Gå til sidens indhold

Information

Ankenævnets er lukket for telefoniske henvendelser i uge 23

Kategori:

Afgørelse:

Klager medhold

Dato:

21. november 2014

Selskab:

Rejsekort A/S

Afgørelsen som PDF:

Afgørelse

2014-0174

Klagerens datter under 16 år fik ved brev af 18 februar 2014 besked om, at rejsekortet ville blive spærret ved næste manglende check-ud. Efter 3 yderligere manglende check-ud var rejsekortet ikke blevet spærret. Meddelelsen om at der ville ske spærring af rejsekortet inden for de nærmeste dage, blev sendt ved brev af 5. maj 2014 -samme dag som kortet blev spærret. Ankenævnet fandt, at Rejsekort Kundecenter v/DSB derved havde begået en fejl, hvorfor klageren fik medhold i klagen.