Gå til sidens indhold

Information

Ankenævnets er lukket for telefoniske henvendelser i uge 23

Kategori:

Afgørelse:

Genoptagelse - afgørelse fastholdt

Dato:

12. april 2023

Selskab:

Movia

Afgørelsen som PDF:

Afgørelse

2022-0202

Movia anmodede om at sagen blev genoptaget for så vidt angik pålæggelse af sagsomkostninger på 10.000 kr. Ankenævnet fandt ikke grundlag for at ændre den allerede trufne afgørelse.