Gå til sidens indhold

Information

Ferielukket i uge 30-31. Closed during week 30 and 31

Kategori:

Afgørelse:

Trafikvirksomhed medhold (dissens)

Dato:

12. december 2018

Selskab:

DSB Fjern- og Regionaltog

Afgørelsen som PDF:

Afgørelse

2018-0167

Køb af to DSB Orangebilletter i DSB’s mobilapp – billetterne kunne ikke overføres til klagerens nye mobiltelefon, hvorfor han måtte købe nye billetter. Klageren ønskede erstatning på i alt 618 kr. for udgiften til nye billetter. DSB afviste at betale erstatning, men tilbød at refundere 248 kr. for de mistede DSB Orangebilletter. Klageren mistede Orangebilletterne, fordi hans mobil gik i stykker, og billetterne kunne ikke overføres til en anden mobiltelefon, hvilket fremgår af handelsbetingelserne. Ankenævnets flertal fandt, at klageren ved købet krydsede af i feltet ”Accept terms & conditions” og derved accepterede handelsbetingelserne. Handelsbetingelserne er sagligt begrundet i risikoen for omgåelse og indeholder en refusionsordning, således at passageren kan få prisen for de oprindelige billetter retur, men ikke beholde billetterne. Flertallet fandt, at klageren, uanset at han undlod at læse disse handelsbetingelser, selv må bære ansvaret for, at han på grund af, at hans telefon gik i stykker, måtte købe nye togbilletter. Klageren fik derfor ikke medhold i sit krav. Mindretallet lagde derimod vægt på, at det er almindeligt at en mobiltelefon går i stykker, må udskiftes eller repareres, hvorfor det er vigtigt, at man kan få sin billet på en anden mobil.