Gå til sidens indhold

Principielt om zoner

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Principielt om zoner 2017-0179
Klageren og dennes ægtefælle havde hver en billet til 2 zoner til en rejse i 3 zoner. De manglede derfor hver 1 zone og blev ved kontrol pålagt kontrolafgift. Ankenævnet udtalte, at zonerne skulle lægges sammen, således at den ene kontrolafgift skulle frafaldes.
21. december 2017 Metro Klager delvist medhold
Principielt om zoner 2012-0389
Buslinjer kan have forskellig zone ved det samme stoppested. Trafikselskabets takstkompetence omfatter pris- og zonestrukturen,og dette kan omfatte spørgsmålet om, i hvilken zone en bus kører.
23. april 2013 Movia Trafikvirksomheden medhold
Principielt om zoner 2010-0183
Passageren skal rejse i sammenhængende zoner
3. december 2010 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold