Gå til sidens indhold

Information

Ankenævnets er lukket for telefoniske henvendelser i uge 23

Kategori:

Afgørelse:

Trafikvirksomheden medhold

Dato:

14. juni 2023

Selskab:

Metro

Afgørelsen som PDF:

Afgørelse

23-0067

Klageren tog grundet et betydeligt synshandicap den forrige kundes kvittering i automaten, fordi han troede, det var hans billet. Ankenævnet fastholdt kontrolafgiften med følgende begrundelse: "Klageren har ifølge det oplyste et betydeligt synshandicap, der gjorde det umuligt for ham at læse, hvad der stod på den lap papir, han tog i automaten. Det ankenævnets opfattelse, at klageren er den nærmeste til at tage de hjælpemidler i anven-delse, det måtte kræve for, at han kunne sikre sig en gyldig billet, hvorfor ansvaret for, at klage-ren kunne forevise en gyldig billet i kontrolsituationen, ikke var overgået til Metro Service, men påhvilede klageren. Herefter, og da en upersonlig kontantbillet kun er gyldig for ihændehaveren, der foreviser billetten ved kontrol, kan kvittering for køb af billet efter ankenævnets faste praksis ikke kan træde i stedet for en forevisning af billetten. På den baggrund blev kontrolafgiften pålagt med rette. Det kan ikke føre til et andet resultat, at klageren har en særlig ordning med Skånetrafiken som følge af sit synshandicap."