Gå til sidens indhold

Skiltning og information på stationer

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Skiltning og information på stationer 2022-0251
Klagren steg ombord på Letbanen i Odense uden billet, da hun ikke kunne læse nogen steder om, hvordan hun købte en billet. Hun spurgte straks kontrolløren om hjælp, men han udstedte i stedet en kontrolafgift på 1.000 kr. og udspurgte hende om hendes mors navn. Under ankenævnssagen indsendte Fynbus fotodokumentation for, at det er skiltet på stoppestedet, hvorledes man køber billet. Ankenævnet hastholdt kontrolafgiften og udtalte: "Således som sagen foreligger oplyst med logs fra klagerens tidligere benyttelse af Fynbus’ bil-letapp, logs fra Letbanen afgang fra stoppestedet og informationen på stoppestederne om billet-køb, herunder at der ikke kan købes billetter om bord, hvilket er tydeliggjort med en gul advarsels-trekant, finder ankenævnet, at klageren var eller burde have været vidende om, hvorledes hun kunne købe en gyldig billet til Letbanen. Da mobilbilletter skal være modtaget på passageren telefon inden påstigning, og da dette ikke gjorde sig gældende for klagerens vedkommende, blev kontrolafgiften pålagt med rette. Det har i den relation ikke betydning, at passageren ved en efterfølgende kontrol rent faktisk kan vise en billet til kontrolløren. Når en passager bliver pålagt en kontrolafgift og ikke foreviser noget ID, er der hjemmel til at sikre den pågældendes identitet ved opslag i CPR og ved at spørge nærmere ind til fx familierelationer."
12. april 2023 FynBus Trafikvirksomheden medhold
Skiltning og information på stationer 2017-0274
Ingen billet da han ikke kunne finde billetautomaten. Blev om bord selv om han konstaterede, at der ikke kunne købes billet dér
19. februar 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Skiltning og information på stationer 2013-0478
Klage over utilstrækkelig skiltning og information vedr. indsættelsen af metrobusser. Klageren finder ikke, at Metro Service har overholdt de gældende rejseregler og har indsendt dokumentation for, at korrekt skiltning mangler. Metro Service finder derimod, at reglerne er overholdt og gør gældende, at driftsafdelingen har opsat korrekt skiltning. Ankenævnet afgør, at sagens kræver en bevisførelse, der ligger uden for nævnets kompetence, hvorfor sagen afvises som uegnet til behandling i ankenævnet. Det bemærkes, at Metro Service hargodtgjort klagerens udgift til billet og har tilkendegivet at ville præcisereordlyden i rejsereglerne om stoppestederne.
17. juni 2014 Metro Afvist af ankenævn
Skiltning og information på stationer 2013-0096
Tilstrækkelig info til passagerer på engelsk om at der skal købes billet til mindst 2 zoner pr. passager.
23. september 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold