Gå til sidens indhold

Fortolkning af regler

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Fortolkning af regler 2022-0098
Klagerens rejse skulle under planmæssig afvikling have taget 43 minutter, men tog 73 minutter. Han havde fået 5,50 kr. i godtgørelse af DSB efter reglerne om rejsetidsgaranti, hvor 25 % af rejsens pris refunderes ved forsinkelser på mellem 30-60 minutter. Ankenævnet fandt ikke grundlag for at tilkende klageren yderligere 300 kr. i erstatning, som han krævede.
15. juni 2022 DSB Fjern- og Regionaltog Trafikvirksomheden medhold
Fortolkning af regler 2014-0230
Chaufføren burde ikke have afvist klageren, som havde en berettiget forventning ud fra foto på www.Ungdomskort.dk om at kunne rejse på barnebillet med bussen i Odense. Klageren havde dog ikke et erstatningsberettiget krav på 1.500 kr., hvorfor sagsomkostningerne for ankenævnet blev ophævet.
21. november 2014 FynBus Klager delvist medhold