Gå til sidens indhold

Frister

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Frister 2020-0196
Movias anmodning om genoptagelse blev afvist, da 30-dages fristen i vedtægterne § 22 ikke blev anset for overholdt. Efter retsplejeloven § 163 er en forkyndelse gyldig, selv om meddelelsen ikke kommer til vedkommendes kundskab. Er det dokument, der skal forkyndes, kommet vedkommende i hænde, anses forkyndelse for sket, selv om forkyndelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med reglerne i §§ 155-157 a. Der er ikke noget krav om, at trafikvirksomheden kvitterer for modtagelsen af ankenævnets afgørelse, og ankenævnet havde sendt afgørelsen på de sædvanligt benyttede mail-adresse til sagsbehandleren uden at have fået autosvar om fravær, hvorfor afgørelsen ansås for forkyndt på dette tidspunkt eller kort derefter.
12. marts 2021 Movia Afslag på genoptagelse
Frister 2014-0126
Det fremgår af forsiden på kontrolafgiften, som klageren fik udleveret ved kontrollen den 10. januar 2014, at ankefristen er 14 dage. Klageren klagede først til Metro Service den 11. marts 2014 efter at have modtaget en rykkerskrivelse. Herefter var indsigelsesfristen, som ikke findes urimelig, for længst overskredet. Metro Service var derfor berettiget til at fastholde kontrolafgiften med henvisning til fristoverskridelsen uden at behandle realiteten i klagen.
22. september 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Frister 2012-0030
Overholdelse af 14 dages frist for indsigelse overkontrolafgift.
25. juni 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Frister 2012-0063
Overholdelse af 14 dages frist for indsigelse over kontrolafgift.
25. juni 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold