Gå til sidens indhold

Stewarden noteret forkert på sin PDA (håndholdte computer)

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Stewarden noteret forkert på sin PDA (håndholdte computer) 2014-0100
Klageren skulle fra Lufthavnen til Kgs. Nytorv og klippede 1 gang med et 2-zoners klippekort. Der er divergerende oplysninger om hvor klageren blev kontrolleret. Det fremgår af Metroens rejseregler, at alle passagerer skal have gyldig billet eller kort inden påstigning. Billetten skal opbevares under hele rejsen, og indtil Metroens område forlades. Billetter og kort skal fremvises på forlangende. (..). Det står således ikke anført i forretningsbetingelserne, at passageren skal sikre sig gyldig rejsehjemmel til hele rejsen, inden rejsen påbegyndes. Dette ville efter ankenævnet opfattelse i øvrigt heller ikke stemme overens med de fælles rejseregler for Hovedstadsområdet om tilkøbsbilletter, hvorefter det er muligt at foretage tilkøb af ekstra zoner under rejsen, så længe dette sker inden for grundbillettens gyldighedsområde. Det er imidlertid ankenævnets opfattelse at Metro Services svar både til klageren og til ankenævnet kunne forstås således, at passageren inden påstigning skal have gyldig billet til hele rejsen, hvilket ikke er korrekt. Ankenævnet henviser i den forbindelse til reglerne om tilkøbsbilletter i de fælles rejseregler for Hovedstadsområdet, hvorefter der inden for grundbillettens gyldighedsområde kan tilkøbes billet til flere tilstødende zoneringe. To medlemmer med i alt 3 stemmer lagde efter en samlet vurdering til grund at kontrollen skete efter Øresund st., hvor zonen skifter fra 03 til 01, hvorfor kontrolafgiften blev pålagt med rette. To nævnsmedlemmer med 2 stemmer udtalte at Vi bemærker os, at stewarden ikke har noteret From To??station korrekt, idet klageren skulle til Kgs. Nytorv og ikke Nørreport. Når stewarden kan notere forkert i ”to- feltet”, kan vi ikke afvise, at han også har noteret forkert i ”from-feltet”. De dissentierende medlemmer lagde således til grund, at kontrollen blev foretaget inden for de zoner, hvortil klageren havde stemplet, men at kontrolafgiften blev udstedt som følge, af at klageren oplyste, at hun skulle til Kgs. Nytorv st., hvortil hun ikke havde gyldig rejsehjemmel.
22. september 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold