Gå til sidens indhold

Manglende check-ud

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Spærring af rejsekort 2022-0132
Klageren havde et Rejsekort Flex, som han flere gange havde glemt at checke ud. Advarselsmailen om spærringen blev sendt til ægtefællens e-mail, og klageren var dermed ikke vidende om, at Rejsekortet var blevet spærret, da han skulle med bussen. Klageren gjorde gældende, at dørene i bussen var lukkede, da han fandt ud af det, og han forsøgte straks at købe en mobilbillet. Imidlertid kunne han ved kontrol 5 minutter senere ikke forevise nogen billet, og blev pålagt en kontrolafgift. Ankenævnet fastholdt denne, da 5 minutter var for lang tid at forholde sig passiv uden at skaffe sig gyldig rejsehjemmel.
1. november 2022 Movia Trafikvirksomheden medhold
Spærring af rejsekort 2019-0112
Klageren fik ikke medhold i, at spærringen af hans rejsekort grundet manglende check ud ikke var berettiget. Check Udvej-appen er et tilbud og en nødløsning, men erstatter ikke passagerens pligt til selv at undersøge sin rejsekorthistorik, hvori klageren havde kunnet se, hvornår han manglede at checke ud.
30. oktober 2019 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Spærring af rejsekort 2018-0226
Spærring af rejsekort efter gentagne undladt check-ud på kortet. Klageren ønsker kompensation på 600 kr. for udgifter forbundet med spærringen af rejsekortet, da klageren påstår, at hun ikke har modtaget advarsler om manglende check-in.
8. maj 2019 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Spærring af rejsekort 2018-0119
Spærring af rejsekort efter gentagne gange at have undladt check ud på kortet. Klageren krævede gratis oprettelse af nyt rejsekort samt kompensation for ekstraudgifter til transport som følge af spærringen.
31. oktober 2018 Rejsekort A/S Trafikvirksomheden medhold
Spærring af rejsekort 2017-0298
Spærring af 3 rejsekort efter flere tilfælde af undladt check ud på det ene rejsekort. Klageren havde flere gange glemt at checke ud på det ene rejsekort, spørgsmålet vedrørte om dette også berettigede spærring af de to andre rejsekort. Klageren krævede gratis oprettelse af to nye rejsekort magen til de to gamle der ikke havde været misbrugt. Derudover krævede han erstatning for øgede rejseudgifter og kompensation for besværet.
18. juni 2018 Movia Klager medhold
Manglende check-ud 2018-0004
Rejse fra Ishøj til Aarhus. Ifølge klageren checkede hun ind på Ishøj st., men steg af på Dybbølsbro st. hvor hun glemte at checke rejsekortet ud mens hun på særskilt billet rejste med Kombardo-Ekspressen til Aarhus, hvor hun checkede sit rejsekort ind i en af Movias busser. Grundet klagerens manglende check ud på Dybbølsbro st. blev det foretagne check ind i Aarhus set som et skifte check ind, således at klageren blev opkrævet betaling for en rejse fra Ishøj st. til Aarhus.
20. april 2018 Rejsekort A/S Trafikvirksomheden medhold
Spærring af rejsekort 2016-0283
Ankenævnet anså det for godtgjort, at indklagede havde været berettiget til at spærre rejsekortet og opretholde spærringen. Ikke medhold.
7. marts 2017 Movia Trafikvirksomheden medhold
Manglende spærring af rejsekort 2015-0049
Klageren overlod i en periode sit personlige rejsekort til sin søn, som 33 gange ikke checkede dette rejsekort ud. Rejsekortet blev ikke spærret. Grundet rejsekortets historik kunne det ikke ligges til grund, at klagerens søn var uvidende om korrekt anvendelse af et rejsekort. Det forhold, at Rejsekort Kundecenter havde forholdt sig passiv, da det blev konstateret, at der ikke blev chekcet ud på rejsekortet kunne ikke føre til kravet på betalingen af de 33 gange forudbetaling. Ankenævnet bemærkede dog, at det var kritisabelt, at DSB benævnte faktureringer som rykkere.
29. september 2015 Movia Trafikvirksomheden medhold
Spærring af rejsekort 2014-0174
Klagerens datter under 16 år fik ved brev af 18 februar 2014 besked om, at rejsekortet ville blive spærret ved næste manglende check-ud. Efter 3 yderligere manglende check-ud var rejsekortet ikke blevet spærret. Meddelelsen om at der ville ske spærring af rejsekortet inden for de nærmeste dage, blev sendt ved brev af 5. maj 2014 -samme dag som kortet blev spærret. Ankenævnet fandt, at Rejsekort Kundecenter v/DSB derved havde begået en fejl, hvorfor klageren fik medhold i klagen.
21. november 2014 Rejsekort A/S Klager medhold
Manglende check-ud, da ændrede planer 2014-0078
Klageren skulle skifte bus, men da der var længere til bussen kom, end hun havde troet, tog hun imod et lift hjem og fik derfor ikke checket ud. Det fremgår af reglerne for anvendelse af rejsekort, at afslutning på en rejse sker ved at foretage check-ud på rejsekort. Det beroede således på klagerens egen beslutning om at tage i mod et lift, at rejsen blev afsluttet efter udstigning af den første bus. Herefter fandt ankenævnet, at Movia ikke skulle pålægges ansvaret for klagerens manglende check-ud og derfor ikke var forpligtet til at tilbageføre forskellen mellem rejsens pris 12 kr. og forudbetalingen på 50 kr., i alt 38 kr.
22. september 2014 Movia Trafikvirksomheden medhold
Steward checkede klageren ind. Manglende check ud 2014-0108
Klageren blev checket ind af metrosteward. Klageren foretog ikke check-ud efter det af stewarden foretaget check-ind.
22. september 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Fejl på rejsekortstanderen? 2013-0409
Manglende check ud. Klagerens anførte, at standeren havde givet information om ***Fejl på kortlæser. Prøv anden kortlæser***. Påstanden blev ikke taget til følge, idet denne besked kun forekommer på standere til gruppecheck-ind, som ikke forefindes i busserne. Klageren havde i stedet modtaget beskeden ***læsefejl - prøv igen***, hvilket betyder at kortet er kørt for hurtigt forbi standeren. Ikke fejl registreret på standeren.
3. april 2014 Movia Trafikvirksomheden medhold
Automatisk check-ud 2013-0197
Klageren havde ikke tjekket ud, idet hun ikke anså sin rejse for afsluttet. Klageren skulle senere samme dag retur. Da klagerens rejse overskred maximum-tiden på 4 timer i Hovedstadsområdet, skete der automatisk tjek ud, hvorfor klageren ved kontrol ikke kunne forevise et rejsekort, som var behørigt checket ind.
28. november 2013 Movia Trafikvirksomheden medhold
Fejl på rejsekortstanderen? 2013-0092
Manglende check-ud. Standeren viste ***læsefejl -prøv igen***. Flere passagerer checkede ud på samme stander stoppestedet efter. Standeren kunne ikke anses for at være skyld i det manglende check-ud.
30. september 2013 Movia Trafikvirksomheden medhold
Spærring af rejsekort 2013-0094
Spærring af klagerens kort på grund af flere manglende check-ud blev godkendt. Spørgsmål om rette klagemyndighed.
23. september 2013 Rejsekort A/S Trafikvirksomheden medhold
Spærring af rejsekort 2013-0013
Priser og rabatter på rejsekort og flere manglende check-ud.
21. august 2013 Movia Trafikvirksomheden medhold
Fejl på rejsekortstanderen? 2013-0039
Den ene check-ud-stander til rejsekort i bussen var i stykker, hvilket blev dokumenteret efterfølgende. Klageren fik medhold i, at der skulle betales for selve rejsen fratrukket forudbetalingen på 50 kr.
27. juni 2013 Movia Klager medhold
Fejl på rejsekortstanderen? 2011-0182
Kunne ikke checke ud ved rejsens afslutning. Ukorrekt besked på standeren. Klageren medhold.
5. december 2011 Movia Klager medhold