Gå til sidens indhold

Information

Ankenævnets er lukket for telefoniske henvendelser i uge 23

Kategori:

Afgørelse:

Trafikvirksomheden medhold

Dato:

12. april 2023

Selskab:

Metro

Afgørelsen som PDF:

Afgørelse

23-0013

Klageren havde både sin ægtefælles og sit eget Rejsekort på sig, og han kom i kontrolsituationen til at bytte rundt på dem. Han blev derfor pålagt en kontrolafgift, da ægtefællens Rejsekort ikk var checket ind. Dette klagede han over, og Metro Service nedsatte kontrolafgiften til 125 kr., da de kunne se, at klagerens eget Rejsekort havde været checket ind. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften på 125 kr., men statuerede, at Metro Service skulle godtgøre klageren hans udgift til at klage på 80 kr.: "Stewarden begrundede kontrolafgiften på den elektroniske indtastning som ”Mgl. check ind” på billettypen Rejsekort, idet klageren foreviste et Rejsekort, der ikke var checket ind. Det er ankenævnets opfattelse, at stewarden ikke var forpligtet til at kommentere over for klageren, at Rejsekortet ikke bar samme navn som hans kørekort, eller til at spørge, om klageren havde en anden rejsehjemmel. Det beroede på klagerens eget forhold, at han tog fejl af Rejsekortene og foreviste det forkerte kort ved kontrollen. Ankenævnet betragter nedskrivningen til 125 kr. som en analog anvendelse af reglen om, at en passager med et gyldigt pendlerkort, der ikke forevises i kontrolsituationen, kan få nedskrevet kontrolafgiften til 125 kr. Metro Service er derfor berettiget til at fastholde den nedsatte kontrolafgift på 125 kr. Imidlertid kan ankenævnet ikke afvise, at sagsbehandlerens ordvalg om misbrug af Rejsekort var en medvirkende årsag til, at klageren indbragte sagen for ankenævnet, hvilket kostede ham et klagegebyr på 80 kr. Reglen om misbrug af Rejsekort bør ikke finde anvendelse, når passageren deler husstand med kortindehaveren og har taget fejl af Rejsekortene. Som følge af det anførte skal Metro Service godtgøre klagerens udgift på 80 kr., der kan modregnes i kontrolafgiften.