Gå til sidens indhold

Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2021-0066
Klageren havde et Erhvervskort, der til og med december 2020 blev leveret som sms til kundens telefon. Men alle Erhvervskortkunder på Sjælland fik i oktober 2020 en SMS om, at Erhvervskort som SMS ville udgå fra december 2020, og at produktet derefter ville overgå til DOT appen. Klageren hjemmearbejdede indtil juni 2021, hvor han rejste med Metroen. Han kunne ikke finde sit Erhvervskort i sms, som han plejede og blev pålagt en kontrolafgift. Denne blev efterfølgende nedsat til 125 kr., da kortet var gyldigt. Ankenævnet fastholdt nedsættelsen med den begrundelse, at det ikke kunne afvises, at klageren havde fået beskeden om DOT-appen, og at han burde have sikret sig at kunne forevise et gyldigt kort, når han efter flere måneders hjemmearbejde skulle rejse igen.
15. september 2021 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2021-0005
Kontrolafgift nedsat til 125 kr., fordi klageren ikke kunne forevise sit mobilpendlerkort ved kontrollen. Ankenævnet fandt det ikke godtgjort, at dette skyldtes forhold, som Movia og DSB bar ansvaret for. Ikke medhold
5. maj 2021 Movia Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2020-0041
Klageren havde dagen inden rejsen modtaget Ungdomskortet med posten, men havde glemt det derhjemme, og fik derfor sin bror til at sende ham et foto af kortet på telefonen, hvilket han viste ved kontrollen. Klageren blev pålagt en kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af original rejsehjemmel. Kontrolafgiften blev efterfølgende nedsat til 125 kr., som klageren ønskede annulleret. Et flertal i ankenævnet fastholdt den nedsatte kontrolafgift, da den manglende forevisning af det originale kort beroede på klagerens eget forhold og ikke på forhold, som DSB kunne gøres ansvarlig for.
23. juni 2020 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomhed medhold (dissens)
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2019-0250
Kontrolafgift, som var nedsat til 125 kr. i henhold til reglen om glemt pendlerkort, skulle ikke frafaldes helt. Ankenævnet fandt det ikke godtgjort, at den manglende forevisning af pendlerkortet skyldtes tekniske problemer med appen.
1. maj 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2020-0012
Klageren havde ikke modtaget sit Ungdomskort med posten, men reagerede ikke derpå, før hun anmodede om udstedelse af et såkaldt "nødkort". Dette skulle udskrives i automaten på Vanløse st.,hvorfor klageren rejste med bussen dertil uden rejsehjemmel. Hun blev ved kontrol i bussen pålagt en kontrolafgift, som Movia efterfølgende nedskrev til 125 kr., da kortet var gyldigt. Ankenævnet fastholdt denne afgørelse.
1. maj 2020 Movia Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2019-0202
Klageren rejste med bussen uden at kunne forevise sit Ungdomskort, fordi han endnu ikke havde modtaget det fornyede Ungdomskort med posten. Movia nedskrev kontrolafgiften til 125 kr. efter deres regel om glemt pendlerkort, da Ungdomskortet var gyldigt på rejsetidspunktet. Ikke medhold
11. december 2019 Movia Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2018-0185
Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende forevisning af Ungdomskort på telefonen. Kontrolafgiften blev efterfølgende nedskrevet til et ekspeditionsgebyr på 125 kr., da kortet var gyldigt på kontroltidspunktet. Klageren ønskede ekspeditionsgebyret annulleret. Ankenævnets udtalte, at ”Glemt kort” ordningen kun gælder i DSB-tog, hvilket fremgår, når passageren tilmelder sig ordningen på www.DSB.dk. Da kontrollen foregik i metroen, som ikke er omfattet af reglerne, havde klageren ikke krav på yderligere nedskrivelse.
12. december 2018 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2016-0201
Klageren indsendte ikke sit pensionist periodekort inden for 14 dages fristen. Klageren ikke medhold.
7. marts 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2016-0206
Klageren havde glemt sit ungdomskort og indsendte det først da 14-dages fristen var væsentligt overskredet. Ankenævnet finder ikke grundlag for at nedsætte kontrolafgiften til 125 kr. for glemt kort, da der ikke er indsendt dokumentation for baggrunden for den manglende rettidige indsendelse af ungdomskortet.
7. marts 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2016-0206
Klagerens mobiltelefon var løbet tør for strøm, hvor hans Ungdomskort lå. Han troede at ***glemt-kort-ordningen*** også gjaldt i metroen, hvilket ikke er tilfældet. Da klageren først satte sig i kontakt med Metro Service efter at 14-dages fristen var væsentligt overskredet, var Metro Service berettiget til at fastholde den fulde kontrolafgift.
7. marts 2017 Metro
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2016-0208
Klageren havde glemt sit periodekort og troede at ***glemt kort-ordningen*** ved DSB også gjaldt i metroen. Klageren ikke medhold, da det han modtog email om fastholdelse af kontrolafgiften fra Metro Service.
7. marts 2017 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2016-0138
Klageren foreviste en helt udvisket kvittering for betaling af Jojo-kort. Ny kvittering indsendt efterfølgende blev ikke godtaget, da Jojokort er upersonligt.
6. december 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2016-0180
Ankenævnet fandt ikke belæg for at lægge klagerens oplysning til grund om både at have checket sit rejsekort ind og forevist Jojo-kort til chaufføren ved indstigningen. Efterfølgende indsendelse af upersonligt Jojo-kort blev derfor ikke godtaget.
6. december 2016 Movia Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2016-0104
Klageren havde glemt sit ungdomskort, og troede at ***glemt kort-ordningen*** ved DSB også var gældende i Metroen. Klageren gjorde gældende, at han var i tvivl om han var blevet pålagt en kontrolafgift. Klageren indsendte først en kopi af sit ungdomskort til Metro Service efter fristen på 14 dage for udstedelsen af kontrolafgiften.
13. september 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2015-0127
Kontrolafgift for manglende forevisning af periodekort. Periodekortet ikke indsendt inden fristen på 14 dage.
19. april 2016 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2014-0321
Kontrolafgift for manglende rejsehjemmel samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke indsendt Ungdomskort inden for 14-dages fristen.
4. maj 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2015-0009
Kontrolafgift for manglende forevisning af periodekort. Klageren havde glemt sit kort og indsendte det ikke inden fristen på 14 dage.
4. maj 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2015-0310
Klagerensdatter kunne ved kontrol i metroen ikke forevise gyldig rejsehjemmel, idet hun havde glemt sit ungdomskort. Efterfølgende indsendte hun et elektronisk foto af sit ungdomskort, som var få cm i længde og bredde. Metro Service bad om en større kopi, hvilket ikke blev indsendt, hvorfor Metro Service fastholdt kontrolafgiften. Ankenævnet udtalte: ***Det følger afde fælles rejseregler for Hovedstadsområdet, at en kontrolafgift kan nedskrivestil 125 kr. såfremt passageren havde et, på kontroltidspunktet, gyldigt periodekort og en kopi af dette fremsendes til trafikvirksomheden inden 14 dage. Klagerensdatter indsendte den 10. august 2015 – 2 dage efter kontrolafgiftens udstedelse- en elektronisk kopi af sit ungdomskort, som var få cm i længde og bredde. Under dennesags behandling har ankenævnet uden problemer forstørret billedet, og det er herefter muligt at se billede og navn samt tyde dele af gyldighedsdatoen samt gyldighedsområdet. Ankenævnet lægger til grund, at Metro Service også havde mulighed for at forstørre billedet, samt at de herefter ved kontakt til DSB Ungdomskort kunne have fået de eksakte gyldighedsoplysninger bekræftet. Ankenævnet bemærker, at det bør være en naturlig del af god sagsbehandlingsskik, at den behandlende instans på denne måde hjælper med til at oplyse sagen. På den baggrund sammenholdt med, at klagerens datter derudover den 6. december 2015 vedsin fremsendelse af oversigten fra sit ungdomskort fra www.mitungdomskort.dk dokumenterede,at hun den 8. august 2015 havde et gyldigt ungdomskort til Alle Zoner i Hovedstadsområdet, finder ankenævnet, at Metro Service burde have ansetindsendelsen af fotoet for rettidig og således - i hvert fald inden klagen blevindsendt til ankenævnet den 15. december 2015 - burde have nedskrevet kontrolafgiften mod et ekspeditionsgebyr på 125 kr. efter reglen i de fælles rejseregler for Hovedstadsområdet pkt. 2.6.Herefter er Metro Service ikke berettiget til at opkræve rykkergebyrer og skal frafalde disse.Klageren skalbetale 125 kr. i ekspeditionsgebyr til Metro Service.***
19. april 2015 Metro Klager medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2014-0204
Kontrolafgift for manglende forevisning af Ungdomskort. Metro Service var ikke forpligtet til at annullere kontrolafgiften mod betaling af et ekspeditionsgebyr på 125 kr.
21. november 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2014-0118
Klageren havde glemt sit Ungdomskort. Indsendte det ikke inden for 14 dage, hvorfor kontrolafgiften ikke skulle nedskrives til 100 kr. i ekspeditionsgebyr.
22. september 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2013-0210
Klageren havde glemt sit periodekort og indsendte det ikke efterfølgende inden fristen på 14 dage, hvorfor kontrolafgiften ikke skulle nedskrives til 100 kr. i ekspeditionsgebyr.
28. november 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2013-0210
Klageren havde glemt periodekort og ikke indsendt dette efterfølgende inden 14 dage, hvorfor kontrolafgiften ikke skulle nedskrives til et ekspeditionsgebyr på 100 kr.
28. november 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2013-0083
Glemt Hypercard ikke indsendt inden 14 dage, derfor ikke nedskrivning af kontrolafgiften. Rykkergebyr godkendt.
23. september 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2012-0379
Berettiget til at opretholde krav om betaling af 100 kr. for manglende forevisning af skolekort i kontrolsituationen.
27. juni 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Efterfølgende indsendelse af periodekort/ungdomskort 2012-0410
Glemt periodekort kunne ikke indsendes, da det var blevet fugtigt. Bankudskrifter ikke tilstrækkeligt.
23. april 2013 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold