Gå til sidens indhold

Information

Ferielukket i uge 30-31. Closed during week 30 and 31

Kategori:

Afgørelse:

Trafikvirksomheden medhold

Dato:

6. december 2016

Selskab:

Metro Service

Afgørelsen som PDF:

Afgørelse

2016-0154

Dissens. Klageren rejse på Orange Gruppebillet Udland købt i betjent billetsalg 3 mdr. før afrejsen. Ikke gyldig til rejse med metroen. Et flertal i ankenævnet udtalte: ***Vi lægger vedvores afgørelse vægt på, at klageren købte billetten i et betjent billetsalg påKøbenhavns Hovedbanegård, og da hun var nærmest til at vide, at hun og demedrejsende skulle rejse med metroen for at komme helt hjem, burde hun haveforespurgt salgsmedarbejderen, om billetten var gyldig til denne del af rejsen.Særligt når hun tidligere havde oplevet, at Orange billetter ikke var gyldigetil bus og metro, havde hun en anledning til at forespørge om den konkretebillets gyldighed.Vi bemærkervidere, at billetten blev købt næsten 3 måneder før afrejsen, hvorfor klagerenhavde rig lejlighed til at kontakte DSB eller Metro Service telefonisk ogforhøre sig om billettens gyldighedsområde.Imidlertidundlod klageren dette, hvilket efter vores opfattelse indebærer, at hun og deto medrejsende - og ikke Metro Service - må bære risikoen for, at de steg ombord på metroen uden gyldig rejsehjemmel.Det bemærkes,at udstedelsen af en kontrolafgift ikke er betinget af, om passageren bevidsthar søgt at unddrage sig betaling for rejsen. Herefter finder vi, at der ikke har foreligget sådanne særlige omstændigheder, at kontrolafgifterne skal frafaldes.