Gå til sidens indhold

Kategori:

Afgørelse:

Trafikvirksomhed medhold (dissens)

Dato:

12. september 2022

Selskab:

Arriva Tog

Afgørelsen som PDF:

Afgørelse

2022-0121

Klageren havde kun kontanter, hvorfor han ikke kunne købe billet i togstationens billetautomat, som kun tog imod betalingskort. Da han heller ikke kunne købe billet hos chaufføren i den togbus, som på grund af sporarbejde var indsat som erstatning for toget, steg han ombord uden billet. Et flertal i ankenævnet fastholdt kontrolafgift på 1.000 kr. Et mindretal i ankenævnet var enige i, at Arriva havde været berettiget til at pålægge klageren en kontrolafgift, men fandt, at denne skulle nedsættes til 750 kr. Der blev truffet afgørelse efter med stemmeflertallet.