Gå til sidens indhold

Forbikørsel, udgåede ture, for tidlig afgang

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Forbikørsel, udgåede ture, for tidlig afgang 2018-0251
Bus med afgang før køreplanstidspunktet. Nordjyllands Trafikselskab blev pålagt at rette henvendelse direkte eller via Aalborg Kommune til operatøren af den pågældende buslinje med henblik på overholdelse af køreplanen inden for de opstillede rammer. For så vidt angår klagerens ønske om køreplansændring, faldt denne del af klagen uden for ankenævnets kompetence, hvorfor denne del af klagen blev afvist, jf. ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 3). Nordjyllands Trafikselskab blev pålagt at betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til ankenævnet for tabt sag, jf. vedtægterne § 25, stk. 2.
6. marts 2019 Nordjyllands Trafikselskab Klager medhold
Forbikørsel, udgåede ture, for tidlig afgang 2012-0425
Erstatning for taxaregning i anledning af at bussen ikke stoppede ved stoppestedet. Klageren medhold.
23. april 2013 Sydtrafik Klager medhold