterne modtager efterfølgende en skriftlig afgørelse.

Abonnér på alle afgørelser


Jeg giver samtidigt samtykke til, at min e-mailadresse opbevares hos databehandleren. Jeg kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde samtykket, hvorved min e-mailadresse slettes hos databehandleren og abonnementsordningen ophører.