Gå til sidens indhold

Bevisbyrderegler

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Bevisbyrderegler 23-0158
Klageren gjorde gældende, at de var 3 voksne på rejsen, men Metro Services steward mente, at der var 4 voksne, og udstedte en kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af rejsehjemmel. Ankenævnet fandt, at Metro Service ikke havde løftet bevisbyrden for deres påstand om antal rejsende, idet stewarden ikke på tilstrækkelig vis sikrede sig eller dokumenterede, hvor mange voksne rejsende, der var i selskabet ved at gå ned i togvognen og forhøre sig om, hvem der rejste sammen. Ankenævnet annullerede kontrolafgiften.
16. august 2023 Metro Klager medhold
Bevisbyrderegler 2012-0381
Administrationsgebyr på 125 kr. for annullering af kontrolafgift opretholdt. Klagerens oplysning om, at S-togsrevisor skulle have sagt, at det ***ikke ville koste noget*** kunne ikke lægges til grund.
23. april 2013 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Bevisbyrderegler 2013-0346
Ankenævnet opstillede bevisbyrderegler og retningslinjer for, hvad en passager skal gøre ved omstigning, hvorefter en passager, som skifter bus undervejs på ruten, må pålægges at bede en chauffør på den nye buslinje om at bekræfte, at den allerede ydede vejledning fra den anden chauffør, er korrekt. En passager, som herefter undlader at spørge chaufføren ved omstigning, må selv bære risikoen for ved en senere kontrol i bussen ikke at have tilstrækkeligt antal zoner på kort eller billet.
3. april 2013 Movia Trafikvirksomheden medhold