Gå til sidens indhold

Krav til stamkort og kontrolafgift.

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Krav til stamkort og kontrolafgift. 2016-0217
Foto i periodekort sad på strå og bagsiden af nitten var faldet af. Kortet blev inddraget og kontrolafgift pålagt. Den blev senere nedsat til 125 kr., hvilke klageren indbragte for ankenævnet. Nævnet fandt, at kontrolafgiften skulle frafaldes bl.a forde den ikke var begrundet med en konkret mistanke om misbrug, men alene i det forhold, at billedet ikke er fastgjort med nitte på begge sider. Endvidere fandt ankenævnet, at Metro Service ikke havde været berettiget til at inddrage periodekortet, når det er så indgribende en foranstaltning for en person, som i udgangspunktet rejser med gyldig rejsehjemmel, og som ikke er under mistanke for at misbruge denne rejsehjemmel i den forstand, som ordet "misbrug" sædvanligvis opfattes. Metro service skulle godtgøre dokumenterede rejseomkostninger i perioden, hvor kortet var inddraget.
4. oktober 2017 Metro Klager medhold
Krav til stamkort og kontrolafgift. 2015-0172
Klagerens stamkort slidt og zonenumrene herpå var ikke læselige, hvorfor klageren blev pålagt en kontrolafgift. Henset til, at kontrolløren ved kontrollen indrog kortet, og det herefter blev destrueret, samt at klageren i en længere periode og på talrige busrejser havde anvendt det slidte kort, uden at buschaufførene havde kommenteret dette, skulle Movia frafalde kontrolafgiften.
5. december 2015 Movia Klager medhold
Krav til stamkort og kontrolafgift. 2012-0236
Numre på stamkort ulæselige. Klageren fik ved en tidligere kontrol besked om at bringe i forholdet i orden men forholdt sig passiv i 14 dage, hvorefter han blev kontrolleret på ny. Klageren ikke medhold.
3. december 2012 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Krav til stamkort og kontrolafgift. 2012-0101
Kontrolafgiften som udleveres på en strimmel i toget anset for tilstrækkelig tydelig.
18. september 2012 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold