Gå til sidens indhold

Fejl på klippemaskine

Kategori Nummer Dato Selskab Resultat
Klippemaskine fejlstemplede / teknisk fejl 2009-0080
Registreret at maskinen ikke kunne klippe.
25. april 2017 DSB S-tog Klager medhold
Ikke undersøgt stempling inden påstigning 2015-0248
Klippemaskinen ikke klippet og stemplet klagerens klippekort. Klageren ikke undersøgt stemplingen inden påstigning.
19. april 2016 Metro Klager delvist medhold
Klippemaskine fejlstemplede / teknisk fejl 2015-0144
Klippemaskine havde fejlstemplet dato på klagerens to klippekort. DSB kunne ikke udelukke, at der havde været en periodisk fejl på klippemaskinen, og stemplingen 03 kunne forveksles med datoen 13. Klageren medhold.
15. december 2015 Metro Klager medhold
Ikke registreret fejl på klippemaskine 2015-0108
Klippekort ikke klippet. Der var billetsalg, som klageren ikke benyttede.
15. december 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke undersøgt stempling inden påstigning 2015-0019
Klippemaskinen på Vanløse st. stemplet oven i tidligere stempel, hvorfor flappen ikke var klippet af, - klageren ikke undersøgt stemplingen inden påstigning.
29. september 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke undersøgt stempling inden påstigning 2015-0062
Klippemaskine ikke klippet klagernes klippekort, der var ikke registreret fejl på klippemaskine. klagerne ikke undersøgt stemplingen inden påstigning.
29. september 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke undersøgt stempling inden påstigning 2015-0029
Klagerens klippekort blev stemplet oveni et tidligere stempel - klageren ikke undersøgt stemplingen inden påstigning.
23. juni 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke undersøgt stempling inden påstigning 2015-0043
Klippemaskinen i bussen ikke stemplet den rette dato, - klageren ikke undersøgt stemplingen inden omstigning til metro.
23. juni 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Fejlstempling ikke lagt til grund 2015-0080
Klagerens påstand om fejlstempling ikke lagt til grund.
23. juni 2015 DSB S-tog Trafikvirksomheden medhold
Klippemaskine fejlstemplede / teknisk fejl 2015-0357
Automat havde fejlstemplet klokkeslæt på klagerens klippekort. Klageren undersøgte kortet, men undlod at skaffe sig gyldig rejsehjemmel. Ikke medhold.
23. juni 2015 Metro
Klippemaskine fejlstemplede / teknisk fejl 2015-0002
Automat havde fejlstemplet datoen på klagerens klippekort. Klageren undersøgte ikke klippekortet inden påstigning på metroen. Ikke medhold.
4. maj 2015 Metro Trafikvirksomheden medhold
Klippemaskine fejlstemplede / teknisk fejl 2014-0169
Klageren stemplede klippekort inden kontrolafgift, som var udstedt kl. 00:56. Klippekortet var imidlertid tidsstemplet kl. 11 den efterfølgende formiddag, hvorfor ankenævnet lagde til grund, at klippemaskinen var fejlbehæftet, og at klageren havde betalt for rejsen.
21. november 2014 Metro Klager medhold
Ikke forsøgt stemplet i alle maskiner 2014-0062
Klageren forsøgte at stemple på Ørestad st., hvilket ikke lykkedes. Klageren prøvede ikke de øvrige maskiner og billetterede ikke på anden vis.
22. september 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Andet (fejl på klippemaskine) 2014-0471
Klageren og dennes ægtefælle forsøgte at stemple 7-zoners klippekort på Rungsted Kyst. Klagerens to andre klippekort kunne stemples dér og blev forevist ved kontrollen. Klageren ikke medhold.
17. juni 2014 Metro
Klippekort klippet, men ikke stemplet 2013-0349
Klippekortet klippet, men ikke stemplet. Klageren havde ikke sikret sig, at stemplingen var korrekt, som det fremgår af bagsiden af kortet, passageren skal. Klageren må selv rette henvendelse til DSB S-tog, hvis hun vil rejse spørgsmålet om godtgørelse for de 2 klip, som ikke blev stemplet.
3. april 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Klippekort klippet, men ikke stemplet 2013-0390
Klippekort klippet, men ikke stemplet. Havde klageren kigget på klippekortet, ville det have været åbenbart for ham, at kortet ikke var stemplet, og kunne have gjort buschaufføren opmærksom på det, og modtaget refusion for klip, for derefter at stemple klippekortet på ny inden omstigning til metroen.
3. april 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Klippekortets beskaffenhed var skyld i manglende stempling 2013-0248
Klageren kunne ikke stemplet klippekort inden påstigning på metro. Ikke registreret fejl på klippemaskinerne, hvorfor den manglende stempling skyldtes forhold ved klagerens klippekort.
27. januar 2014 Metro Trafikvirksomheden medhold
Klippekortets beskaffenhed var skyld i manglende stempling 2013-0167
Klageren valgte at stige på metroen, selvom han ikke havde gyldig rejsehjemmel. Ikke registreret fejl på klippemaskinerne. Klageren bærer risikoen for ikke at kunne købe gyldig billet, ud over det medbragte klippekort.
28. november 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Klippekortets beskaffenhed var skyld i manglende stempling 2013-0206
Klagerens datter, der bor i Oslo, kunne ikke stemple sit klippekort inden ombordstigning af metroen, og forventede at hun i lighed med i Oslo kunne stemple sit klippekort når hun steg af metroen. Ikke registret fejl på klippemaskinerne.
28. november 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Ikke registreret fejl på klippemaskine 2012-0387
Ikke registreret fejl på klippemaskine eller modtaget andre klager over samme forhold.
23. april 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Klippemaskine fejlstemplede / teknisk fejl 2012-0227
Klippemaskine fejlstemplede klippekort. Movia ikke løftet bevisbyrden, da prøvekort ikke gemmes.
18. februar 2013 Movia Klager medhold
Klippekortets beskaffenhed var skyld i manglende stempling 2012-0270
Klageren medbragte hverken rede penge eller mobiltelefon og måtte selv bære risikoen for, at han ikke kunne købe billet på anden vis, hvis klippekortet ikke kunne stemples. Ikke registreret fejl på klippemaskinerne, men Metro Service undersøgte først dette i klagesagen ved ankenævnet, hvorfor de skulle godtgøre klagerens udgifter til klagegebyret.
18. februar 2013 Metro Trafikvirksomheden medhold
Prøveklip 2012-0349
Klagerens forklaring ikke godtgjort, da kontrolløren foretog prøveklip efterfølgende.
18. februar 2013 Midttrafik Trafikvirksomheden medhold
Ikke oplyst på hvilken station der blev forsøgt stemplet 2012-0258
Klageren aldrig oplyst, hvilken station, der blev forsøgt stemplet på.
3. december 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold
Andet (fejl på klippemaskine) 2012-0042
Klagerens forklaring om stempling i natbus ikke lagt til grund.
25. juni 2012 Metro Trafikvirksomheden medhold