Gå til sidens indhold

Information

Ankenævnets er lukket for telefoniske henvendelser i uge 23

Kategori:

Afgørelse:

Klager medhold

Dato:

1. november 2022

Selskab:

Midttrafik

Afgørelsen som PDF:

Afgørelse

2022-0034

På en rejse mellem Vejle st. i Sydjylland og Aarhus i Midtjylland checkede klageren ind på Vejle st. med et Rejsekort Anonymt, som var indstillet til lokale rejser med en forudbetaling på 70 kr. Da det er en betingelse for at benytte Rejsekort Anonymt til rejser mellem landsdelene, at kortet indstilles til en høj forudbetaling på 600 kr., foretog rejsekortsystemet et automatisk check ud af Rejsekortet, da det kom i kontakt med en kortlæser i en bus i Aarhus. Ved en efterfølgende kontrol i bussen blev klageren pålagt en kontrolafgift for ikke at være checket ind. Ankenævnet fandt, at der i den konkrete sag havde foreligget sådanne helt særlige omstændigheder, at Midttrafik i sin behandling af sagen i 1. instans skulle have frafaldet kontrolafgiften. Ankenævnet lagde vægt på, at klageren forsøgte at lave et korrekt skifte check ind, hvorved hun blev automatisk checket ud af rejsekortsystemet, og at hun ved dette check ud betalte den fulde pris på 118 kr. for rejsen, idet prisen for at rejse det sidste stykke til stoppestedet nærmest hendes bopæl var den samme, samt at det kunne lægges til grund, at klageren ikke skulle rejse længere end til sin bopæl i Åbyhøj, at hun dermed isoleret set havde betalt den fulde pris for rejsen. Endvidere fandt ankenævnet, at der ikke var risiko for omgåelse af reglen om at omstille Rejsekortet med en højere forudbetaling. Klageren medhold