Gå til sidens indhold

Spærring af rejsekort

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Spærring af rejsekort 2022-0132
Klageren havde et Rejsekort Flex, som han flere gange havde glemt at checke ud. Advarselsmailen om spærringen blev sendt til ægtefællens e-mail, og klageren var dermed ikke vidende om, at Rejsekortet var blevet spærret, da han skulle med bussen. Klageren gjorde gældende, at dørene i bussen var lukkede, da han fandt ud af det, og han forsøgte straks at købe en mobilbillet. Imidlertid kunne han ved kontrol 5 minutter senere ikke forevise nogen billet, og blev pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet fastholdt denne, da 5 minutter var for lang tid at forholde sig passiv uden at skaffe sig gyldig rejsehjemmel.
1. november 2022 Movia Trafikvirksomheden medhold
Spærring af rejsekort 2019-0112
Klageren fik ikke medhold i, at spærringen af hans rejsekort grundet manglende check ud ikke var berettiget. Check Udvej-appen er et tilbud og en nødløsning, men erstatter ikke passagerens pligt til selv at undersøge sin rejsekorthistorik, hvori klageren havde kunnet se, hvornår han manglede at checke ud.
30. oktober 2019 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Spærring af rejsekort 2018-0226
Spærring af rejsekort efter gentagne undladt check-ud på kortet. Klageren ønsker kompensation på 600 kr. for udgifter forbundet med spærringen af rejsekortet, da klageren påstår, at hun ikke har modtaget advarsler om manglende check-in.
8. maj 2019 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Spærring af rejsekort 2018-0119
Spærring af rejsekort efter gentagne gange at have undladt check ud på kortet. Klageren krævede gratis oprettelse af nyt rejsekort samt kompensation for ekstraudgifter til transport som følge af spærringen.
31. oktober 2018 Rejsekort A/S Trafikvirksomheden medhold
Spærring af rejsekort 2017-0298
Spærring af 3 rejsekort efter flere tilfælde af undladt check ud på det ene rejsekort. Klageren havde flere gange glemt at checke ud på det ene rejsekort, spørgsmålet vedrørte om dette også berettigede spærring af de to andre rejsekort. Klageren krævede gratis oprettelse af to nye rejsekort magen til de to gamle der ikke havde været misbrugt. Derudover krævede han erstatning for øgede rejseudgifter og kompensation for besværet.
18. juni 2018 Movia Klager medhold
Spærring af rejsekort 2016-0283
Ankenævnet anså det for godtgjort, at indklagede havde været berettiget til at spærre rejsekortet og opretholde spærringen. Ikke medhold.
7. marts 2017 Movia Trafikvirksomheden medhold
Spærring af rejsekort 2014-0174
Klagerens datter under 16 år fik ved brev af 18 februar 2014 besked om, at rejsekortet ville blive spærret ved næste manglende check-ud. Efter 3 yderligere manglende check-ud var rejsekortet ikke blevet spærret. Meddelelsen om at der ville ske spærring af rejsekortet inden for de nærmeste dage, blev sendt ved brev af 5. maj 2014 -samme dag som kortet blev spærret. Ankenævnet fandt, at Rejsekort Kundecenter v/DSB derved havde begået en fejl, hvorfor klageren fik medhold i klagen.
21. november 2014 Rejsekort A/S Klager medhold
Spærring af rejsekort 2013-0094
Spærring af klagerens kort på grund af flere manglende check-ud blev godkendt. Spørgsmål om rette klagemyndighed.
23. september 2013 Rejsekort A/S Trafikvirksomheden medhold
Spærring af rejsekort 2013-0013
Priser og rabatter på rejsekort og flere manglende check-ud.
21. august 2013 Movia Trafikvirksomheden medhold