Gå til sidens indhold

Cykler

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Cykler 2018-0177
Kontrolafgift for manglende check ind af voksen på rejsekort. Klageren kom ved en fejl til at checke sit rejsekort flex til cykel ind i stedet for sit almindelige rejsekort.
31. oktober 2018 Lokaltog A/S Trafikvirksomheden medhold
Cykler 2014-0218
Rejste på cykelklippekort i stedet for 2-zoners klippekort.
21. november 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Cykler 2012-0422
Klippet to dyrere voksenklip i stedet for cykelbillet til cykel. Kunne ikke købe cykelbillet i automat. Klageren medhold.
23. april 2013 Metro Klager medhold
Cykler 2013-0016
Voksenklippekort stemplet for en cykel. Hjemvist til fornyet behandling da klagerens henvendelse til Metroselskabet burde have haft opsættende virkning på indsigelsesfristen.
23. april 2013 Metro Hjemvist sagen til fornyet behandling i trafikvirksomheden
Cykler 2012-0244
Rejste på cykelklippekort.
3. december 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold